Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

Hotărâri ale Consiliului Local Giurgiu 2015

 

 

 nr crt  data sedinței CL  tip de ședință  denumirea hotătârii  data postarii pe site
 1  09.01.2015  extraordinară  privind aprobarea excedentului secțiunii de funcționare și deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul Bugetului local pe anul 2014 precum și utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea exerciuțiului bugetar 2014  23.01.2015
 2  09.01.2015  extraordinară  privind achiziția de servicii de asistență și reprezentare juridical în dosarul civil nr. 81/2/2014 afalt pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție  23.01.2015
 3  29.01.2015  ordinară  privind conferirea titlului de ”Cetățean de Onoare al Municipiului Giurgiu” domnului Iliescu Lucian  10.02.2015 
 4  29.01.2015   ordinară   privind conferirea titlului de ”Cetățean de Onoare al Municipiului Giurgiu” domnului Tunaru Remus 10.02.2015  
 5  29.01.2015   ordinară    privind conferirea titlului de ”Cetățean de Onoare al Municipiului Giurgiu” domnului Marciu Ovidiu Crisitan 10.02.2015  
 6  29.01.2015   ordinară  privind conferirea titlului de ”Cetățean de Onoare al Municipiului Giurgiu” domnului Mărculescu Nicolae 10.02.2015  
 7  29.01.2015   ordinară   privind aprobarea contractului de parteneriat între Direcția de Impozite și Taxe locale a Municipiului Giurgiu și Asociația ”DEKO” Constanța-unitate protejată de Autoritatea Națională pentru Persoane cu Handicap  
 8  29.01.2015  ordinară   privind aprobarea rețelei școlare în Municipiul Giurgiu în anul școlar 2015 - 2016  10.02.2015  
29.01.2015   ordinară   privind acordarea unui sprijin financiar Școlii Generale Nr. 10 Giurgiu  10.02.2015  
 10 29.01.2015   ordinară   privind acordarea unui sprijin financiar doamnei Petrică Elena necesar ficei sale Petrică Louise Magdalena  10.02.2015  
 11 29.01.2015   ordinară    privind acordarea unui sprijin financiar doamnei Dragomir Georgeta 10.02.2015  
 12 29.01.2015    ordinară privind acordarea unui sprijin financiar doamnei Nicolae Liliana 10.02.2015  
 13 29.01.2015   ordinară   privind acordarea normei de hrană polițiștilor locali din cadrul Direcției Poliției Locale a Municipilui Giurgiu 11.02.2015 
 14 29.01.2015   ordinară   privind aprobarea încheierii unui contract de Comodat având ca obiectiv folosirea în mod gratuit a unor imprimante multifuncționale de la o firmă specializată 11.02.2015 
 15 29.01.2015   ordinară  privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și a Programului anual  al achizițiilor publice pe anul2015, pentru Societatea Comercială Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. 11.02.2015 
 16 29.01.2015   ordinară  privind aprobarea nivelului minim al tarifelor pentru anul 2015 practicate de către S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. 11.02.2015 
 17 29.01.2015   ordinară  privind aprobarea diminuării unui tarif pentru concesiounea unui teren aflat în Zona Liberă Giurgiu  11.02.2015 
18  29.01.2015   ordinară  privind aprobarea Actulul Adițional Nr. 4 la Contractul Nr. 2.490/15.02.2012 pentru delegarea Serviciului Public de Salubritate în Municipiul Giurgiu, încheiat cu S.C. Financiar Urban S.R.L. - sucursala Giurgiu  11.02.2015 
 19 29.01.2015   ordinară  privind transmiterea în folosință gratuită a unui obiectiv de investiții situate în Parcul Alei, către S.C. Întreținerea Peisagistică a Spațiilor Verzi S.A. Giurgiu 11.02.2015 
20  29.01.2015   ordinară  privind transmiterea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 17,00 mp; către Wirom Gas S.A., în vederea executării unui branșament și a unei stații de reglare măsurare gaze naturale 11.02.2015 
 21 29.01.2015   ordinară  privind includerea în inventarul domeniului public al  Municipiului Giurgiu a unor substații și rețele de distribuție agent termic și transmiterea lor în folosință gratuită către S.C. Global Energy Production S.A. Giurgiu  11.02.2015 
22  29.01.2015    ordinară privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 204 din data de 30 august  2012, privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în Comisiile de Adminstrație și în Comisiile de Evaluare și asigurarea calității educației, ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu 11.02.2015 
23  29.01.2015   ordinară   privind acordarea avizului pentru cumpărarea de către S.C.  Întreținerea Peisagistică a Spațiilor Verzi S.A. Giurgiu a unui teren în Municipiul Giurgiu 11.02.2015 
24  29.01.2015   ordinară   privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local ce urmează a fi prestate de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social 11.02.2015 
25 29.01.2015   ordinară  privind aprobarea  Contractului de parteneriat cu Asociația DEKO Constanța, unitate protejată de Autoritatea  Națională pentru Persoanele cu Handicap 11.02.2015 
 26 29.01.2015  ordinară   privind aprobarea încheierii unui contract de comodat având ca obiect folosirea în mod gratuit a unor imprimante de la o firmă specializată 11.02.2015 
27  29.01.2015  ordinară  privind aprobare Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 al Societății Comerciale PAZA PUBLICĂ GIURGIU S.A.  11.02.2015 
28  29.01.2015  ordinară   privind modificarea Anexei 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 296 / 02.10.2014 referitoare la aprobarea studiului de oprtunitate și caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitație publică a spațiului din incinta Punctului Termic 88 și a terenului afferent, situate în Municipiul Giurgiu, strada Negru Vodă, adiacent Bloc B5 11.02.2015 
29 29.01.2015  ordinară  privind Modificasrea unor Hotărâri ale Consiliului local al Municipiului Giurgiu referitoare la aprobarea studiului de oprtunitate și caietului de sarcini necesare concesionării prin licitație publică a unei suprafețe de 286,4 mp. și a terenului afferent din incinta Punctului Termic 33, situate în Municipiul Giurgiu  11.02.2015 
30  29.01.2015  ordinară   privind aprobarea Bugetului de venituti și cheltuieli pentru anul 2015 al Societății Comerciale Întreținerea Peisagistică a Spațiilor Verzi S.A. Giurgiu 11.02.2015 
31 29.01.2015  ordinară   privind reorganizarea unor Servicii publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Municipiului Giurgiu 11.02.2015 
32  29.01.2015  ordinară   privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 323 din data de 02 octombrie 2014 11.02.2015 
33 29.01.2015  ordinară   privind acordarea unor sprijine financiare Asociațiilor de proprietary din Muncipiul Giurgiu, în vederea igenizării subsolurilor 11.02.2015 
34  29.01.2015  ordinară   privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Societății Comerciale CENTRALA TERMICĂ GIURGIU S.A. 11.02.2015 
35  29.01.2015  ordinară   privind acordarea unui sprijin financiar Asociației Club Sportiv Municipal DUNĂREA Giurgiu 11.02.2015 
36  29.01.2015  ordinară   privind modificarea tarifelor pentru gestionarea câinilor fără stăpân practicate de către societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. 11.02.2015 
37  29.01.2015  ordinară  privind desemnarea domnului GHIȚĂ NICULAE în calitate de reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunerea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunictară ”SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APA CURATĂ”  11.02.2015 
38  29.01.2015  ordinară  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 249 din data de 21 august 2014  11.02.2015 
39 29.01.2015  ordinară   privind aprobarea modifcării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.144 din 24 aprilie 2008 privind participarea Municipiului Giurgiu la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Management Eficient Pentru Un Județ Curat” cu modifcări și completările ulterioare 11.02.2015 
40 29.01.2015  ordinară   privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 al societății GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.  12.02.2015 
41  29.01.2015    ordinară   privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și a Listei de Investiții aferente 12.02.2015 
42 29.01.2015   ordinară   privind aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii și subvenții  12.02.2015 
43 29.01.2015   ordinară    privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societății Comerciale Administrația Domeniului Public și Privat Giurgiu S.A. 12.02.2015 
44 29.01.2015    ordinară   privind aprobarea documentației tehnico-economice, studiul de fezabilitate și finanțării din Bugetul local a unor cheltuieli, pentru înscrierea Municipilui Giurgiu în Programul Național de Dezvoltare Locală cu obiectivul ”Modernizare străzi Giurgiu, străzi adiacente Bulevardului 1907 - Strada Digului, strada I.L. Caragiale, strada Barbu Stefănescu Delavrancea” 12.02.2015 
 45 29.01.2015   ordinară    privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Societății Comerciale Întreținerea Peisagistică a Spațiilor Verzi S.A. Giurgiu 12.02.2015 
46 05.02.2015   extraordinară   privind aprobarea documentației tehnice și a principalelor indicatori tehnico-economici pentru Proiectul ”PORTUL VERDE ȘI DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ GIURGIU - ETAPA II- Construcția”  13.02.2015  
47 05.02.2015   extraordinară   privind aprobarea depunerii Proiectului ”PORTUL VERDE ȘI DE ÎNALTĂ  PERFORMANȚĂ GIURGIU - ETAPA II - Construcția” pentru finanțare prin Programul CEF - Connecting Europe Facility 13.02.2015  
48   05.02.2015 extraordinară  privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și a Listei de Investiții aferente 13.02.2015 
49  16.02.2015  extraordinară privind constantarea dreptului de proprietate private a unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu   
 50 16.02.2015   extraordinară    privind aprobarea alipirii unor terenuri situate in intravilanul Muncipiului Giurgiu   
 51 16.02.2015   extraordinară   privind apobarea dezmembrării unui teren situate în Municipiul Giurgiu   
 52 16.02.2015   extraordinară    
 53 16.02.2015   extraordinară    
54  16.02.2015   extraordinară   privind aprobarea finațării (cofinanțării) din Bugetul Localn a unor cheltuieli, pentru înscrierea Municipiului Giurgiu în Programul Național de Dezvoltare Locală cu obiectivul „Modernizare străzi din Muncipiul Giurgiu - strada Horea, strada Cloșca, strada Crișan, strada Comana și strada Griviței 1”  
 55 16.02.2015   extraordinară    privind transmiterea în folosință gratuită către C.N.I. Compania Națională de Investiții S.A. a terenului în suprafață de 3.928,00 mp. , pe toată perioada de construirii obiectivului ”Sală de sport cu nivel de practică sportive competițională - teren de handbal” la Școala nr. 6 ”Savin Popescu” din strada 1 Decembrie 1918, nr. 7  
56  16.02.2015   extraordinară    privind aprobarea atribuirii Contractului de delegare de gestiune a Serviciului de transport public local de personae, prin curse regulate, în Muncipiul Giurgiu, Societății Comerciale LIBER TRANS COM S.R.L.  
 57 16.02.2015   extraordinară    privind angajamentul de a se asigura pentru Sala de educație fizică școlară de la Școala nr. 2 ”Mircea Cel Bătrân ”, din strada Nicolae Iorga, nr. 34, finațarea din Bugetul Local a lucrărilor de sistematizare a amplasamentului, racordarea la utilități (apă, canalizare, energie termică electrică, gaze) întreținerea și exploatarea obiectivului de investiții, precum și obligativitatea de a asigura în condițiile legii suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea de șantier și obligativitatea ca după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia pe o perioadă de minim 15 ani  
58  16.02.2015   extraordinară    privind angajamentul de a se asigura pentru Sala de educație fizică școlară de la Școala nr. 6 ”Savin Popescu”, din strada 1 Decembrie 1918 nr. 7, finanțarea din Bugetul Local a lucrărilor de sistematizare a amplasamentului, racordarea la utilități (apă, canalizare, energie termică electrică, gaze) întreținerea și exploatarea obiectivului de investiții, precum și obligativitatea de a asigura în condițiile legii suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea de șantier și obligativitatea ca după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia pe o perioadă de minim 15 ani  
59  16.02.2015   extraordinară     privind angajamentul de a se asigura pentru Sala de educație fizică școlară de la Școala nr. 7 , din strada Episcopiei , nr. 21, finanțarea din Bugetul Local a lucrărilor de sistematizare a amplasamentului, racordarea la utilități (apă, canalizare, energie termică electrică, gaze) întreținerea și exploatarea obiectivului de investiții, precum și obligativitatea de a asigura în condițiile legii suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea de șantier și obligativitatea ca după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia pe o perioadă de minim 15 ani  
60  16.02.2015   extraordinară   privind modificarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populației din Municipiul Giurgiu, prin system centralizat, în sopul încălzirii și preparării apei calde, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 360 din data de 27 octombrie 2014   
61  26.02.2015  ordinară  privind acordarea unor sprijine financiare Asociațiilor de proprietari   din Muncipiul Giurgiu, în vederea igenizării subsolurilor  
62  26.02.2015    ordinară  privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr . 204 din data de 30august 2012 cu modoficările și completările ulterioare, privind numirea reprezentanților Consiliului Local  al Muncipiului Giurgiu, în Comisiile de Adminstrație și Comisiile de Evaluare și asigurarea calității educației, ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu  
63  26.02.2015  ordinară    privind modificarea Hotărârii  Consiliului Local nr.249 din data de 21 august 2014 privind modificarea numărului și componenței membrilor Adunării Generale a Acționarilor și Consiliilor de Adminstrație de la societățile comerciale de sub autoritatea Consiliului Local  
 64 26.02.2015  ordinară   privind acordarea unui sprijin financiar Catedralei ”Adormirea Maicii Domnului”   
 65 26.02.2015  ordinară    privind delegarea organizării de către Centrul Cultural Local ”Ion Vinea” Giurgiu a activităților dedicate sărbatoririi ”ZILELOR MUNICIPIULUI” și darea în adminstrare a spațiului afferent desfășurării evenimentului  
