Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

>>>> contact   telefon 0246 211.627; 0246.214.485; 0246 213 587; 0246 213.588; 0372735329; 0372735333;  

>>>     DIRECTOR EXECUTIV   Ioana CRISTEA  interior 125

 


Art.34.  DIRECŢIA ECONOMICĂ
      34.1 Este subordonată primarului, administratorului public și viceprimarului
      34.2. Este compartimentul funcţional care asigură:
a. Selecţia, încadrarea şi promovarea personalului, precum şi aplicarea legislaţiei cu privire la stabilirea drepturilor salariale.
b. Relaţia directă cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor publici.
c. Organizarea activităţii de evidenţă şi mişcare a personalului.
d. Elaborarea proiectului bugetului local, precum şi a proiectelor de eşalonare sau modificare a acestuia.
e. Încadrarea strictă a cheltuielilor în prevederile bugetelor de venituri şi cheltuieli, precum şi evidenţa decontărilor cu debitorii şi creditorii.
f. Întocmirea bilanţului contabil şi a anexelor prevăzute de lege la acesta, precum şi întocmirea şi înaintarea spre aprobare consiliului local a contului de execuţie bugetară.
g. Organizarea şi conducerea contabilităţii în conformitate cu actele normative în vigoare
   34.3. Direcţia Economică îşi desfăşoară activitatea prin următoarele       
                compartimente:
Serviciul Buget
Compartimentul Financiar - Contabilitate
Compartimentul Resurse Umane, Protocol – Secretariat
Compartiment Arhivă

Actualizat in - 16.04.2015, la ora 09:48; de catre: prim_giurgiu