Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 

 

Personalităţi giurgiuvene

 

 

„Prezenţa unor personalităţi giurgiuvene în contextul culturii româneşti nu este efectul unei conjuncturi efemere, ci urmarea unor incontestabile valori, care au dat valenţe noi spiritualităţii naţionale”, este de părere Elena Rădulescu, autoarea unui dicţionar bibliografic al personalităţilor giurgiuvene. În rândurile care urmează am selectat şi prezentat succint câteva din numele sonore ale municipiului Giurgiu.

v    Constantin Dimitriade (n. 1831) - actor, al cărui nume este legat de începuturile teatrului craiovean;

v    Nicolae Bălănescu (n. 1866) - jurist, doctor în drept, fost avocat al statului pentru judeţul Vlaşca;

v    Teohari Antonescu (n. 1866) - istoric, considerat printre cei dintâi specialişti români în epigrafia elină şi română;

v    Mihail M. Manicatide (n. 1867) - medic, profesor universitar, autor a numeroase cercetări ştiinţifice cu privire la patologia infantilă;

v    I.A. Bassarabescu (n. 1870) - scriitor, membru corespondent al Academiei Române, fost prefect de Prahova;

v    Constantin Artachino (n. 1870) - pictor, autor de lucrări pline de lumină şi colorit, înscrise tematic în aria peisajelor, naturilor cu flori şi, cu precădere, a portretelor şi nudurilor de femei;

v    loan Bălănescu (n. 1878) - viceamiral, primul român cu acest înalt grad în Marina Militară din România;

v    loan Boldescu (n. 1878) - jurist şi primar al Giurgiului în perioada 1909-1914, autor al primei monografii a oraşului, editată în 1912;

v    Traian Lalescu (n. 1882) - matematician de renume mondial, fost profesor la Colegiul „Ion Majorescu”;

v    Nicolae Cartojan (n. 1883) - academician, specialist în istoria literaturii române vechi şi fost director al Colegiului „Ion Maiorescu” din Giurgiu,

v    Nicolae Dărăscu (n. 1883) – pictor acuarelist, cunoscut pentru peisajele sale urbane scăldate în ploaie;

v    Anghel Bărbulescu (n. 1885) - muzician, devenit primul continuator al ctitorului mişcării muzicale giurgiuvene şi component ai „tripletei” giurgiuvene a faimoşilor dirijori de coruri (din care mai făceau parte Victor Karpis şi Lucia Dorondici).

v    Maria Teohari (n. 1885) - prima femeie astronom din România;

v    Mircea Dem Radulescu (n. 1889) - poet, dramaturg apreciat printre contemporanii săi ca autor de ode patriotice;

v    Dumitru Daponte (n. 1894) - inventator, cunoscut pe plan internaţional pentru invenţia de pionierat în cinematografie în relief, pe care o prezintă la Londra, la Universitatea din Liverpool, precum şi în faţa unor autorităţi ştiinţifice la Universitatea din Paris;

v    Ion Vinea (n. 1895) – poet, publicist, romancier, fost preşedinte al Uniunii Ziariştilor în 1938;

v    Tudor Vianu (n. 1897) – estetician, istoric şi critic literar, eseist şi scriitor, unul dintre cei mai importanţi critici ai culturii române;

v    Miron Nicolescu (n. 1903) – matematician, fost director al Institutului de Matematică al Academiei Române;

v    Alexandru Nicolescu (n. 1904) – matematician, profesor la Liceul „Ion Maiorescu”;

v    Victoria Mierlescu (n. 1905) – actriţă, pionieră a Radiodifuziunii, începând din 1929;

v    Teodor Buşniţă (n. 1907) - zoolog, specialist în ihtiologie, morfologia şi anatomia peştilor, ecologie, piscicultură, genetică la peşti;

v    Emil Gulian (n. 1907) – scriitor, traducător, dar licenţiat în drept şi filozofie;

v    Alexandru Finţi (n. 1910) – actor, regizor, maestru emerit al artei;

v    Marin G. Voiculescu (n. 1913) – savant, medic ce şi-a dedicat toată viaţa studierii şi combaterii bolilor infecto-contagioase;

v    Nicolae Ilieşu (n. 1913) – doctor în biologie, care a preparat pentru prima dată în lume, în 1981, Apilarnilul, medicament pe bază de substanţe naturale apicole;

v    Matei Anastasiu (n. 1914) – avocat, personalitate marcantă, elevat intelectual de aleasă cultură, maestru al barei în cadrul Baroului giurgiuvean;

v    Constantin Andrei (n. 1920) – inginer constructor, excepţional coordonator de şantiere, participant la amenajarea autostrăzii Bucureşti – Constanţa;

v    Eugenia Bădulescu (n. 1923) – actriţă de teatru şi film caracterizată prin frumuseţe, sensibilitate şi talent plurivalent;

v    Constantin Bocarnea (n. 1926) – medic atras şi de muzică, autor al cărţii „Medicină şi muzică”;

v    Vasile Anescu (n. 1929) – profesor universitar, cercetător avizat şi pasionat, autorul Tratatului „Participarea României la cel de-al Doilea Război Mondial”;

v    Florentina I. Preda (n. 1930) – doctor în istorie, specializată în studierea antichităţii româneşti;

v    Anton Theodor Neagu (n. 1932) – geolog dedicat studiului vieţuitoarelor şi vegetalelor dispărute;

v    Marian Drăcea – academician, considerat părintele silviculturii româneşti.

 

Actualizat in - 26.07.2019, la ora 09:11; de catre: prim_giurgiu