66   26.02.2015 ordinară   privind modificarea Regulamentului de acordare a unui sprijin financiar Asociațiilor de proprietar din Muncipiul Giurgiu în vederea igenizării subsolurilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346 din data de 02 octombrie 2014  
 67  26.02.2015   ordinară privind aprobarea constituirii Grupului local de lucru pentru incluziunea minorităților rome la nivelul Muncipiului Giurgiu  
68   26.02.2015   ordinară  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei doamnei Baboi Elena din Giurgiu  
69   26.02.2015   ordinară  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei doamnei Romanciuc Angela din Giurgiu  
70   26.02.2015   ordinară  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei doamnei Piciu Marian din Giurgiu  
71   26.02.2015  ordinară   privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Giurgiu  
72   26.02.2015   ordinară privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” Reconsiderare configurație urbană funcțională și volumetrică Bulevardul Mihai Viteazul”   
 73  26.02.2015   ordinară  privind aprobarea rezilierii Contractului nr. 7.429/29.03.2013, de delegare a gestiunii Serviciului de Adminstrare a Spațiilor Verzi, (întreținere zone verzi, decorare parcuri și zone verzi, adminstrare cimitire , întreținerea bazelor sportive și întreținerea locurilor de joacă), de la S.C. Întreținerea Peisagistică a Spațiilor Verzi S.A. și aprobarea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de Adminstrare a Spațiilor Verzi  (întreținere zone verzi, decorare parcuri și zone verzi, adminstrare cimitire, întreținerea bazelor și parcurilor sportive și întreținerea locurilor de joacă) către societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.   
 74  26.02.2015   ordinară  privind aprobarea unei Convenții de plată între Muncipiul Giurgiu și S.C. Întreținerea Peisagistică a Spațiilor Verzi S.A. Giurgiu, reprezentând plata cheltuielilor de modernizare pentru baza sportive Marian Anastasovici  
 75  26.02.2015   ordinară  privind aprobarea unei Convenții de plată între Muncipiul Giurgiu și S.C. Întreținerea Peisagistică a Spațiilor Verzi S.A. Giurgiu, pentru Serviciul de pază la cimitire  
 76  26.02.2015   ordinară privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.31 din data de 29 ianuarie 2015 privind reorganizarea unor servicii publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu   
77   26.02.2015  ordinară   privind numirea directorului general al Societății Comerciale Adminstrația Zonei Libere Giurgiu S.A. și stabilirea duratei mandatului  
 78  26.02.2015  ordinară  privind aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și a Listei de Investiții aferente   
 79  26.02.2015  ordinară   privind practicarea de către societatea Giurgiu Servicii Locale a unor tarife de prestări servicii  
80   26.02.2015  ordinară   privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor  
81   26.02.2015  ordinară  privind aprobarea metodologiei de stabilire a salariilor pentru funcțiile de conducere din societățile comerciale la care Consiliul Local al Muncipiului Giurgiu este actionar majoritar  
 82  26.02.2015  ordinară  privind transmiterea în folosință gratuită pe perioada derulării Contractului de delegare a gestiunii, a unor bunuri ce aparțin patrimoniului Muncipiului Giurgiu, către societatea Giurgiu Servicii Locale   
83   26.02.2015  ordinară   privind aprobarea promovării cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții ” Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, - Ansamblul 1 și aprobarea cheltuielilor necesare implementării Proiectului  
84   26.02.2015  ordinară    privind aprobarea promovării cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții ” Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, - Ansamblul 2 și aprobarea cheltuielilor necesare implementării Proiectului  
 85  26.02.2015  ordinară   privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate și caietului de sarcini necesare pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionării prin licitație publică a unor terenuri situate în Muncipiul Giurgiu  
86   26.02.2015   ordinară  privind  aprobarea alipirii unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu  
87   26.02.2015   ordinară  privind aprobarea treceriidin domeniul privat în domeniul public a unui teren aparținând Muncipiului Giurgiu  
88    26.02.2015  ordinară  privind aprobarea alipirii unor terenuri situate ăn intravilanul Muncipiului Giurgiu  
89   26.02.2015   ordinară  privind aprobarea alipirii unor terenurisituate în intravilanul Muncipiului Giurgiu  
 90  26.02.2015   ordinară  privind transmiterea în folosință gratuită a unei locuințe către societatea Giurgiu Servicii Locale S.A.  
91   26.02.2015  ordinară  privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu nr.203 din data de 09 iulie 2014   
 92  26.02.2015  ordinară  privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149 din data de 24 iunie 2010 privind atribuirea în folosință gratuită a unui tere în suprafață de 150,00 mp, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnișoarei Meiuș Darina   
93   26.02.2015  ordinară   privind constarea dreptului de prorietate private a unor terenuri situate ăn intravilanul Muncipiului Giurgiu  
 94  26.02.2015  ordinară   privind aprobarea studiului de oprtunitate și caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitație publică a spațilui liber - apartamentul nr.3, situate în incinta Dispensarului 5-9, din Muncipiul Giurgiu  
95   26.02.2015  ordinară   privind modificarea Hotărârea Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu nr.471/18.12.2014 privind aprobarea unui sprijin financiar ăn sumă de 7.515,31 lei pentru 11 personae din Giurgiu  
96   26.02.2015  ordinară   privind aprobarea Contractului de colaborare între Bursa Română de Mărfuri și Muncipiul Giurgiu  
 97  26.02.2015  ordinară   privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 191 din data de 09 iulie 2014  
 98  26.02.2015  ordinară   privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 41 din data de 29 ianuarie 2015  
 99  26.02.2015  ordinară   privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 8.000 lei domnului Stănculie Vicențiu Adelin din Giurgiu  
100   26.02.2015   ordinară privind aprobarea unei Convenții de plată între Muncipiului Giurgiu și S.C. Întreținerea Peisagistică a Spațiilor Verzi  S.A. Giurgiu, reprezentând plata utilităților la bazele sportive - Complex ”Marin Anastasovici” , Stadion ”Dunărea” și Sala de sport ”Chuancey Hardy”  
 101   26.02.2015 ordinară   privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al societății comerciale Giurgiu Servicii Locale S.A.  
 102   26.02.2015 ordinară  privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu, pe perioada martie - mai 2015   
 103 09.03.2015   extraordinară  privind achiziția de servicii juridice pentru asistență juridocă și reprezentare în dosarul civil nr. 283/122/2015 aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu  
 104  09.03.2015  extraordinară   privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local a Muncipului Giurgiu  
 105  09.03.2015  extraordinară  privind aprobarea rectificării în structură a Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015   
 106  18.03.2015 extraordinară   privind aprobarea parteneriatului între Muncipiul Giurgiu și Fundația ”Pentru o Românie Modernă”, în vederea depunerii unei cereri de finanțare cu titlul ” Centrul de dezvoltare comunictară - investiție ăn potențialul tinerilor vulnerabili”, în cadrul Programului de Cooperate Elvețiano - Român, Fondul thematic pentru participarea Societății Civile  
 107 18.03.2015  extraordinară   privind parteneriatul între Muncipiul Giurgiu și Asociația Centrul Romilor ”Amare Rromentza”, în vederea depunerii unei cereri de finanțare cu titlul ”Servicii etno-educaționale” pentru copiii și părinții rromi”, în cadrul Programului Elvețiano-Român, Fondul thematic pentru participarea Societății Civile  
 108 18.03.2015  extraordinară  privind aprobarea suplimetării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015   
 109 26.03.2015  ordinară  privind reglementarea circulației rutiere în zona Piața Centrală din Municipiul Giurgiu   
 110  26.03.2015  ordinară  privind aprobarea Regulamentului privind înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor de pe raza Muncipiului Giurgiu, pentru care nu există obligativitatea inmatriculării   
 111 26.03.2015  ordinară privind încheierea acordului de parteneriat între Primăria Muncipiului Giurgiu și Universitatea de Arhitectură  și Urbanismn ”Ion Mincu” București   
 112 26.03.2015   ordinară privind aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare  împotriva incendiilor în Muncipiul Giurgiu pe anul 2014 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia  
 113 26.03.2015   ordinară  privind aporbarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ”Extindere carosabil strada 1 Decembrie 1918 și trotoare adiacente  
 114 26.03.2015   ordinară  privind închirierea acordului de parteneriat între Federația Română de Box și Municipiul Giurgiu  
 115 26.03.2015   ordinară privind includerea în Nomenclatorul stradal a unui segment de drum din Muncipiul Giurgiu   
 116 26.03.2015   ordinară  privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Muncipiului Giurgiu a unor panouri solare în vederea dezafectării  
 117 26.03.2015   ordinară privind transmiterea în adminstrare a unor sisteme e supraveghere către Direcția Poliției Locale a Muncipiului Giurgiu   
 118 26.03.2015   ordinară  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Muncipiului Giurgiu în domeniul public al Statului Român și adminstrarea Ministerului Justiției, a unui teren în suprafață de 2.031,00 mp, situate în Muncipiul Giurgiu  
 119 26.03.2015   ordinară  privind aprobarea actualizării prețurilor unitare pe unitatea de măsură a articollor și noemelor de deviz, utilizate de S:C. Administrația Domeniului Public și Privat S.A. Giurgiu  
 120 26.03.2015   ordinară  privind aprobarea tarifelor de prestări servicii practicate de către  Sociatatea Giurgiu Servicii Locale S.A.  
121  26.03.2015   ordinară privind acordarea unor sprijine financiare Asociațiilor de proprietari din Muncipiul Giurgiu, în vederea igenizării subsolurilor  
 122 26.03.2015   ordinară  privind acordarea unui sprijin financiar doamnei Zavici Mihaela  
 123 26.03.2015   ordinară  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei doamnei Burcuș Sila Argentina din Giurgiu   
 124 26.03.2015   ordinară privind modificarea și completarea  Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Giurgiu  
 125 26.03.2015   ordinară  privind  aprobarea studiului de oprtunitate și caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitație publică a unor terenuri, situate în Muncipiul Giurgiu, strada Mircea Cel Bătrân, F.N., adiacent BRIE   
 126 26.03.2015   ordinară privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu din incinta Punctului Termic Termic 12, situate în Municipiul Giurgiu, către Asociația de Proprietari nr. 34   
 127 26.03.2015   ordinară privind repartizarea unor locuințe sociale din fondul locative de stat aflate în patrimonial Muncipiului Giurgiu și în adminstrarea Consiliului Local al Municpiului Giurgiu   
 128 26.03.2015   ordinară  privind acordarea unui sprijin financiar domnului Șerban Radu - Doru  
 129 26.03.2015   ordinară  privind trecerea din domeniul public în domemiul privat al Municipiului Giurgiu, a unor bunuri aflate în exploatarea Societății Comerciale Global Energy Production S.A.  
 130 26.03.2015   ordinară  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 52 din data de 16 februarie 2015  
 131 26.03.2015  ordinară  privind aprobarea regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Muncipiului Giurgiu  
 132 26.03.2015   ordinară privind aprobarea suplimentării Bugerului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și Listei de Investiții aferenta   
 133 26.03.2015  ordinară  privind aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii și subvenții pe anul 2015   
134  01.04.2015  extraordinară  privind modificarea Hotărârii Consiliuluil Local Nr. 249 din data de 21 august 2014 privind modficarea numărului și componeței membrilor Adunării Generale a Acționarilor și Consiliilor de Adminstrație de la societățile comerciale de sub autoritatea Consiliului Local   
135  01.04.2015    extraordinară privind încheierea unui contract de pază pentru obiectivul ”Complex de locuințe ANL”, din șoseaua Portului   
136  01.04.2015   extraordinară  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 6.000 lei pentru Asociația Licurici Giurgiu   
137  01.04.2015   extraordinară   privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 6.000 lei pentru Asociația Clubul Pensionarilor din Județul Giurgiu  
138  01.04.2015   extraordinară   privind aprobarea unei Convenții de plată între Muncipiul Giurgiu și Societatea Comercială Întreținerea Peisagistică a Spațiilor Verzi S.A. Giurgiu, reprezentând plata utilităților pentru lunile ianuarie și februarie din anul 2015, la bazele sportive, Complexul Marin Anastasovici, Stadionul Dunărea și Sala de sport Chauncey Hardy   
 139 01.04.2015  extraordinară    privind aprobarea unei Convenții de plată între Muncipiul Giurgiu și Societatea Comercială Întreținerea Peisagistică a Spațiilor Verzi S.A. Giurgiu, reprezentând plata utilităților  la bazele sportive, Complexul Marin Anastasovici, Stadionul Dunărea și Sala de sport Chauncey Hardy   
 140  01.04.2015  extraordinară    privind aprobarea unei Convenții de plată între Muncipiul Giurgiu și Societatea Comercială Întreținerea Peisagistică a Spațiilor Verzi S.A. Giurgiu, reprezentând plata serviciilor prestate în perioada 2012 - 2013, pentru adminstrare a spațiilor verzi (întreținere spații verzi, decorare parcuri și zone verzi, administrare cimitire, întreținerea bazelor și parcurilor sportive )   
 141  01.04.2015 extraordinară  privind  delegarea gestiunii prin atribuire direct a Serviciului Public de deratizare și dezinfecție în MUNICIPIUL GIURGIU către societatea Giurgiu Servicii Locale S.A., având ca actionar majoritar Muncipiul Giurgiu  
 142 09.04.2015   extraordinară privind aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și a listei aferente  
 143  15.04.2015  extraordinară privind apobare suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și a Listei de Investiții aferente   
 144  22.04.2015   ordinară privind conferirea titlului de ”Cetățean de Onoare al Muncipiului Giurgiu” domnului Gingă Nicu  
