Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €
 
 
 
Extras din  ”REGULAMENT de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Giurgiu”
 
 
Art. 27. DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
 
Structură organizațională subordonată unuia dintre viceprimarii Municipiului Giurgiu.
 
Este compartimentul  funcțional care asigură:
  1. Îndrumarea și sprijinul asociațiilor de proprietari;
  2. Coordonarea sistemelor informatice din cadrul Primăriei;
  3. Funcționarea aparatului de specialitate al Primarului din punct de vedere al logisticii și utilităților;
  4. Monitorizarea serviciilor de utilitate publică de la nivelul municipiului;
  5. Avizarea și monitorizarea lucrărilor edilitare;
  6. Eliberarea licențelor de transport, organizarea parcului auto propriu al Primăriei Municipiului Giurgiu, organizarea și monitorizarea traficului greu.
Actualizat in - 12.09.2017, la ora 12:37; de catre: prim_giurgiu