Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 

Strategii și programe de dezvoltare

 

 

>>>> contact   telefon 0246 211.627; 0246.214.485; 0246 213 587; 0246 213.588; 0372735329; 0372735333; INTERIOR 186

DIRECTOR EXECUTIV  Meca Inca 

>> Atribuţii

Art. 15.   DIRECȚIA PROGRAME EUROPENE
 15.1.  Este subordonată unui viceprimar
 15.2. Este compartimentul funcţional care asigură;
a. Planificarea strategică la nivel local şi implementarea planurilor strategice ale municipalităţii.
b. Identificarea programelor eligibile şi elaborarea cererilor de finanţare.
c. Atragerea de finanţare nerambursabilă.
d. Elaborarea şi urmărirea implementării proiectelor .
e. Respectarea şi aplicarea prevederilor OUG 195/2005 privind protecţia mediului.
 15.3. Îşi desfăşoară activitatea prin următoarele compartimente:
• Birou Programe Europene
• Birou Proiecte Mediu
• Birou Relații Externe, Promovare și Cooperare

 

°      >>   Birou Programe Europene                                           interior 189
  > >>    Birou Proiecte Mediu                                                     interior  142

 >>  Birou Relații Externe Promovare și Cooperare         Ana Maria TRĂSNEA     interior  260

Actualizat in - 12.04.2018, la ora 12:18; de catre: prim_giurgiu