 145 22.04.2015   ordinară privind stabilirea categoriilor de personae cu tariff redus sau gratuit în municipiul Giurgiu   
 146 22.04.2015    ordinară  privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ”Rețele de transport între cămin C20-F220, cămin C1 și F56, cămin C5-PT82 și cămin C1-C7”  
 147 22.04.2015    ordinară  privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ”Rețele de distribuție Punct Termic 12, Punct Termic 15, Punct Termic 52 si Punct Termic 54”   
 148 22.04.2015    ordinară  privind aprobarea Contului de execuție al Bugetului Local pentru trimestrul I 2015  
 149 22.04.2015    ordinară  privind Acordul de parteneriet între Inspectorul Școlar Județean Giurgiu și Muncipiul Giurgiu  
 150 22.04.2015    ordinară  privind aprobarea Regulamenyului de stabile și Încadrare în categoria imobilelor degradate, neîngrijite și neîntreținute, adoptat în baza Hotărârii Consiliului Local ne. 446 din data de 18 decembrie 2014  
 151  22.04.2015   ordinară  privind aprobarea unei Convenții de plată între Muncipiul Giurgiu și Societatea Giurgiu Servicii Locale S.A. Giurgiu pentru Serviciul de păză la cimitire  
 152 22.04.2015    ordinară privind constarea încetării Contractului de asociere în participațiune nr. 9.607 din data de 22 aprilie 2013, ăncheiat între Muncipiul Giurgiu și Societatea Comercială Group Eco City s.r.l. Giurgiu   
 153 22.04.2015   ordinară  privind constatarea încetării Contractului de concesiune nr. 15260 din data de 27 iunie 2013 încheiat între Muncipiul Giurgiu și Societatea Hidro Olt s.r.l. Alexandria  
 154  22.04.2015  ordinară   privind transmiterea în adminstrare a unor sisteme de supraveghere, către Direcția de Taxe Locale Giurgiu  
 155 22.04.2015    ordinară  privind aprobarea inițierii unui Proiect de Hotărâre a Guvernului privind trecerea din domeniul public al statului și adminstrarea Ministrului Tineretului și Sportului, în domeniul public al Muncipiului Giurgiu și adminstrarea Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu, a unui imobil situat în Muncipiul Giurgiu , strada Păcii nr.60  
 156 22.04.2015    ordinară privind aprobarea Raportului e expertiză tehnică a unui lot de 4 nave fluviale aparținând Muncipiului Giurgiu, în vederea casării și vânzării prin licitație publică deschisă   
 157 22.04.2015   ordinară   privind aplipirea unor terenuri situate în intravilanul Muncipiului Giurgiu  
 158  22.04.2015  ordinară   privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Muncipiului Giurgiu a unor terenuri situate în intravilanul Muncipiului Giurgiu  
 159  22.04.2015   ordinară  privind modificarea Contractului de asociare în participațiune nr. 16.833 din date de 30 septembrie 2010, încheiat între Muncipiul Giurgiu și Asociația Fotbal Club ASTRA Giurgiu, prin Act aditional nr.2  
 160 22.04.2015    ordinară  privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Poliției Locale a Muncipiului Giurgiu  
 161 22.04.2015    ordinară  privind includerea în Contractul de delegare nr. 18.044 din data de 12 octombrie 2012 a unor substații de la Ansamblul de locuințe ANL 120 apartamente - șoseaua Portulului și transmiterea lor spre folosință gratuită către Societatea Comercială Global Energy Production S.A. Giurgiu  
 162  22.04.2015  ordinară   privind aprobarea Contractului  - cadru pentru subconcesionarea a parcelor de teren liber de sarcini, situate în incinta Zonei Libere Giurgiu  
 163  22.04.2015  ordinară  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei, doamnei Bănescu Mirela Viorica din Giurgiu   
 164  22.04.2015  ordinară  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei domnului Paica Petru Dan din Giurgiu   
 165  22.04.2015   ordinară  privind aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015  
 166 22.04.2015    ordinară privind aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii și subvenții pe anul 2015   
 167 22.04.2015    ordinară privind aprobarea contractării unui împrumut din vărsăminte din privatizare, înregistrate de Ministerul Finanțelor Publice în contul current general al Trezoreriei Statului, în valoare de 6.350.810 lei, pentru cofinanțarea proiectelor cu fonduri externe nerambursabile aflate în derulare, în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.2/2015 și ale Hotărârii Guvernului nr. 234/2015  
 168 22.04.2015   ordinară   privind acordarea unor sprijine financiare Asociațiilor de proprietary din Municipiul Giurgiu, în vederea igenizării subsolurilor  
 169 22.04.2015   ordinară  privind aprobarea facturării și încasării unor taxe aferente Serviciului public de furnizare a energiei termice de către Societatea Comercială Global Energy Production S.A.   
 170 22.04.2015    ordinară  privind acordarea mandatului special, acordat expres în scopul reprezentării la ședința Adunării Generale a Acționarilor a Asociației de Dezvoltare Intercomunictară ” MANAGEMENTUL EFICIENT PENTRU UN JUDEȚ CURAT” potrivit Hotărârii Guvernului nr. 742 din data de 26 august 2014  
 171 22.04.2015    ordinară  privind constatrea prelungirii Contractului de delegare a Serviciului de transport public local  
 172 29.04.2015   extraordinara privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 167 din data de 22 aprilie 2015   
 173 29.04.2015   extraordinara privind  aprobarea unei Convenții de plată între Muncipiul Giurgiu și Societatea Giurgiu servicii Locale S.A. pentru bazele sportive - Complex Marian Anastasovici, Stadion Dunărea și sala de sport Chauncey Hardy  
 174 29.04.2015    extraordinara  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 466 din 18 decembrie 2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale începând cu anul fiscal 2015 și aprobarea taxei pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol  
 175 29.04.2015    extraordinara privind aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și  rectificarea Listei de Investiții aferente   
 176  29.04.2015   extraordinara privind aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituțiilor publice  finațate integral sau partial din venituri proprii și subvenții pe anul 2015    
 177  19. 05.2015 extraordinara privind încheierea acordului de parteneriat între Muncipiul Giurgiu, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu și Centrul Cultural ”Ion Vinea” Giurgiu, pentru sărbătorirea zilei de 1 iunie 2015 - ”Ziua Internațională a Copilului, în Municipiul Giurgiu  
 178 19.05.2015   extraordinara privind aprobarării inițierii unui Proiect de Hotărăre dee Guvern pentru constituirea dreptului de folosință gratuită asupra terenului efferent Canalului Cama, aparținând domeniului public al statului, afalat în adminstrarea Ministerulșui Agriculturii și Dezvoltării Rurale  - Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, în favoarea Municipiului Giurgiu prin Consiliul Local al Municipiului Giurgiu  
 179 28.05.2015  ordinară   privind conferirea titlului de Cetațean de onoare al Muncipiului Giurgiu” domnului Mircea M. Ionescu   
180  28.05.2015   ordinară    privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu nr. 323 din data de 02 octombrie 2014 privind taxa de habitat pentru personae fizice   
 181 28.05.2015   ordinară    privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 446 din data de 18 decembrie 2014 privind stabilirea impozitelor și taxe   
 182  28.05.2015  ordinară    privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 42 din data de 27 februarie 2014 privind aprobarea procedurii de acordare a eșalonărilor de plată pentru obligațiile fiacale restante datorate la bugetul local de către personae fizice și juridice   
 183  28.05.2015  ordinară    privind aprobarea Actului Adițional Nr 4 la Contractul nr.2490 din data de 15 februarie 2012 pentru delegarea Serviciului Public de salubrizare în Muncipiul Giurgiu, încheiat cu Societatea Comercială Financiar Urban s.r.l. Pitești   
 184 28.05.2015    ordinară    privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr 169 din data de 22 aprilie 2015  
 185 28.05.2015   ordinară    privind revocarea unor Hotărâri ale Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu   
 186 28.05.2015   ordinară     privind achiziția de servicii de asistență și reprezentare juridical la Societatea Comercială PAZĂ PUBLICĂ S.A. în dosarele civile nr 41/236/2014 și 4001/236/2015  
 187 28.05.2015   ordinară     privind aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar âncheiat la 31 decembrie 2014, ale Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ S.A.  
 188 28.05.2015   ordinară     privind modificarea Organigramei și Statului dfuncții pentru Aparatul de specialitate al Primarului Muncipiului Giurgiu și Direcția de Evidența Persoanelor  
 189 28.05.2015   ordinară     privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Muncipiului Giurgiu pentru perioada 2014-2020  
 190 28.05.2015   ordinară    privind aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii și subvenții pe anul 2015   
 191 28.05.2015   ordinară    privind aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și a Listei de Investiții aferente   
 192 28.05.2015   ordinară     privind extinderea spațiului din incinta imobilului din Bulevardul București, nr 57, necesar desfășurării activității Incubatorului de Afaceri din Muncipiul Giurgiu  
 193  28.05.2015   ordinară    privind aprobarea revocării unor Hotărâri ale Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu, privind transmiterea unor immobile către Agenția Națională pentru Locuințe  
 194 28.05.2015    ordinară    privind acordul avizului de principiu în vederea întocmirii raportului de evaluare necesar vânzării prin negociere direct aterenului afferent spațiului commercial Nr.60, situate în Piața Centrală din Muncipiul Giurgiu   
 195  28.05.2015   ordinară    privind reglementarea situației juridice a unui teren situate în Muncipiul Giurgiu, includerea în Nomencaltorul stradal și atribuire de denumire   
 196  28.05.2015   ordinară    privind includerea în Nomenclatorul stradal și atribuirea de denumire a unui segment de drum din Muncipiul Giurgiu   
 197 28.05.2015     ordinară    privind includerea în Nomenclatorul stradal și atribuirea de denumiri unor  segmente de drum situate Muncipiul Giurgiu  
 198  28.05.2015    ordinară    privind constatrea dreptului la proprietate private a unor terenuri situate în intravilanul Muncipiului Giurgiu  
 199 28.05.2015    ordinară     privind alipirea unor terenuri situate în intravilanul Muncipiului Giurgiu  
 200 28.05.2015    ordinară    privind acordarea unui sprijin finaciar în sumă de 7.000 lei, doamnei Gîrbăceannu Iuliana din Giurgiu   
 201 28.05.2015    ordinară     privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei, doamnei Bardan Daniela din Giurgiu  
 202 28.05.2015    ordinară    prirind acordarea unor sprijine financiare Asociațiilor de proprietary din Muncipiul Giurgiu în vedrea igenizării subsolurilor   
 203 28.05.2015    ordinară     privind acordarea unui sprijin fianciar în suma de 3.000 lei, doamnei Matea Claudia Aurelia din Giurgiu  
 204  28.05.2015    ordinară    privind aprobarea documentației Tehnico-economice pentru desființarea Cămin C - Istru  
 205  28.05.2015   ordinară     privind aprobarea construirii parcelei P6G6/1 și aprobarea tarifului minim pentru subconcesionarea parcelei nou construite  
 206 28.05.2015    ordinară     privind aprobarea organizării licitației de subconcesionare teren și aprobarea documentației de atribuire necesare desfășurării licitației  
 207  28.05.2015   ordinară     privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizate, respective studiul de fezabilitate, devizul general și indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ”Bloc 20 apartemente”, cu destinația locuințe sociale, ân cartierul ISTRU din Muncipiul Giurgiu  
 208 28.05.2015    ordinară     privind încredințarea unor activități de control și mmonitorizare a serviciului de alimentare cu energie termică, aprobarea tarifului lunar al activităților și includerea în bugetul local pe anul 2015 a sumei corespunzătoare, către Socieatatea Comercială Centrala Temică Giurgiu s.a.având ca actionar majoritar Muncipiul Giurgiu  
 209  28.05.2015   ordinară     privind delegarea organizării de către Centrul Cultural Ion Vinea Giurgiu a ctivităților dedicate proiectului ”Festivalul Tradițional al Meșteșugarilor” și darea în administrare a spațiului afferent desfășurării evenimentulului  
 210 28.05.2015    ordinară    privind asumarea termenelor de elaborare a studiului de fezabilitate și a aplicației de finanțate până în luna aprilie 2016 și a documentațiilor de atribuire până în luna mai 2016, conform caietului de sarcini și a cerererii de finanțare aferente proiectului de asistență tehnică pentru pregătirea viitorului proiect de investiții în infrastructura de apă/apă uzată a Județului Giurgiu   
 211  28.05.2015   ordinară    privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr 167 din data de 22 aprilie 2015 și Hotărârii Consiliului Local nr. 172 din data de 29 aprilie 2015   
 212 28.05.2015    ordinară     privind alegerea președintelui de ședintă al Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu, pe perioada iunie-august 2015  
 213 15.06.2015  extraordinară  privind încheierea Acordului de parteneriat între Asociația ”Viață fără violență” și Muncipiul Giurgiu   
214  15.06.2015   extraordinară  privind reglementarea situației juridice a unui teren situate în intravilanul Muncipiului Giurgiu  
215  15.06.2015  extraordinară  privind transmiterea în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unor suprafețe de teren și constituirea dreptului de superficie asupra unui teren, situate în intravilanul Municipiului Giurgiu  
216   24.06.2015  ordinară  privind încheierea Acordului de parteneriat între Societatea Națională de Cruce Roșie - Filiala Giurgiu și Municipiul Giurgiu  
 217  24.06.2015 ordinară   privind acordarea unui sprijin financiar doamnei Cernea Florica, necesar fieci sale Cernea Laura  
 218  24.06.2015 ordinară  privind aprobarea transmiterii în administrarea societății Giurgiu Servicii Locale S.A. a unui număr de 40 de bănci, 100 coșuri de gunoi stradale și a 100 sisteme de prindere  
 219  24.06.2015 ordinară   privind aprobarea taxei de eliberare a Licenței de traseu pentru transportul public local prin curse regulate și curse regulate special în Muncipiul Giurgiu pentru anul 2015  
 220

