Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €
Hotărârea nr: Data ședinței Tip ședință Titlul hotărârii
504 22 decembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare din Municipiul Giurgiu pentru anul şcolar 2022-2023
503 22 decembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.53 din data de 25 februarie 2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, cu privire la constituirea Comisiei de vânzare a bunurilor aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Giurgiu
502 22 decembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Anexei 1 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.146 din 08.04.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Înlocuire și redimensionare rețea de transport agent termic între racord PT 71 și racord PT 62”, completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.211 din 25.06.2020
501 22 decembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea nivelului minim al tarifelor propus pentru anul 2022, pentru Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
500 22 decembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea Statului de Funcții pentru Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
499 22 decembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui punct de aprindere situat în Municipiul Giurgiu, către societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență
498 22 decembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 3.000 lei, pentru achiziționarea cadourilor oferite salariaților Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale a  Municipiului Giurgiu, în beneficiul copiilor acestora, cu ocazia sărbătorilor de iarnă- Crăciunul
497 22 decembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru ocuparea a două posturi de administrator în Consiliul de Administrație al societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. având ca autoritate tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu
496 22 decembrie ordinara Hotărâre privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare ale performanțelor profesionale individuale ale doamnei Băiceanu Liliana - Secretar General al Municipiului Giurgiu
495 22 decembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie consolidat al Bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul IV 2021
494 22 decembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021
493 22 decembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea Memorandumului de cooperare având drept scop analiza posibilității de concepere, realizare și funcționare a Campusului Școlar profesional și tehnic / dual în Municipiul Giurgiu
492 22 decembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate în anul 2022 de către Societatea GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L. pentru utilizarea domeniului public și a domeniului privat al Municipiului Giurgiu
491 22 decembrie ordinara Hotărâre privind completarea și modificarea grilei de salarizare pentru  funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcțiilor din subordinea Consiliului Local
490 22 decembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu
489 22 decembrie ordinara Hotărâre privind stabilirea oportunității vânzării prin licitație publică a unui imobil, situat în Municipiul Giurgiu, Șoseaua Bălănoaiei, nr.7
488 22 decembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.313/30.09.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind aprobarea dezmembrării unui teren aparţinând domeniului  privat al Municipiului Giurgiu
487 22 decembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din Hotărârea nr.431/22.12.2020 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
486 22 decembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, către Operatorul Regional APA SERVICE S.A, a imobilului din strada Uzinei, nr.2, Municipiul Giurgiu
485 22 decembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în Municipiul Giurgiu, includerea în Nomenclatorul stradal și atribuirea de denumire
484 22 decembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea nr.278 din 26 august 2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
483 22 decembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitaţie publică a unui teren, identificat prin număr cadastral 41623, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în strada Tineretului, adiacent Bloc 21 Vechi
482 22 decembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitaţie publică a unui teren și a unei construcții, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situate în Vama Giurgiu, DN 5, KM 66, Punct de Trecere a Frontierei Giurgiu
481 22 decembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu din incinta imobilului situat în Șoseaua Sloboziei, nr.1, către Muzeul Județean „Teohari Antonescu”
480 22 decembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea propunerilor de actualizare a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor pentru tineri, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii, în Municipiul Giurgiu
479 22 decembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea taxelor pentru utilizarea domeniului public şi a domeniului privat al Municipiului Giurgiu, pentru anul 2022
478 22 decembrie ordinara Hotărâre privind stabilirea valorii chiriilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Municipiul Giurgiu, pentru anul 2022
477 22 decembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea încheierii unei Convenții de plată între Municipiul Giurgiu și Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A
476 22 decembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. de către Municipiul Giurgiu cu suma de 207.774 lei, aport în natură
475 22 decembrie ordinara Hotărâre privind împuternicirea domnului Popescu Alexandru – director general al societății comerciale APA SERVICE S.A., în vederea intreprinderii demersurilor necesare pentru proiectul de reabilitare a clădirii Uzinei de Apă – monument istoric, finanțat prin Institutul Național al Patrimoniului – Timbrul Monumentelor Istorice
474 22 decembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Asociaţia „LICURICI” din Giurgiu
473 22 decembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.283/26.08.2021 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2021-2022, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.373/28.10.2021
472 22 decembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
471 22 decembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea nivelului minim al taxelor de închiriere a spațiilor/activelor/terenului din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană, pentru anul 2022
470 22 decembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea documentației de licitație publică cu strigare privind închiriere spații/active/teren din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
