Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 

 

Contact  telefon: 0246 215 631, interior 145 

E-mail: vasile.ghincea@primariagiurgiu.ro

 

DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC:
1. Situaţia trimestrială privind stadiul punerii în executare a hotarârilor judecătoreşti prin executor

 

Art.9.  SERVICIUL JURIDIC  ȘI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ
 9.1. Se subordonează secretarului municipiului Giurgiu.
 9.2. Este compartimentul funcţional care asigură:
a. Legalitatea actelor administrative emise sau adoptate de autorităţile publice municipale competente;
b. Punerea în executarea hotărârilor judecătoreşti sau a mandatelor emise de instanţele de judecată în colaborare cu Poliţia Locală ;
c. Formularea de acţiuni, întâmpinări, apeluri, recursuri, note scrise, precum şi pregătirea documentelor ce vor fi administrate ca probe în instanţă;
d. Reprezentarea municipiului Giurgiu în instanţele judecătoreşti;
e. Pregătirea şedinţelor consiliului local
f. Evidenţa şi comunicarea către persoanele interesate a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului.
g. Organizarea alegerilor locale şi generale
h. Realizarea atribuţiilor privind recensământul

 

 

 

 

DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC:

Declaraţiile de avere ale Primarului, vice primarilor, Administratorului Public şi ale Consilierilor locali.

Declaraţiile de interese ale Primarului, vice primarilor, Administratorului Public şi ale Consilierilor locali.

Lista Consilierilor Locali

Lista Comisiilor de Specialitate.

Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Local

Proiectele de hotărâri cu caracter normativ ce vor fi supuse aprobarii de către Consiliul Local.

Hotărâri ale Consiliului Local care au caracter normativ.

Procesele verbale al şedinţelor Consiliului Local.

Dispoziţii ale Primarului Municipiului Giurgiu.

Cerere tip- Acord de funcţionare pentru persoane juridice .

Cerere tip- Acord de funcţionare pentru persoane juridice , activitate alimentatie publică.>>> sau

Cerere tip- Acord de funcţionare pentru persoane juridice – orar. >>> sau

Cerere tip- Acord vecini pentru funcţionare a persoanelor juridice.

Cerere tip- Acord vecini pentru funcţionare a persoanelor juridice – orar.>>> sau

Cerere tip- Acord asociatie de locatari pentru funcţionare a persoanelor juridice.

Cerere tip- Acord asociatie de locatari pentru funcţionare a persoanelor juridice – orar.

Acord persoana juridica privind dreptul de a-i fi retrasa autorizaţia de funcţionare.

Declaraţie pe proprie răspundere tip privind caracteristicile unitaţii de alimentaţie publică.

Acord persoana juridica privind dreptul de a-i fi retrasa autorizaţia de funcţionare – orar.

Cerere vânzare produse soldate.

Declaraţie de notorietate.

Model Lista de inventar pentru mărfuri de lichidat.

Lista documentelor necesare eliberării acordului privind comercializarea

produselor şi serviciilor de piaţă- conform OG 99/2000

 

Actualizat in - 22.06.2018, la ora 08:31; de catre: prim_giurgiu