24.06.2015 

ordinară   privind modificarea Organigramei și Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcția de Evidență a Persoanelor  
 221  24.06.2015  ordinară privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei domnului Nedelcu Mihai din Giurgiu  
 222  24.06.2015  ordinară privind aprobarea Planului de reorganizare a Societății Comerciale Administrația Domeniului Public și Privat Giurgiu S.A.   
 223  24.06.2015 ordinară  privind stabilirea  suprafețelor de teren, a unor străzi situate în intravilanul municipiului Giurgiu   
 224  24.06.2015 ordinară   privind acceptarea de către Municipiul Giurgiu a unei donații constând în terenul  - drum de acces ân suprafață de 1.069,00 mp., situate în intravilanul Muncipiului Giurgiu  
 225  24.06.2015 ordinară   privind transmiterea în adminstrare a Punctului Termic 35, către Centrul Cultural ”Ion Vinea” Giurgiu  
 226 24.06.2015   ordinară privind transmiterea în folosință gratuită a obiectivului de investiții ”Amenajare spațiu de agrement în Parcul Baciu”, către societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.   
 227 24.06.2015  ordinară  privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu, a unor panouri solare în vedrea dezafectării   
 228 24.06.2015  ordinară   privind constatarea încetării unui contract de concesiune încheiat între Muncipiul Giurgiu și Societatea Comercială GIURGIU BIOMASS HEAT & POWER S.R.L.  
 229 24.06.2015  ordinară  privind aprobarea încheierii prin licitație publică deschisă cu strigare a unui teren ce aparține  domeniului public al Municipiului Giurgiu  
 230 24.06.2015  ordinară  privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oprtunitate și caietului de sarcini pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a unui teren situat în Muncipiul Giurgiu   
 231 24.06.2015  ordinară  privind recalcularea chiriei și prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe   
 232 24.06.2015  ordinară   privind aprobarea studiului de oprtunitate și caietului de sarcini și instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitatie publică a terenului în suprafață de 50 mp. situate în Muncipiul Giurgiu, adiacent Strada Portului nr. 5  
 233 24.06.2015   ordinară  privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 7.804 / 17.05.2005 încheiat între Muncipiul Giurgiu și Societatea Comercială NICOS S.R.L. Giurgiu  
 234 24.06.2015  ordinară  privind prelungirea perioadei de folosință gratuită a două apartamente pentru tinerii postinstuționalizați   
 235 24.06.2015  ordinară   privind acordarea avizului de principiu în vederea organizării Târgului Anual Tradițional în Municpiul Giurgiu, șoseaua Ghizdarului, nr. 134, conform contractului de asociere în partipacipațiune nr. 13.400 din data de 27 iunie 2008  
 236 24.06.2015  ordinară   privind aprobarea închirierii prin lictație publică cu strigare a unor spații disponibile excedentare situate în incinta Colegiului National  ”Ion Maiorescu” din Giurgiu  
 237 24.06.2015 ordinară   privind parteneriatul între Muncipiul Giurgiu și Asociația Institutului  pentru Democrație Participativă Euro Qvorum, în vederea, implementării proiectului ” Dezvoltarea locală este  responsabilitatea  comunității. Fii și tu implicat!” finațat prin Grantul SEE 2009-2014 în cadrul Forumului ONG în România  
 238 24.06.2015  ordinară   privind depunerea în parteneriat a unei cereri de finațare cu titlul ”Model de sistem de transport ecologic în zona transfrontalieră România - Bulgaria” prin programul INTEREG V-A Romania Bulgaria 2014-2020, axa 1 -o regiune bine conectată  
 239 24.06.2015  ordinară  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu nr. 145 din data de 22 aprilie 2015 privind stabilirea categoriilor de personae beneficiare de transport public cu tarif redus sau gratuit în Muncipiul Giurgiu  
 240 24.06.2015  ordinară   privind încheierea Acordului de parteneriat între Școala Gimnazială ”Savin Popescu” și Municipiul Giurgiu  
 241 24.06.2015  ordinară privind aprobarea prețurilor unitare pe unitate de măsură a articolelor normelor de deviz și a cotelor aferente cheltuielilor indirecte și a profitului, utilizate de Societatea Comercială Adminstrația Domeniului  Public și Privat S.A. Giurgiu, începând cu data de 01 iulie 2015  
 242 24.06.2015   ordinară  privind rectificarea ”Programului anual al achizițiilor publice-materiale și servicii pe anul 2015” aprobat pentru Societatea Comercială Adminstrația Zonei Libere Giurgiu S.A.  
 243 24.06.2015  ordinară   privind aprobarea suplmentării bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii și subvenții pe anul 2015  
 244 24.06.2015  ordinară   privind aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și a Listei de Investiții aferente  
 245 24.06.2015   ordinară  privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei ”Buna Vestire”  
 246 24.06.2015   ordinară  privind acordarea unui sprijin financiar ”Mănăstirii Sf.Gheorghe”  
 247 24.06.2015   ordinară privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei ”Sfânta Treime - Smârda”   
 248 29.07.2015   ordinară privind încheierea Acordului de parteneriat între Asociația ”Licurici” din Giurgiu și Muncipiul Giurgiu   
 249 29.07.2015    ordinară  privind includerea în inventarul domeniului public a două immobile, situate în Muncipiul Giurgiu   
 250 29.07.2015    ordinară  privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 148,40 mp., situate în intravilanul Muncipiului Giurgiu de către Societatea ILR Logistica Romani S.R.L. Giurgiu  
 251 29.07.2015    ordinară  privind constituirea dreptului de preempțiuni pentru achizițiaonarea imobilului monument istoric ”CASA IANCU MARINESCU”, situate în Municipiului Giurgiu , strada Nicolae Bălănescu, nr.37  
 252 29.07.2015    ordinară   privind constatarea încetării contractului de concesiune nr.6986/02.05.2012 încheiat între Muncipiul Giurgiu și domnul Oprea Doru  
 253 29.07.2015    ordinară   privind constatarea încetării contractului de concesiune nr.41293/23.12.2014 încheiat între Muncipiul Giurgiu și domnul Dogaru Victor   
 254 29.07.2015    ordinară   privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii raportului de evaluare pentru organizarea și desfășurarea procedurii de vânzare prin licitație publică a terenului în suprafață totală de 40mp. situate în municipiul Giurgiu, adiacent Fundătura Vânătorilor nr. 12  
 255 29.07.2015    ordinară 

 privind aprobarea studiului de oprtunitate și caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 465,00mp,. situate în municipiul Giurgiu, strada decebal, adiacent Punct Termic 82

