Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €
nr.crt.  Tipul de informație privind mediul Condițiile de disponibilizare a informației
Descriere succintă Denumire Cod
1 Lista cu informațiile de mediu deținute de Primăria Giurgiu Măsuri adminstrative B8

Din oficiu: pe pagina web a primăriei

La cerere: pe suport scris sau electronic

luni-vineri : 08:00-16:00

2 Prezentarea ppt. privind accesul la informația de mediu Măsuri adminstrative B8

Din oficiu: pe pagina web a primăriei

La cerere: pe suport scris sau electronic

luni-vineri : 08:00-16:00

3 Ghid privind informația de mediu Măsuri adminstrative B8

Din oficiu: pe pagina web a primăriei

La cerere: pe suport scris sau electronic

luni-vineri : 08:00-16:00

4 Portofoliu proiecte de mediu Planuri și programe de acțiune B11

Din oficiu: pe pagina web a primăriei

La cerere: pe suport scris sau electronic

luni-vineri : 08:00-16:00

5 Fișa monitorizare Plan Local de Acțiune pentru Mediu Planuri și programe de acțiune B11

Din oficiu: pe pagina web a primăriei

La cerere: pe suport scris sau electronic

luni-vineri : 08:00-16:00

6 Planul local de acțiune pentru energie durabilă Planuri și programe de acțiune B11 Din oficiu: pe pagina web a primăriei
7 Planul urbanistic general Planuri și programe de acțiune B11 Din oficiu: pe pagina web a primăriei
8 Lista anuală de investiții Planuri și programe de acțiune B11 Din oficiu: pe pagina web a primăriei
9 Regulamentul de eliberare a acordului și a avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare și reparații realizate pe domeniul public sau privat al Municpiului Giurgiu Măsuri adminstrative B8 Din oficiu: pe pagina web a primăriei
10 Regulamentul serviciului de salubrizare al Municpiului Giurgiu Măsuri adminstrative B8 Din oficiu: pe pagina web a primăriei
11 Regulamentul pentru serviciul de iluminat public Măsuri adminstrative B8 Din oficiu: pe pagina web a primăriei
12 Regulamentul de desfășurare activității serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiului Giurgiu Măsuri adminstrative B8 Din oficiu: pe pagina web a primăriei
13 Regulamentul serviciului de întreținere, administrare mobilier stradal, marcaje rutiere, parcările și fondul locativ Măsuri adminstrative B8 Din oficiu: pe pagina web a primăriei
14 Regulamentul privind activitatea de ridicare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniul public sau privat al Municipiului Giurgiu Măsuri adminstrative B8 Din oficiu: pe pagina web a primăriei
15 Regulamentul privind închirierea și folosirea ambarcațiunilor de agrement fără motor pe Canal Cama, din Muncipiul Giurgiu Măsuri adminstrative B8 Din oficiu: pe pagina web a primăriei
16 Regulamentul de organizare și funcționare al Pieței de pește din Municpiului Giurgiu Măsuri adminstrative B8 Din oficiu: pe pagina web a primăriei
17 Programul de măturat manual stradal Planuri și programe de acțiune B11

Din oficiu: pe pagina web a primăriei

La cerere: pe suport scris sau electronic

luni-vineri : 08:00-16:00

18 Planul de deszăpezire Planuri și programe de acțiune B11

Din oficiu: pe pagina web a primăriei

La cerere: pe suport scris sau electronic

luni-vineri : 08:00-16:00

19 Regulament de organizare și funcționare a Serviciului de Administrare a Spațiilor Verzi, decorare parcuri și zone verzi, administrare cimitire, întreținere a bazelor și parcurilor speortive și întreținerea locurilor de joacă dein Municipiului Giurgiu Planuri și programe de acțiune B8 Din oficiu: pe pagina web a primăriei
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Actualizat in - 22.04.2016, la ora 11:13; de catre: prim_giurgiu