469 22 decembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind închiriere spații/active/teren prin licitație publică cu strigare și negociere directă din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
468 22 decembrie ordinara Hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Giurgiu” domnului CĂLINESCU PETRE
467 22 decembrie ordinara Hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Giurgiu” domnului PĂUNESCU CONSTANTIN - EMIL
466 14 decembrie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind incheierea acordului de parteneriat cu „Asociatia pentru implicare sociala si dezvoltare durabila” respectiv sustinerea contributiei de 2% din suma alocata fiecarui partener din cadrul proiectului European in vederea accesarii si implementarii Proiectului „OUTDOOR EDUCATIE PENTRU TOTI”
465 14 decembrie extraordinara Hotărâre privind aprobarea unei Convenţii încheiate între SOCIETATEA PREMIER ENERGY S.R.L., SOCIETATEA UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A. şi MUNICIPIUL GIURGIU
464 14 decembrie extraordinara Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2021
463 14 decembrie extraordinara Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021
462 13 decembrie extraordinara Hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Tracum S.A. Giurgiu
461 13 decembrie extraordinara Hotărâre privind aprobarea rectificării prin diminuare a Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2021
460 13 decembrie extraordinara Hotărâre privind aprobarea rectificării prin diminuare Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021
459 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei
458 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea unei Convenţii între SOCIETATEA PREMIER ENERGY S.R.L., SOCIETATEA UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A. şi MUNICIPIUL GIURGIU
457 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării tarifului pentru serviciile de pază ale agenților de securitate la Societatea Comercială PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.
456 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Comisiei de evaluare pentru concesionarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu
455 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.299/26.08.2021 privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 4, cod SMIS 119401
454 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană a unui mijloc fix – „Construcție plutitoare - ponton de acostare și alte servicii publice „DOMNIȚA MARIȚA”
453 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană a unui mijloc fix – „Navă de pasageri pentru voiaje de zi „VALAHIA”
452 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unui teren în suprafață de 3.500,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu
451 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
450 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.390/28.10.2021, completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.403/2021 privind majorarea capitalului social al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. de către Municipiul Giurgiu cu suma de 207.774 lei, aport în natură
449 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea repartizării prin eșalonare a sumei de 338.485 lei, de către Societatea Comercială Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., către acționarul unic Consiliul Local al Muncipiului Giurgiu
448 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Actului adițional nr.1 pentru serviciile de administrare publică generală prestate în Piețe, Târguri și Oboare, la Contractul nr.50.165 din 23.10.2019 de delegare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local în Municipiul Giurgiu
447 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea prelungirii mandatului de administrator la Societatea Comercială GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L., al domnului Barbu Cristian Octavian
446 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor pentru numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale TRACUM S.A. Giurgiu
445 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind constatarea încetării mandatului de administrator la societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
444 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea dării în administrarea S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență, a unor obiecte de inventar
443 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea desemnării unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu pentru a participa, în calitate de membru în Comisia de aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003
442 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1 la Hotărârea nr.201 din 30 iunie 2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
441 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unui teren situat în intravilanul municipiului Giurgiu, Șoseaua Sloboziei, adiacent Cimitir Sf. Haralambie
440 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitaţie publică a unui teren, identificat prin cartea funciară nr.31513,  aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în Strada Vlad Țepeș - Ecaterina Varga
439 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren și a unei construcții aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situate  în Vama Giurgiu,  DN 5, KM 66, Punct de Trecere a Frontierei Giurgiu
438 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil aparţinând domeniului public al Municipiului Giurgiu
437 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
436 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr.207 din 30 iunie 2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind aprobarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Muntenia S.A. asupra unor terenuri pe care sunt amplasate posturi de transformare a energiei electrice tip anvelopă betonată, situate în Municipiul Giurgiu
435 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a contractului de închiriere nr.1/466/05.01.2021, încheiat între Municipiul Giurgiu și Ion Ana-Maria-Claudia
434 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, identificat prin Cartea Funciară nr.35951, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în zona Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu, pe sensul de intrare în țară, DN 5, KM 66
433 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în vederea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 3.736,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, Strada Sloboziei, FN
432 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea modificarii Hotărârii nr.300 din 30 iulie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
431 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de închiriere nr.48.261/09.12.2016, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială EXCHANGE BILL POINT S.R.L.