 
 256 29.07.2015     ordinară  privind mandatarea domnului Ghiță Niculae - Administrator Public al Muncipiului Giurgiu, în vederea aprobării Actului Adițional la Contractul de Asociere, încheiat între memebrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”MANAGEMENT EFICIENT PENTRU JUDEȚ CURAT”  
 257 29.07.2015     ordinară  privind încheierea acordului de parteneriat între Școala Gimnazială nr.3 din Giurgiu și Muncipiul Giurgiu  
 258  29.07.2015    ordinară  privind aprobarea casării autoturismului cu număr de înmatriculare GR 01 PMG - marca SKODA OCTAVIA 1.8 l 20V și achiziționarea unuia nou prin Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național  
 259  29.07.2015   ordinară  privind aprobarea casării autoturismului cu număr de înmatriculare GR 02 PMG - marca DAEWO Berlina NUBIRA II și achiziționarea unuia nou prin Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național   
 260 29.07.2015    ordinară  privind aprobarea casării autoturismului cu număr de înmatriculare GR 01 PMG - marca DAEWO Berlina NUBIRA II și achiziționarea unuia nou prin Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național    
 261 29.07.2015    ordinară  privind aprobarea transmiterii în administrarea societății GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. a unui număr de 10 coșuri de gunoi stradal - model C126   
 262 29.07.2015    ordinară  privind aprobarea documentației tehnico-ecomice pentru obiectivul ”Extindere rețele de alimentare cu apă și modernizarea rețele de canalizare și pluvială   
 263 29.07.2015    ordinară  privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local pe trimestrul II 2015   
 264 29.07.2015    ordinară   privind aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii și subvenții pe anul 2015  
 265 29.07.2015    ordinară   privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sf. M.Mc. Gheorghe  
 266 29.07.2015    ordinară  privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sf. Arh. Mihail și Gavril  
 267 29.07.2015    ordinară   privind încheierea acordului de parteneriat între Școala Gimnazială nr. 10 și Muncipiul Giurgiu   
 268 29.07.2015     ordinară privind aprobarea suplimentaării Bugetului Local de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și a Listei de investiții  
 269 29.07.2015     ordinară   privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare prin concesiune în Municpiul Giurgiu  
 270 29.07.2015     ordinară privind acordarea unor sprijine financiare Asociaților de proprietari  în Municipiul Giurgiu, în vederea igenizării subsolurilor   
 271 29.07.2015    ordinară   privind stabilirea suprafețelor de teren, a unor străzi situate în intravilanul Muncipiului Giurgiu  
 272 29.07.2015    ordinară   privind acordarea unor facilitate fiscal pentru adminstratorul Societății Comerciale PARCUL TEHNOLOGIC ȘI INDUSTRIAL GIURGIU NORD S.A.  
 273 29.07.2015    ordinară   privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Municipiului Giurgiu, înscrise în Hotărârea Consiliului Local al municipiului Giurgiunr. 76/16.05.2002 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Muncipiului Giurgiu  
 274  06.08.2015 extraordinară privind aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și a Listei de investiții aferente   
 275 06.08.2015   extraordinară  privind acordarea unor ajutoare de urgență la 45 de familii  
 276  06.08.2015 extraordinară   privind  trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Giurgiu a unor panouri solare în vederea dezafectării  
 277  06.08.2015  extraordinară  privind achiziția de servicii pentru asistență juridică și reprezentare în recurs, în fața Curții de Apel București, în dosarul 2319/122/2012  
 278 21 08 2015  ordinară  privind aprobarea casării autoturismului cu număr de înmatriculare GR 05 PCG  - marca Dacia Logan și achiziționarea unuia nou prin Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național  
 279 21 08 2015   ordinară  privind aprobarea casării autoturismului cu număr de înmatriculare GR 06 PCG  - marca Dacia Logan și achiziționarea unuia nou prin Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național   
 280 21 08 2015   ordinară  privind constatarea încetării din funcția de censor la Societatea Comercială CENTRALA TERMICĂ GIURGIU S.A. a domnului Țintea Laurențiu  
 281 21 08 2015   ordinară  privind completarea obiectului de activitate al Societății Comerciale Întreținerea Peisagisitcă a Spațiilor Verzi S.A. Giurgiu  
 282 21 08 2015   ordinară  privind delegarea gestiunii Serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe ternuri apaținând domeniului public sau privat al Muncipiului Giurgiu, către Societatea Comercială Întreținerea Peisagistică a Spațiilor Verzi S.A. Giurgiu  
 283 21 08 2015  ordinară privind aprobarea tarifului pentru activitatea de ridicare, transport, depozitare, și eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului Giurgiu, practicate de către Societatea Comercială Întreținerea Peisagistică a Spațiilor Verzi S.A. Giurgiu   
 284 21 08 2015  ordinară  privind încheierea Acordului de parteneriat între Asociația Bolnavilor de Cancer și Hepatită Giurgiu și Municipiul Giurgiu   
 285 21 08 2015  ordinară privind înheierea Acordului de parteneriat între Asociația Club Sportiv SAN GIORGIO și Municipiul Giurgiu   
 286 21 08 2015  ordinară  privind înheierea Acordului de parteneriat între Școala Gimnazială ”Academician Marin Voiculescu” din Giurgiu și Muncipiul Giurgiu  
 287 21 08 2015  ordinară  privind înheierea Acordului de parteneriat între Parohia „Buna Vestire” și Muncipiul Giurgiu  
 288 21 08 2015  ordinară   privind acordarea unui sprijin financiar domnului Matei Florin Manuel  
289  21 08 2015  ordinară   privind acordarea unui sprijin financiar ”Schitului Sf. Nicolae” din Giurgiu  
 290 21 08 2015   ordinară   privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.500 lei , doamnei Stănescu Georgeta din Giurgiu  
 291 21 08 2015  ordinară  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei , doamnei Mihuț Georgica din Giurgiu   
 292 21 08 2015  ordinară   privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei , domnului Cojocaru Ion din Giurgiu   
 293 21 08 2015  ordinară privind modificarea Organigramei și completarea Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială Giurgiu   
 294 21 08 2015  ordinară   privind acordarea unui sprijin financiar pentru 663 de elevi care studiază în unitățile de învățământ din Muncipiul Giurgiu, afalți la nivelul de sărăcie severă  
 295 21 08 2015  ordinară  privind aprobarea organizării licitației de subconcesionare teren și aprobarea documentației de atribuire necesare desfășurării licitației  
 296 21 08 2015  ordinară  privind aprobarea costituiri parceleii P5CS7 și aprobarea tarifului minim pentru subconcesionarea / închirierea parcelei nou constituite  
 297 21 08 2015  ordinară  privind aprobarea Regulamentului de Funcționare a Cimitirelor de pe raza Muncipiului Giurgiu  
 298 21 08 2015  ordinară   privind aprobarea tarifelor de prestări de servicii practicate de către societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.  
 299 21 08 2015  ordinară   privind aprobarea desfășurării de către operatorul de transport Societatea Comercială LIBER TRANS COM S.R.L. Giurgiu, a activității conexe transportului rutier - respective aceea de autogară  
 300 21 08 2015  ordinară  privind constatarea încetării contractului de cesiune nr. 26.481 din data de 18 decembrie 2006, încheiat între Muncipiul Giurgiu și S.C. ANDI 2005 S.R.L. Giurgiu și aprobarea valorii redevenței în vederea concesionării directe a terenului în suprafață de 26,594 mp., situate în municipiul Giurgi, Piața Centrală, afferent Boxa nr. 24  
 301 21 08 2015   ordinară  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 203/09.07.2014, rectificată prin Hotărârea nr. 91/ 26.02.2015 privind Regulamentul Cadru de închiriere a spațiilor disponibile excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a Muncipiului Giurgiu  
 302 21 08 2015   ordinară  privind aprobarea încheierii prin licitație publică cu strigare a două spații disponibile excedentare situate în incinta Școlii Gimnaziale nr.3 din Giurgiu  
 303 21 08 2015  ordinară  privind modificarea Contractului de concesiune nr. 4789 din data de 19 februarie 2014, încheiat între Muncipiului Giurgiu și domnul Piperea Florin  
 304 21 08 2015  ordinară  privind retragerea dreptului de admnistrare a centrului Cultural Local ”ION VINEA” din Giurgiu, pentru spatial de la parterul blocului  92  
 305 21 08 2015  ordinară  privind transmiterea în folosință gratuită a unor obiective de investiții către Operatorul Regional - Societatea  Comercială APA SERVICE S.A. Giurgiu  
 306 21 08 2015  ordinară  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu nr. 275 din data de 06 august 2015 privind acordarea unor ajutoare de urgență la 45 de familii  
 307 21 08 2015  ordinară

 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Nr. 167 din data de 22 aprilie 2015 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 176 din data de 29 aprilie 2015 și Hotărârea Consiliului Local nr.211 din data de 28 mai 2015

