Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 

 

 1. DATE GENERALE DESPRE MUNICIPIUL GIURGIU
1.1.         Echiparea teritoriului
 
 
 
 
 
 
Teritoriul
Municipiul Giurgiu are o suprafaţă totală de 5.233,31 ha, din care 2.358,28 ha reprezintă teren intravilan, iar 2876,03 ha, teren extravilan. Suprafaţa agricolă este de 1.863 hectare, însumând 1.691 hectare suprafaţă arabilă, 6 hectare de livezi şi pepiniere pomicole, 108 hectare de vii şi pepiniere viticole şi 58 hectare de păşuni.
Municipiul dispune şi de 50 de hectare de spaţii verzi, din care parcurile şi grădinile publice ocupă o suprafaţă de 10 hectare. Suprafaţa locuită a municipiului este de 923.705 mp, din care 896.641 metri pătraţi sunt proprietate privată şi 27.064, proprietate de stat. În municipiul Giurgiu există un număr de 350 de străzi însumând 131 de kilometri, din care 111,5 km reprezintă străzi betonate şi asfaltate, iar 20 km, străzi pietruite cu piatră brută şi de râu.
 
Alimentare cu apă potabilă şi canalizare
În prezent, la nivelul judeţului se află în derulare proiectul cu finanţare europeană nerambursabilă „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Giurgiu”, prin care municipiul Giurgiu, ce deţine ponderea cea mai mare a investiţiilor, în valoare de aproximativ 54 de milioane de euro, beneficiază de reabilitarea tuturor reţelelor de apă şi canalizare, înfiinţarea de astfel de reţele în toate zonele unde ele încă nu există şi construirea a cinci staţii de pompare şi reabilitarea şi modernizarea staţiei de epurare.
În luna august a.c. a fost inaugurată staţia de epurare a oraşului. Aceasta a fost complet modernizată, din vechea staţie păstrându-se doar decantoarele primare, care şi acestea au fost reabilitate. Noua staţie se întinde pe o suprafaţă de 2,8 ha şi funcţionează pe baza tehnologiei cu nămol activat, incluzând trepte de tratare mecano-biologică, tratarea nămolului prin stabilizarea anaerobă şi recuperarea energiei din gazul de fermentare prin intermediul blocului cogenerator. Biogazul rezultat va fi folosit pentru consumul intern al staţiei, reducându-se astfel costurile de funcţionare. Staţia de la Giurgiu este prima staţie de epurare din România de capacitate mare (82.400 locuitori echivalenţi) realizată prin finanţare pe Programul Operaţional Sectorial de Mediu - Axa 1.
 
Alimentare cu gaze naturale
În municipiul Giurgiu lucrările de introducere a reţelei de alimentare cu gaze naturale au început în anul 2008, când Societatea Naţională Transgaz S.A. a finalizat în acest scop interconectarea unei conducte la Sistemul Naţional de Transport. Serviciul de alimentare a oraşului cu gaz metan este asigurat de compania Wirom Gas S.A. În prezent, lungimea reţelei de distribuţie presiune medie în municipiu este de 46.7 km, iar numărul de branşamente la reţea pe raza oraşului este de 2192.
 
 
1.2.         Populaţia
          Numărul locuitorilor municipiului Giurgiu s-a modificat substanţial în ultimul deceniu, scăderea fiind generată în principal de migraţia forţei de muncă în spaţiul comunitar, dar şi de mutarea în mediul rural a celor disponibilizaţi din sectoarele industrial şi al serviciilor.
Conform datelor recensământului din anul 2002, numărul total al locuitorilor municipiului este de 71.899, din care 34.355 sunt bărbaţi, iar 37.544, femei. Altele au fost cifrele folosite în dimensionarea aparatului administrativ al municipiului, după adoptarea Legii unice de salarizare în sectorul bugetar. Astfel, conform comunicării Direcţiei Judeţene de Statistică la care s-a raportat Instituţia Prefectului, la data de 31 decembrie 2009 municipiul Giurgiu număra 67.700 locuitori.
Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor desfăşurat în octombrie 2011 a relevat o diminuare mult mai semnificativă a populaţiei. Conform rezultatelor preliminare comunicate de Direcţia de Statistică, în octombrie 2011 în Giurgiu mai locuiau doar 54.655 de persoane. Situaţia devine şi mai incertă dacă luăm în considerare numărul locuitorilor municipiului, aşa cum rezultă el din baza de date a Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu. Aici, la 30 octombrie 2012, figurau în evidenţe 70.781 de persoane, cifră care nu reflectă însă numărul celor care sunt plecaţi din municipiu, în ţară sau în străinătate, şi care au acte de identitate încă valabile. De asemenea, cifra cuprinde şi acele persoane care locuiesc şi muncesc de ani de zile în alte ţări şi care, atunci când nu dobândesc cetăţenia statului respectiv, la expirarea actelor de identitate şi le reînnoiesc la adresa proprietăţilor imobiliare deţinute încă la Giurgiu de ele sau familiile lor.
O clarificare a acestui indicator semnificativ pentru orice comunitate locală este de aşteptat în anul 2013, odată cu publicarea rezultatelor finale oficiale ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor 2011.
Actualizat in - 11.06.2018, la ora 10:19; de catre: administrator