430 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea includerii în Inventarul domeniului public al Municipiului Giurgiu a terenului în suprafață de 7.500,00 mp., situat în intravilanul Municipiului Giurgiu
429 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de închiriere nr.50.115/15.12.2015 încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială C.S.V. CONDORS S.R.L.
428 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al Municipiului Giurgiu a obiectivului de investiție „Rețea de transport agent termic primar, tronson F 56 - strada Gloriei″ și transmiterea în administrare către S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.
427 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unor echipamente din centralele termice nr.12, 16 și 18, preluate de Municipiul Giurgiu din sistemul centralizat de încălzire al Municipiului Alexandria, aflate în exploatarea S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
426 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al Municipiului Giurgiu a obiectivului de investiție „Rețea termică – Bretea de legătură Nord – Centru, Municipiul Giurgiu″ și transmiterea în administrare către S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.
425 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea încheierii unei Convenții între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială Giurgiu Servicii Locale S.A. în insolvență, reprezentând plata penalităților la facturile neîncasate la scadență
424 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea unei Convenții între Municipiul Giurgiu și  S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A. în insolvență, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul „Marin Anastasovici”, Stadion „Dunărea” și  Sala  de sport „Chauncey Hardy”)
423 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea rectificării prin diminuare a Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2021
422 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea rectificării prin diminuare a Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021
421 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare rețea de aducțiune apă, tronson cuprins între Șoseaua Ghizdarului – Uzina de Apă”
420 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare rețea de apă, inclusiv branșamente Șoseaua Sloboziei”
419 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea numărului burselor școlare pentru semestrul al II-lea și cuantumul acestora, aferente anului școlar 2020-2021
418 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea sumei de 1.200 lei, pentru achiziționarea cadourilor care vor fi oferite salariaților în beneficiul copiilor, cu ocazia sărbătorilor de iarnă – Crăciunul
417 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea sumei de 5.400 lei, pentru achiziționarea cadourilor care vor fi oferite salariaților în beneficiul copiilor, cu ocazia sărbătorilor de iarnă – Crăciunul
416 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 500 lei din bugetul local, în vederea achiziţionării cadourilor de Crăciun, ce vor fi oferite salariaţilor din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană, în beneficiul copiilor
415 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 9.000 lei, pentru achiziţionarea cadourilor oferite salariaţilor în beneficiul copiilor, cu ocazia sărbătorilor de iarnă - Crăciunul
414 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor
413 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale la nivelul Municipiului Giurgiu
412 25 noiembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea unui Acord de Înfrățire între MUNICIPIUL GIURGIU, Județul Giurgiu din România și COMUNA GROTTAMMARE, Provincia Ascoli Pisceno din Republica Italiană
411 18 noiembrie extraordinara Hotărâre privind aprobarea unei Convenții încheiate între SOCIETATEA PREMIER ENERGY S.R.L., SOCIETATEA UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A. ȘI MUNICIPIUL GIURGIU
410 18 noiembrie extraordinara Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
409 18 noiembrie extraordinara Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Giurgiu la sesiunea de finanțare din anul 2021 a Programului privind creșterea eficienței energetic și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, organizat de Administrația Fondului pentru Mediu, cu proiectul „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice – Sala de sport și Internatul Colegiului Național „Ion Maiorescu”
408 18 noiembrie extraordinara Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Giurgiu la sesiunea de finanțare din anul 2021 a Programului privind creșterea eficienței energetic și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, organizat de Administrația Fondului pentru Mediu, cu proiectul „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetic Grădinița cu program prelungit nr.1 Prichindeii”
407 18 noiembrie extraordinara Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF/DALI și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice – Sala de sport și Internatul Colegiului Național „Ion Maiorescu”
406 18 noiembrie extraordinara Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF/DALI și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice – Grădinița cu program prelungit nr.1 Prichindei”
405 18 noiembrie extraordinara Hotărâre privind aprobarea obținerii unui credit de investiții de la Banca Transilvania, în valoare de 112.077 Euro și garantarea creditului cu bunurile aflate în proprietatea S.C Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
404 18 noiembrie extraordinara Hotărâre privind aprobarea actualizării Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.227/19.06.2019
403 18 noiembrie extraordinara Hotărâre privind completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.390/28.10.2021 privind majorarea capitalului social al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. de către Municipiul Giurgiu cu suma de 207.774 lei, aport în natură