 
 308 21 08 2015   ordinară  privind aprobarea suplinentării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și a Listei de Investiții aferente  
 309 21 08 2015   ordinară  privind aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii și subvenții pe anul 2015  
 310 21 08 2015  ordinară   privind aprobarea contractării unui împrumut din vărsăminte din privatizare, înregistrate de Ministerul Finanțelor publice în contul current general al Trezoreriei Statului, în valoare de 2.286.940 lei, pentru cofinanțarea proiectelor cu fonduri externe nerambursabile aflate în derulare, în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.2/2015 și ale Hotărârii Guvernului nr. 234 / 2015  
 311 21 08 2015   ordinară privind aprobarea contractării unui împrumut din vărsăminte din privatizare, înregistrate de Ministerul Finanțelor publice în contul current general al Trezoreriei Statului, în valoare de 4.161.457 lei, pentru cofinanțarea proiectelor din Programe Naționale, în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.2/2015 și ale Hotărârii Guvernului nr. 234 / 2015   
 312 21 08 2015  ordinară   privind încheierea Acordului de parteneriat între Partida Romilor Pro Europa- Giurgiu și Municpiul Giurgiu  
 313 21 08 2015  ordinară  privind transmiterea în adminstrare a unui spatial către Centrul Cultural ”ION VINEA” Giurgiu  
 314 21 08 2015  ordinară   prind transmiterea în adminsidtrare a unui teren în suprafață de 4.340,90 mp., către Ministerul AfaceriInterne - Inspectoratul Poliției de Frontieră Giurgiu  
 315 21 08 2015  ordinară  privind  aprobarea aderării comunei Malu , Județul Giurgiu , la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”  
 316 21 08 2015  ordinară  privind aprobarea Studiului de salubrizare în Municipiul Giurgiu  
 317 21 08 2015  ordinară   privind aprobarea Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2015 și a Listei de investiții aferente   
 318 21 08 2015  ordinară  privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pe perioada septembrie - noiembrie 2015  
319   24 09 2015 ordinară  privind aprobarea aderării Municipiului giur la Asociația ”GIURGIU - TRADIȚIA PESCUITULUI DUNĂREAN”   
 320 24 09 2015  ordinară   privind aprobarea unui act additional la Convenția de plată nr 17.369 / 07.05.2015, între Municipiul Giurgiu și societatea Giurgiu Servicii Locale S.A., pentru plata utilităților la bazele sportive - Complex sportive „Marin Anastasovici”, Satdionul „Dunărea și Sala de sport „Chauncey Hardy”  
 321 24 09 2015  ordinară   privind trederea din domeniul privat în domeniul public al Muncipiului Giurgiu a spațiului de la parterul Blocului 92 - „Galeriile de artă”  
 322 24 09 2015  ordinară   privind reglementarea situației juridice a unui segment de drum aflat în intravilanul Municipiului Giurgiu  
 323 24 09 2015  ordinară   privind aprobarea participării Municipiului Giurgiu , ăn calitate de pertener, la oeganizarea evenimentului „Zilele Recoltei” - 2015  
 324  24 09 2015 ordinară   privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unor panouri solare în vederea dezafectării  
 325  24 09 2015 ordinară   privind prelungirea transmiterii în folosință gratuită a unei locuințe către societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.  
 326 24 09 2015  ordinară   privind constatrea dreptului de prorietate private a unui teren situate în intravilanul Municipiului Giurgiu  
 327  24 09 2015 ordinară   privind modificarea Hotărîrii Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu nr. 270 din data de 31 iulie 2007 privind darea în adminstrare a unui teren de 2.200 mp., apaținând domeniului public al Muncipiului Giurgiu  
 328  24 09 2015 ordinară   privind acordarea avizului pentru reamplasarea unei construcții metalice pe terenul aparținând domeniului public al Municpiului Giurgiu  
 329  24 09 2015 ordinară   privind aprobarea modificării Anexei Nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 427 din data de 20 noiembrie 2014  
 330 24 09 2015  ordinară   privind acordarea avizului de principiu pentur transmiterea în folosință gratuită a unui imobil situat în Municpiul Giurgiu, către Societatea Națională de Cruce Roșie din Romania- Filiala Giurgiu  
 331 24 09 2015  ordinară   privind acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 2.500 lei pentru remediere imobil situat în Giurgiu, Strada Tineretului, Bloc 6/220, ap. 3, care a fost afectat de incendiu  
 332 24 09 2015  ordinară   privind aprobarea rectificării „Programului annual al achizițiilor publice- dotări pe anul 2015”, aprobat pentru Societatea Comercială Adminstrația Zonei Libere Giurgiu S.A.  
333 24.09.2015 ordinara privind aprobarea constructiilor ANL C8 și C9, situate în intravilanul Municipiului Giurgiu  
 334  24 09 2015 ordinară  privind aprobarea vânzării unui imobil situat în Municipiul Giurgiu, str. Avram Iancu, nr. 24  
 335  24 09 2015 ordinară  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 269 din data de 29 iulie 2015  
 336 24 09 2015   ordinară privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru ”Locuri de joacă pentru copii și zone de recreere”  
 337 24 09 2015   ordinară  privind aprobarea documentației tehnic-economică pentru ”Reconfigurare zona Bloc Marița, Bloc 45 și Bloc 79 - carosabil  și parcări  
 338 24 09 2015   ordinară  privind aprobarea documentației tehnico-econimice pentru ”Terenuri de sport”  
 339 24 09 2015  ordinară   privind încheierea Protocolului de colaborare între Asociația „SUPORT” și Municpiul Giurgiu  
 340 24 09 2015  ordinară   privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sfinții Martiri Brâncoveni”  
 341 24 09 2015   ordinară  privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru „Modernizarea -strada Berzei și strada Intrarea Liniștei  
 342 24 09 2015   ordinară  privind modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Giurgiu  
 343 24 09 2015   ordinară  privind acordarea unui sprijin financiar ăn sumă de 10.000 lei, pentru Asociația Clubului Pensionarilor din Județul Giurgiu  
 344 24 09 2015  ordinară   privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei, domnului Burcea Petrică din Giurgiu  
 345 24 09 2015  ordinară   privind prelungirea cu un an a valabilității Convenției cu Fundația „Din Dragoste pentru Oameni” Giurgiu, pentru susținerea unor servicii sociale la nivelul Muncipiului Giurgiu  
 346 24 09 2015  ordinară   privind includerea în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unui imobil și dotările aferente  
 347 24 09 2015  ordinară  privind modificarea Organigramei și Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului Muncipiului Giurgiu și Direcția de Evidență a Persoanelor  
 348 24 09 2015  ordinară   privind aprobarea confirmării cu 2 % a Proiectului ”Dunărea - pod al culturii și civilizației”  
 349  24 09 2015 ordinară   privind aprobarea cofinațării cu 2% a Proiectului „Dezvoltarea unui produs turistic inovativ în regiunea transfrontalieră - expermentarea turismului creativ  
 350  24 09 2015 ordinară   privind aprobarea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru delegarea prin concesiune de servicii a gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare în Muncipiul Giurgiu  
 351 24 09 2015  ordinară   privind modificarea Anexei la Hotărîrea Consiliului Local nr. 204 din data de 30 august 2012, cu modificările și completările ulterioare, privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu, în Consiliile de Adminstrație și ăn Comisiile de evaluare și asigurarea calității educației, ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu  
 352 24 09 2015  ordinară   privind majorarea capitalului social al societății GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.  
 353 24 09 2015  ordinară   privind aprobarea rectificării prin diminuare a Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și a Listei de Investiții aferente  
 354 24 09 2015   ordinară privind aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instiutțiilor publice finațate intergral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2015  
 355  24 09 2015  ordinară  privind aprobarea suplimentării Bigetului de împrumuturi interne pe anul 2015 și a Listei de Investiții aferente  
 356 24 09 2015  ordinară   privind aprobarea organizării licitației de subconcesionare teren și aprobarea documentației de atribuire necesare desfășurării licitației  
 357 24 09 2015   ordinară  privind achiziție de servicii juridice pentru asistență juridică și reprezentare în dosarul disjuns din cauză ce afăcut obiectul dosarului nr. 283 / 122 /2015, cu termen de judecată la data de 28 septembrie 2015  
358 24 09 2015   ordinară  privind acordarea unor sprijine financiare Asociațiilor de proprietari din Municpiul Giurgiu, în vederea igenizării subsolurilor  
 359 24 09 2015    ordinară  privind aprobarea documentație yehnico-economice pentru „Modernizarea Bulevardului Nicolae Titulescu - tronson strada Gării - strada 23 August”  
 360 24 09 2015    ordinară privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul transfrontalier „Dezvoltarea sistemului de transport în cadrul Euroregiunii Ruse-Giurgiu pentru o mai bună conectivitate la rețeaua de transpot TEN-T”  
 361 24 09 2015    ordinară  privind aprobarea depunerii proiectului transfrontalie „Dezvoltarea sistemului de transport  în cadrul Euroregiunii Ruse - Giurgiu pentru o mai buna conectivitate la rețeaua de transport TEN-T, pentru finanțare  prin programul INTERREG V-A România-Bulgaria 2014 - 2020  
 362 24 09 2015    ordinară  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnic-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajrea unui sector al Canalului Sfântul Gheorghe, în scopul îmbunătățirii conectivității în Euroregiunea Ruse-Giurgiu”, ce va fi realizat prin proiectul transfrontalier „dezvoltarea regiunii dunărene pentru o mai bună conectivitate a Euroregiunii Ruse-Giurgiu cu coridorul pan-european de transport nr.7”  
 363 24 09 2015    ordinară privind aprobvarea depunerii proiectului „Dezvoltarea regiunii dunărene pentru o mai bună conectivitate a Euroregiunii Ruse - Giurgiu cu coridorul Pan-European de transport nr 7 „, obiectiv de investiții „Amenajarea unui sector al Canalului Sfântul Gheorghe în scopul îmbunătățirii conectivității în Euroregiunea Ruse-Giurgiu”, pentru finanțarea prin Programul INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020  
 364 24 09 2015    ordinară  privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-econimici pentru obiectivul de investiții „Centrul comun de reacție a situațiilor de risc în zona transfrontalieră”, ce va realizat prin proiectul transfrontalier „Crearea unui centru comun și a unei baze de date pentru managementul riscului în zona dunăreană”  
 365 24 09 2015    ordinară  privind aprobarea depunerii proiectului
„Crearea unui centru comun și a unei baze de date pentru managementul riscului în zona dunăreană” - obiectiv de investiții „Centru comun de reacție la situații de risc în zona transfrontalieră” pentru finanțare prin programul INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020
 
 366 24 09 2015    ordinară  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-econimici pentru obiectivul de investiții „Reconstruirea și punerea în valoare a siturilor culturale reprezentative din Euroregiunea Ruse-Giurgiu” ce va realizat prin proiectul transfrontalier „Valorificarea zonei adiacente Cetății Giurgiu și integrarea acesteia într-un circuit turistic”  
 367 24 09 2015    ordinară  privind aprobarea depunerii Proiectului „Reconstruirea și punerea în valoare a siturilor culturale reprezentative din Euroregiunea Ruse-Giurgiu” - obiectiv de investiții „Valorificarea zonei adiacente Cetății Giurgiu și integrarea acesteia într-un circuit turistic”, pentru finanțare prin Programul INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020  
 368 24 09 2015    ordinară  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajarea și dotarea spațiului situat în Muncipiul Giurgiu, strada Mircea cel Bătrân, Bloc 92, parter, în scopul promovării patrimoniului cultural intangibil (EURΩPEIΩN)”,ce va fi realizat prin proiectul trasfrontalier „Valorificarea moștenirii culturale intangibile comune locale și europene prin muzee interactive)  
 369 24 09 2015    ordinară privind aprobarea depunerii Proiectului transfrontalier „Valorificarea moștenirii culturale intangibile comune locale și europene prin muzee interactive”, obiectiv de investiții „Amenajarea și dotarea spațiului situat în Giurgiu, strada Mircea cel Bătrân, bloc 92,parter, în scopul promovării patrimoniului cultural intangibil (EURΩPEIΩN), pentru finanțare prin Programul INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020  
 370 06.10.2015  extraordinară  privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu   
 371 06.10.2015   extraordinară   privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termica din Muncipiul Giurgiu, pentru sezonul de încălzire 15 octombrie 2015 - 15 aprilie 2016   
 372 06.10.2015    extraordinară   privind aprobarea pretului local de facturare al anergiei termice livrată pupulației din Municipiul Giurgiu, prin sistemul centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 15 octombrie 2015-15 aprilie 2016  
 373 13.10.2015  extraordinară   privind aprobarea studiului Startegia Locală de alimentare cu enrgie termică a Muncipiului Giurgiu și a principalilor indicatori tehnico-economici  
374  13.10.2015  extraordinară  privind aporbarea Contului de execuție al Bugetului Local pentru trimestrul III 2015   
 375 13.10.2015  extraordinară  privind aprobarea Proiectului local de Venicturi și cheltuieli pe anul 2016 și estimările pentru anii 2017-2019   
 376 13.10.2015  extraordinară  privind aporbarea suplimentării Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2015 șia Listei de investiții aferente   
 377 13.10.2015  extraordinară  privind aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate intergral sau partial din venituri proprii și subvenții pe anul 2015   
 378 13.10.2015 extraordinară  privind apobarea rectificării prin diminuare a Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și rectificarea Listei de investiții aferente   
379  23 .10.2015  extraordinară  privind aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul2015 și a Listei de Investiții aferente   
380   23.10.2015 extraordinară  privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unor bunuri afalte în exploatarea societății comerciale GLOBAL ENERGY PRODUCTION S.A. Giurgiu   
 381 23.10.2015  extraordinară  privind stabilirea ajutorului de la Bugetul local pentru încălzirea locuințeo cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor  vulnerabili pentru sezonul de încălzire 01 noiembrie 2015-31 martie 2016  
382  23.10.2015  extraordinară  privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru modernizarea unor rețele de transport agent termic și și instalații de alimentare cu energie temică în Muncipiul Giurgiu  
 383 23.10.2015  extraordinară  privind aprobarea Actului Adițional nr. 5 la Contractul nr.2.490/ 15.02.2015 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare în Municipiul Giurgiu, încheiat cu S.C. Financiar Urban S.R.L. Pitești - sucursala Giurgiu și S.C. Salubris S.A. Slatina   
 384 04.11.2015  ordinară  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2016   
385  04.11.2015  ordinară   privind  taxa de habitat pentru persoanele fizice începând cu anul 2016   
386  04.11.2015  ordinară    privind alocarea sumei de 5.000 lei pentru achiziționarea cadourilor oferite salariaților Direcției Poliției Locale a Muncipiului Giurgiu, în beneficiul copiilor acestora, cu ocazia sărbătorilor de iarnă - CRĂCIUNUL  
 387 04.11.2015  ordinară   privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 207 din data de 30 august 2012 pentru aprobarea ”Regulamentului local privind acordarea de scutiri la plata impozitului pe clădirilor prorietarilor de apartamente și imobile cu destinația locuințe care au executat lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pe cheltuială proprie   
 388 04.11.2015  ordinară    acordarea unui sprijin financiar doamnei Dunia Pălăngeanu  
 389 04.11.2015   ordinară   privind transferal mobilierului școlar din patrimonial Municpiului Giurgiu, în patrimonial Liceului Teoretic Tudor Vianu din Giurgiu  
 390  04.11.2015 ordinară    privind alocarea sumei de 149.775 lei în vedrea procurării cadourilor de Crăciun, pentru preșcolarii și elevii din Municipiul Giurgiu  
 391  04.11.2015  ordinară   privind încheierea acordului de parteneriat între Muncipiul Giurgiu și Școala Gimnazială Nr. 10 din Giurgiu  
 392 04.11.2015  ordinară    privind aprobarea taxelor pentru utilizarea domenilui public și a domeniului privat al Muncipiului Giurgiu pentru anul2016  
 393 04.11.2015  ordinară    privind rectificarea prin diminuare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății Comerciale PAZA PUBLICĂ S.A.  
 394  04.11.2015 ordinară    privind alocarea din bugetul local a sumei de 8.000 lei, pentru achiziționarea cadourilor oferite salariaților Aparatului de specialitate al primarului Muncipiului Giurgiu, în beneficiul copiilor acestora, cu ocazia sărbatorilor de iarna - CRĂCIUNUL  
 395  04.11.2015 ordinară   privins acordarea unor sprijine financiare Asociațiilor de prorprietari din Municpiul Giurgiu, în vederea igenizării subsolurilor  
 396 04.11.2015  ordinară   privind modificarea Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor Giurgiu   
 397 04.11.2015  ordinară   privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Giurgiu și direcțiile din subordinea Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu   
 398 04.11.2015  ordinară   privind constatarea dreptului de  proprietate a unui tern situate în intravilanul Municipiului Giurgiu  
 399 04.11.2015  ordinară    privind aprobarea închirierii prin lictațiepublică cu strigare a unui spațiu disponibil excedentar situate în incinta Liceului Tehnologic ” Ion Barbu” din Giurgiu  
 400 04.11.2015  ordinară  

privind transmiterea în folosință gratuită a terenului în suprafață  de 348,00 mp., situate în Municipiul Giurgiu, strad Grasse, nr. 4 , Către Mitropolia Munteniei și Dobrogei - Episcopia Giurgiului 

 
 401 04.11.2015  ordinară    privind revocarea Articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local Nr. 195 din data de 29 noiembrie 2001 privind trecerea unor terenuri nerevendicate conform Legii fondului funciar, în domeniul privat al Municipiului Giurgiu  
 402 04.11.2015  ordinară    privind alocarea din bugetul local a sumei de 6.600 lei, pentru achiziționarea cadourilor oferite salariaților Direcției de Asistență Socială, în beneficiul acestora, cu ocazia sărbătorilor de iarnă - Crăciunul  
 403 04.11.2015  ordinară    privin acordarea  unui sprijin financiar în sumă de 8.000 lei, domnului Ionițescu Paul din Giurgiu  
 404 04.11.2015  ordinară    privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.500 lei domnului Crăciun Constantin din Giurgiu  
 405 04.11.2015  ordinară   privind aprobarea transmiterii în adminstrare societărții GIURGIU SERVICII LOCALE S.A., a uni număr de 8 bănci și 110 coșuri de gunoi stradale și a 110 sisteme de prindere   
 406 04.11.2015  ordinară    privind aprobarea Balanței pentru serviciul de apă și canalizare în Muncipiul Giurgiu și a cotei pierderilor în sistemul de alimentare cu apă - producer, transport și distribuție , pentru anul 2015-2016  
 407 04.11.2015  ordinară    privind aprobarea închirierii pen lictație publică cu strigare a unui teren ce aprține domeniului public al Municpiului Giurgiu  
 408 04.11.2015  ordinară   privind prelungirea duratei Contractului de asociațiune în participațiune nr. 8.921 / 2007 încheiat între Muncipiul Giurgiu și Societatea Comercială TIPOGRAFIA kRONOS S.R.L.   
 409 04.11.2015  ordinară    privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 204 din data de 30 august 2012 cu modofcările și completările ulterioare, privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu, în Consiliile de Adminstrație și ăn Consiliile de Evaluare și asigurare a calității educației, ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Muncipiul Giurgiu  
 410 04.11.2015  ordinară  

 privind încheierea unui accord de parteneriat între Muncipiul Giurgiu, Grădinița cu orar prelungit ”Căsuța Fermecată” și Școala Gimnazială Nr. 5, în vederea derulării activităților proiectului ”Inocent în lumea celor mari”

 
 411 04.11.2015  ordinară  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 478 din data de 19 decembrie 2013 privind apobarea taxelor special anuale pentru funcționarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență   
 412 04.11.2015   ordinară   privind constarea încetării mandatului de director general și a calității de membru în Consiliul de Adminstrație al Societății Comerciale Adminstrația Zonei Libere Giurgiu S.A. , a domnului Cuc Alexandru Răzvan  
 413 04.11.2015   ordinară  privind constatrea încetării mandatului de împuternicit al S.C. Adminstrația Zonei Libere Giurgiu.S.A. în adunarea Generală a Acționarilor a societărții Giurgiu Servicii Locale S.A., a domnului Cuc Alexandru Răzvan   
 414 04.11.2015   ordinară  privind constatrea încetării mandatului de împuternicit în Adunarea generală a Acționarilor a Societății Comerciale Adminstrația Domeniului Public și Privat Giurgiu S.A. , a domnului Cuc Alexandru Răzvan    
 415 04.11.2015  ordinară    privind apartamentării construcțiilor ANL, blocurile 1,2 și 3 din ansamblul 44 apartamente, situate în intravilanul Muncipiului Giurgiu  
 416 04.11.2015  ordinară    privind acordarea unui sprijin financiar parohiei „Sf. ȘTEFAN”  
 417 04.11.2015  ordinară  

 privind transmiterea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 17,00 mp, către WIROM GAS S.A:, în vederea executării unui branșament și aunei stații de reglare , măsurare gaze natural