402 18 noiembrie extraordinara Hotărâre privind aprobarea bilanțului real, tehnologic și optimizat al SACET Giurgiu, respectiv a pierderilor tehnologice, utilizate la calculul prețurilor și tarifelor energiei termice, pentru anul 2019
401 03 noiembrie extraordinara Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu pentru a participa în calitate de membru în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul consursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat
400 03 noiembrie extraordinara Hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Dumitrescu Silviu - Andrei reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor Operatorului Regional APA SERVICE S.A. Giurgiu, pentru exprimarea votului în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
399 03 noiembrie extraordinara Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a Proiectului pentru obiectivul „Reabilitare rețele de aducțiune apă, tronson cuprins între  șoseaua Ghizdarului – Uzina de Apă”
398 03 noiembrie extraordinara

Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a Proiectului pentru obiectivul „Reabilitare rețele de alimentare cu apă și rețele de canalizare strada Stejarul și străzi adiacente”

397 03 noiembrie extraordinara Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a Proiectului pentru obiectivul „Modernizare rețea de apă, inclusiv branșamente șoseaua Sloboziei”
396 03 noiembrie extraordinara Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a Proiectului pentru obiectivul „Reabilitare bulevarde, străzi, alei carosabile, Zona II în Municipiul Giurgiu”
395 03 noiembrie extraordinara Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a Proiectului pentru obiectivul „Reabilitare bulevarde, străzi, alei carosabile, Zona I în Municipiul Giurgiu”
394 28 octombrie ordinara Hotarare a Consiliului local privind darea în folosință gratuită pentru o perioadă de 2 ani, din patrimoniul Direcției Poliției Locale Giurgiu cu personalitate juridică a mijlocului fix - Pușcă CO2 pentru uz veterinar , calibrul 11 mm, Seria 8982 +TV calibru 13mm + cutie transport, către Societatea Comerciala Giurgiu Servicii Locale S A în insolvența
393 28 octombrie ordinara Hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Dumitrescu Silviu - Andrei reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor Operatorului Regional Apa Service S.A. Giurgiu pentru exprimarea votului cu privire la punctele 1-2 înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor convocată pentru data de 28.10.2021
392 28 octombrie ordinara Hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului „Ziua Istorică a Municipiului Giurgiu” pe 10 noiembrie 2021, cu participarea delegației Ambasadei Republicii Franceze la București
391 28 octombrie ordinara Hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Municipiul Giurgiu și Institutul YUNUS EMRE București
390 28 octombrie ordinara Hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., de către Municipiul Giurgiu, cu suma de 207.774 lei, aport în natură
389 28 octombrie ordinara Hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local nr.131/29.04.2021 privind aprobarea proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială nr.10 din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138713 și a cheltuielilor aferente, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.184/25.05.2021
388 28 octombrie ordinara Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada noiembrie 2021 - ianuarie 2022
387 28 octombrie ordinara Hotărâre privind aprobarea completarea Hotărârii Consiliului Local nr.252/21.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială Nr.10 din Municipiul Giurgiu, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.400/25.11.2020, Hotărârea Consiliului Local nr.130/29.04.2021 și Hotărârea Consiliului Local nr.183/25.05.2021
386 28 octombrie ordinara Hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local nr.304/04.08.2020 privind aprobarea Documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul Giurgiu, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.398/25.11.2020, Hotărârea Consiliului Local nr.132/29.04.2021 și Hotărârea Consiliului Local nr.181/25.05.2021
385 28 octombrie ordinara Hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local nr.133/29.04.2021 privind aprobarea proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138710 și a cheltuielilor aferente, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.182/25.05.2021
384 28 octombrie ordinara Hotărâre privind aprobarea completarea Hotărârii Consiliului Local nr.253/21.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială nr.3, arondată Școlii Gimnaziale Mircea cel Bătrân din Municipiul Giurgiu", modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 399/25.11.2020, Hotărârea Consiliului Local nr.78/31.03.2021, Hotărârea Consiliului Local nr.128/29.04.2021 și Hotărârea Consiliului Local nr.185/25.05.2021
383 28 octombrie ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.14 din data de 24 ianuarie 2021 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunările Generale ale Acționarilor la societățile aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
382 28 octombrie ordinara Hotărâre privind aprobarea reorganizării Comisiei de evaluare pentru concesionarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu
381 28 octombrie ordinara Hotărâre privind aprobarea constatării dreptului de proprietate privată asupra unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu
380 28 octombrie ordinara Hotărâre privind aprobarea transmiterii, fără plată, în proprietatea unității de cult Episcopia Giurgiului a terenului în suprafață de 2.769,00 mp., situat în Bulevardul  București nr.12A
379 28 octombrie ordinara Hotărâre privind modificării Hotărârii nr.82/31.03.2021 a Consiliului local al Municipiului Giurgiu
378 28 octombrie ordinara Hotărâre privind aprobarea încetării Contractului de asociere nr.4.934/01.03.2013 încheiat între Municipiului Giurgiu şi Societatea Comercială Pensiunea Vânătorul S.R.L.