 
 418 04.11.2015  ordinară    privind alocarea din bugetul local a sumei de 1.300 lei, pentru achiziționarea cadourilor oferite salariaților Centrului Cultural local ” Ion Vinea Giurgiu, în beneficiul copiilor acestora, cu ocazia sărbătorilor de iarnă - Crăciunul  
 419 04.11.2015  ordinară    privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015, al societății GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.  
 420 04.11.2015  ordinară    privind anularea Anexei 6 a Hotărârii Consiliului Local a Municpiului Giurgiu nr. 298 din data de 21 august 2015 privind aprobarea tarifelor de prestări servicii preacticate de către societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.  
 421 04.11.2015  ordinară   privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și alistei de investiții aferente   
 422 04.11.2015  ordinară    privind aprobarea rectificării Bugetului de împrumutuir interne pe anul 2015 și a Listei de investiții aferente  
 423 04.11.2015  ordinară    privind alocarea sumei de 3.500 lei pentru achiziționarea cadourilor oferite salariaților Direcție de Impozite și Taxe Locale a Municpiului Giurgiu, în benficiul copiilor acestora, cu ocazia sărbătorilor de iarnă - Crăciunul  
 424 04.11.2015  ordinară    privind aprobarea contractării unui împrumut din vărsăminte din privatizare, înregistrate de Minicterul Finanților Publice în contul current general al trezoreriei Statului, în valoare de 4.500.000 lei, pentru finanțarea unor cheltuieli curente și de capital pentru asigurarea Furnizării energiei termice în sezonul rece  
 425 04.11.2015  ordinară    privind apobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivele Modernizare rețele de transport agent termic și instalații de alimentare cu energie termică- system de dispecerizare ( SAGET) și Modernizare rețele de transport agent termic și instalații de alimentare cu energie electrică - zona Parc Alei  - zona Bulevard 1907  
 426 11.11.2015  extraordinară  privind aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltieli pe anul 2015 și rectificarea Listei de Investiții aferente  
427  26.112015  ordinară   privind aprobarea tarifelor pe anul 2016, pentru utilizarea domeniulului  public și a domenilui privat al Muncipiului Giurgiu  
 428 26.112015   ordinară  privind aprobarea taxei de eliberare a Licenței de traseu pentru transportul public local prin curse regulate și curse speciale, în Municipiul Giurgiu, pentru anul 2016  
 429 26.112015   ordinară   privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii elevilor /tinerilor care au obținut rezultate deosebite - Premiul I,II,II sau medalii - aur , argint și bronz la faza națională sau internaâională a Olimpiadelor școlare, concursurilor și competițiilor  
 430 26.112015   ordinară  privind aprobarea Bugetului de venituri și chelltuieli rectificativ pe anul 2015, al Societărții Comerciale Adminstrația Domeniului Public și  Privat Giurgiu S.A.   
 431 26.112015  ordinară  privind aprobarea modificării Statului de funcții al centrului Cultural Local ” Ion Vinea” Giurgiu   
 432 26.112015  ordinară   privind includerea în Nomencladorul stradal și atribuirea de denumire, a unui teren situate în Muncipiul Giurgiu   
 433 26.112015  ordinară   privind aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigare a unor spații disponibile excedentare , situate  în incinta Internatului Colegiului Național ” Ion Maiorescu” din Giurgiu  
 434 26.112015  ordinară    privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Nr. 50 din data de 16 februarie 2015 cu privire la alipirea în intravilanul Muncipiului Giurgiu  
 435 26.112015  ordinară    privind reformularea Capitolului II, punctual 4.2 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu nr. 203 din data de 09 iulșie 2014, privind Regulamentul cadru de închiriere a spațiilor disponibile excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a Muncipiului Giurgiu  
436  26.112015  ordinară privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local Nr 231 don data de 24 iunie 2015   
437  26.112015   ordinară cu privire la modificarea  Hotărârii Consiliului Local Nr. 63 din 28 februarie 2013 și reglementarea taxelor anuale pentru utilizarea domeniului public și domeniului privat al Muncipiului Giurgiu  
 438 26.112015   ordinară  privind aprobarea preluării cu titlu gratuit în domeniul public al Muncipiului Giurgiu a echipamentelor, panourilor informative cu LED și software, incluse în sistemul de monitrizare a traficului rutier realizat prin Proiectul transfrontalier ” Îmbunătățirea accesibilității Euroregiunii Ruse-Giurgiu cu Coridorul 9 Pan European de transport ” cod MISETC 115, finanțat prin programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013  
 439 26.112015   ordinară  privind aprobarea transmiterii în administrarea Direcției Poliției Locale a Muncipiului Giurgiu, a echipamentelor, panourilor informative cu LED și software, incluse în sistemul de monitorizare a traficului rutier realizat prin Proiectul transfrontalier ” Îmbunătățirea accesibilității Euroregiunii Ruse-Giurgiu cu Coridorul 9 Pan European de transport ” cod MISETC 115, finanțat prin programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013  
 440 26.112015   ordinară  privind încheierea unui Contract de pază pentru obiectivul ” Amenajare spațiu de agreement pe Canl cama, adiacent Pod Bizetz - Muncipiul Giurgiu  
 441 26.112015   ordinară   privind modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Giurgiu  
 442 26.112015   ordinară  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei doamnei Andrei Teodora Mirela din Giurgiu  
 443 26.112015   ordinară  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 doamnei Dan Elena din Giurgiu  
 444 26.112015   ordinară privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oprtunitate și caietului de sarcini necesare concesionării prin licitație publică, a unui teren în suprafață de 4.780,00 mp, situate în Muncipiul Giurgiu   
 445 26.112015   ordinară privind acordarea unor sprijine financiare Asociațiilor de proprietary din Muncipiul Giurgiu, în vederea igenizării subsolurilor   
 446 26.112015   ordinară  privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ” Canalizare pluvială strada Nicolae Titulescu -strada Gării -strada 23 August”  
 447 26.112015  ordinară  privind încheierea Acordului de parteneriat între Muncipiul Giurgiu și Asociația ROMII GIURGIUVENI DOR ÎMPREUNĂ VOM REUȘI  
 448 26.112015  ordinară  privind încheierea acordului de partteneriat între Muncipiul Giurgiu și Asociația Partida Romilor Pro Europa - Giurgiu  
 449 26.112015  ordinară privind acordarea unui sprijin financiar doamnei Peptănaru Ivonette Gigica   
 450  26.112015 ordinară privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și a Listei de Investiții aferente  
 451 26.112015  ordinară  privind aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finațate integral sau partial din venituri proprii și subvenții pe anul 2015  
 452 26.112015  ordinară  privind asigurarea unor porții de hrană caldă persoanelor  cu probleme sociale din Municipiul Giurgiu, cu ocazia Zilei naționale a României - 1 DECEMBRIE  
 453 26.112015  ordinară  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 7.000  ”LICURICI” Giurgiu  
 454 26.112015   ordinară  privind aprobarea Listeprivind elevii/tinerii care au obținut rezultate deosebite -Premiul I,II, III sau medalii -aur, argint și bronz la faza națională sau international a Olimpiuadelor școlare, concursurilor și competițiilor, precum și cu profesorii coordonatori/antrenori care I-au pregătit pe aceștia și asumei de 298.000 lei, reprezentând valoarea premiilor/recompenselor  
 455 26.112015   ordinară privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 7.000 lei doamnei Ionescu Iolanda din Giurgiu   
 456 26.112015   ordinară  privind apobarea Actului aditional nr.1, pentru eșalonarea diferenței de plată la Convenția nr. 12.921 din data de 03 august 2012, încheiată între Muncipiul Giurgiu și Societatea Comercială Administrația Domeniului Public și Privat Giurgiu S.A., în reorganizare  
 457 08.12.2015   extraordinară privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu   
 458  08.12.2015 extraordinară  privind aprobarea suplimentării Bugetului de împrumuturi interene pe anul 2015   
 459  08.12.2015 extraordinară  privind aprobarea unei Convenții încheiate între Societatea Comercială CIS GAZ S.A., Societatea Comercială GLOBAL ENERGY PRODUCTION S.A. Giurgiu și Municipiul Giurgiu  
 460  08.12.2015  extraordinară   privind aprobarea suplimetării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și rectificarea Listei de Investiții aferente   
 461  08.12.2015 extraordinară   privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ” Lucrări pentru creșterea eficienței energetice pentru clădirea PT71”  
 462  08.12.2015 extraordinară  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 454 din data de 26 noiembrie 2015   
 463 08.12.2015  extraordinară  privind includerea în domeniul public al municipiului Giurgiu a unei investiții și dotările aferente situate în municipiul Giurgiu, precum și reglementarea modului de adminstraree a unor bunuri    
 464  08.12.2015 extraordinară  privind aprobarea bilanțului termoenergetic pentru activitățile de transport și distribuție a energiei termice al S.C. GLOBAL ENERGY PRODUCTION S.A.   
 465  08.12.2015  extraordinară privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ”Sistematizare vertical, ansamblul de Blocuri 240 Garsoniere ICMUG”  
 466 14.12.2015 extraordinară  privind aprobarea suplimentarea Bugetului local de venituri și cheltuieali pe anul 2015 și a Listei de Investiții aferente   
 467 17.12.2015   ordinară privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pe perioada decembrie 2015-februarie 2016   
 468 17.12.2015   ordinară  privind conferirea titlului de ”Cetățean de Onoare al Municipiului Giurgiu” domnului PRODAN STAN   
 469 17.12.2015    ordinară privind stabilirea cuantumuluii chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință din Municipiul Giurgiu   
 470 17.12.2015    ordinară  privind aprobarea tarifelor serviciilor publice prestate pentru închirierea spațiilor și a unor bunuri de către Centru Cultural Local ” Ion Vinea Giurgiu  
 471 17.12.2015    ordinară  privind acordarea facilităților fiscal în cazul obligațiilro de plată datorate bugetului local al Municipiului Giurgiu  

 472

 17.12.2015   ordinară  privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 384 din data de 04 noiembrie 2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2016  
 473  17.12.2015   ordinară  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr 385 din data de 04 noiembrie 2015 privind taxa pe habitat pentru persoanelor fizice începând cu anul 2016  
 474  17.12.2015   ordinară  privind modificarea Contractului nr. 38.035 din data de 25 septembrie 2015 prin includerea activității de valorificare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate trecute în proprietatea private a Muncipiului Giurgiu către Societatea Comercială Întreținerea Peisagistică a Spațiilor Verzi S.A. Giurgiu  
 475 17.12.2015    ordinară  privind nominalizarea unui membru în comisia de urbanism și amenajarea teritoriuluii, protecția mediului, agricultură și turism  
 476 17.12.2015    ordinară  privind transmiterea în adminstrare a imobilului - Bloc G2, situate în Muncipiul Giurgiu, Șoseaua Alexandriei nr. 7, către Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu  
 477 17.12.2015    ordinară  privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unui spațiu din incinta internatului Liceul Teoretic ” Nicolae Cartojan” situată în Muncipiul Giurgiu, către Asociația ”Societate a de oncologie Mama și Copilul” Filiala Giurgiu  
 478 17.12.2015    ordinară

 privind constatarea încetării contractului de închiriere nr. 29.616 din data de 31 iulie 2015, încheiat între Mucnipiului Giurgiu și domnul Dogaru Victor

 
 479 17.12.2015    ordinară prividn constatrea încetării contractului de concesiune nr.8.262 din data de 24 martie 2014, încheiuat între Muncipiul Giurgiu și Cabinetul Individual-Br. Bănescu Florian   
 480  17.12.2015   ordinară  privind constatrea dreptului de prorietate privastă a unor terenuri situate în intravilanul Muncipiului Giurgiu  
 481 17.12.2015    ordinară  privind acordarea avizului de principiu în vederea efectuării unui schimb de terenuri între Muncipiul Giurgiu și domnul Covaci Octavian  
 482  17.12.2015   ordinară  privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu nr. 273 din data de 25 octombrie 2012  
 483 17.12.2015    ordinară  privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 al Docietății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A. Giurgiu  
 484 17.12.2015    ordinară  privind acordarea unor sprijine financiare Asociațiilor de prorietari din Muncipiul Giurgiu, în vedera igenizării subsolurilor  
 485 17.12.2015    ordinară  privind constatrea încetării contractului de cesiune nr. 19.589 din data de 08 noiembrie 2015, încheiat între Municipiul Giurgiu și Pătruț Gh. Ionela și aprobarea valorii redevenței în vedera concesionării directe în suprafață de 243,44 mp., situate în Muncipiul Giurgiu, Piața Centrelă, afferent Boxelor nr. 44, nr.51, nr. 56 și 57  
 486 17.12.2015    ordinară  privind constatrea încetării contractului de concesiune nr. 2.411 din data de 16 februarie 2005, încheiat între Muncipiului Giourgiu și Societatea Comercială SENDI S.R.L., Giurgiu și aprobarea valorii redevenței în vederea concesionării directe a terenului în suprafață de 44,00 mp., situate în Muncipiului Giurgiu, Piața Centrală, aferent Boxa Nr.4  
 487 17.12.2015    ordinară  privind aprobarea unor tarife practicate de către Societatea Comercială Întreținerea Peisagistică a Spațiilor Verzi S.A. Giurgiu  
 488 17.12.2015    ordinară  privind aprobarea Organigarmei și Statului De Funcții ale societății GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.  
 489 17.12.2015    ordinară  privind modificararea Hotărârii Consiliului Local nr.249 din data de 21 august 2014 privind modificarea numărului componenței membrilor Adunării generale a Acționatilor și Consiliilor de Adminstrație de la societăților comerciale  de sub autoritatea Consiliului Local  
 490 17.12.2015    ordinară  privind asociere unutății adminstrativ teritoriale a Muncipiului Giurgiu, cu unitatea administrativ teritorială a Comunei Malu, Județul Giurgiu, în vederea constiutireii unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară, pentru activitatea de măturat stradal și deszăpezire  
 491 17.12.2015    ordinară privind asocierea unității adminstrativ teritoriale a Muncipiului Giurgiu, cu unitatea administrativ teritorială a Comunei Malu, Județul Giurgiu, în vederea constituirii unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară, pentru activitatea publică de iluminat stradal și ornamentalmăturat stardal și deszăpezire  
 492 17.12.2015    ordinară  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei, doamnei Boțoroagă Mădălina din Giurgiu  
 493 17.12.2015    ordinară  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2,500 lei pentru Asociația ”22 Decembrie” Giurgiu  
 494 17.12.2015    ordinară  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2.000 doamnei Constantin Ioana din Giurgiu  
 495 17.12.2015    ordinară  prind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei, domnului Stavaraiche Gheorghe din Giurgiu  
 496 17.12.2015    ordinară  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei domnului Tamaș Ion din Giurgiu  
 497 17.12.2015    ordinară  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei doamnei Gorescu Daniela Monica din Giurgiu  
 498 17.12.2015    ordinară  privind aprobarea rectificării prin diminuare a Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și a Listei de investiții aferente  
 499 17.12.2015    ordinară  privind aprobarea rectificării prin diminuaree a Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii și subvenții pe anul 2015  
 500  17.12.2015   ordinară privind aprobarea Contului de încheiere al exercițiului financiar-contabil pe anul 2015   
 501 17.12.2015    ordinară privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Nr. 234 din data de 17 iunie 2013 prin care a fost aprobat Contractul de asociere în participațiune între Municipiul Giurgiu cu Societatea Comercială ANTENA 3 S.A. parte INTACT MEDIA GROUP și Asociațias ”THE ROTARY WOMEN CLUB” Giurgiu  
 502 17.12.2015    ordinară  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 157 din data de 18 aprilie 2013 cu privire la apobarea Regulamentuluii pentru ocuparea temporară a domeniului public și privat al Muncipiului  
 503 17.12.2015    ordinară  privind acordrea unui sprijin financiar în sumă de 8.000 lei domnișoarei Marinescu Mihaela din Giurgiu  
 504 17.12.2015    ordinară  privind aprobarea aderării comunei GREACA și a comunei SCHITU din județul Giurgiu la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”  
 505 17.12.2015    ordinară privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale Adminstrația Zonei Libere S.A. Giurgiu, pe anul 2015  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Actualizat in - 09.01.2020, la ora 09:21; de catre: prim_giurgiu