377 28 octombrie ordinara Hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, a etajului III din clădirea internat a  Liceului Teoretic „Nicolae Carojan”, către Palatul Copiilor Giurgiu
376 28 octombrie ordinara Hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 146.995,50 lei, în vederea acordării cadourilor de CRĂCIUN antepreșcolarilor, preşcolarilor şi elevilor din Municipiul Giurgiu
375 28 octombrie ordinara Hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Liceul Tehnologic Ion Barbu pentru susținerea proiectului depus in parteneriat de către Asociația Europeană Pentru O Viață Mai Bună împreună cu Liceul Tehnologic Ion Barbu și Grădinița cu Program Normal Nr.9 cu titlul  POCU/717/5/1/139667 „D.E.C.A. - Dezvolare prin Educație de Calitate și Acces” depus și finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunitaților", Obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitațile marginalizate (romă si nonromă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținand minorităților rome, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextual mecanismului de DLRC” depus și finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020
374 28 octombrie ordinara Hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Municipiul Giurgiu și  Grădinița cu program normal nr.9 pentru susținerea proiectului depus in parteneriat de către Asociația Europeană Pentru O Viață Mai Bună împreună cu Liceul Tehnologic Ion Barbu și Grădinița cu Program Normal Nr.9 cu titlul  POCU/717/5/1/139667 „D.E.C.A. - Dezvolare prin Educație de Calitate și Acces” depus și finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunitaților", Obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitațile marginalizate (romă si nonromă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținand minorităților rome, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextual mecanismului de DLRC” depus și finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020
373 28 octombrie ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.283/26.08.2021 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2021-2022
372 28 octombrie ordinara Hotărâre privind aprobarea dării în administrare societății TRACUM S.A. Giurgiu, a unor mijloace fixe
371 28 octombrie ordinara Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021
370 28 octombrie ordinara Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanțate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2021
369 28 octombrie ordinara Hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie consolidat al Bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul III 2021
368 28 octombrie ordinara Hotărâre privind aprobarea constituirii unei comisii speciale de analiză și verificare a Contractului de Asociațiune în participațiune nr.16.833/3018/30.09.2010 încheiat între Municipiul Giurgiu și Asociația Fotbal Club ASTRA Giurgiu și a actelor adiționale
367 28 octombrie ordinara Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A. pe anul 2021
366 28 octombrie ordinara Hotărâre privind acordarea avizului de principiu în vederea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Giurgiu și S.C. CONFOR S.A
365 28 octombrie ordinara Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu, strada Uzinei, adiacent nr.2
364 28 octombrie ordinara Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Giurgiu a unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu, Șoseaua Portului, FN
363 28 octombrie ordinara Hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unui număr de 30 de construcții situate pe un teren ce aparține domeniului public al Municipiului Giurgiu și aprobarea raportului de evaluare
362 28 octombrie ordinara Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unor echipamente de măsurare a energiei termice nefuncționale, amplasate la scările blocurilor, aflate în exploatarea S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
361 28 octombrie ordinara Hotărâre privind declararea unei locuinţe libere aflată în fondul de locuinţe sociale al Municipiului Giurgiu drept locuinţă de necesitate şi  repartizarea acesteia
360 28 octombrie ordinara Hotărâre privind aprobarea Bugetului actualizat al proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 5
359 28 octombrie ordinara Hotărâre privind aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Municipiului Giurgiu
358 28 octombrie ordinara Hotărâre privind aprobarea atribuirea denumirii „KAFFY STĂNCULESCU" Sălii de sport a Școlii Gimnaziale nr.7 Giurgiu
357 28 octombrie ordinara

Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor

356 28 octombrie ordinara Hotărâre privind aprobarea declanşării procedurii de atribuire a unui număr de 6 autorizaţii taxi disponibile în Municipiul Giurgiu
355 28 octombrie ordinara Hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Giurgiu nr.21.667/05.06.2015, încheiat cu S.C. LIBER TRANS COM S.R.L.
354 28 octombrie ordinara Hotărâre privind aprobarea  Regulamentului de Organizare și Funcționare al „Bazelor Sportive din Municipiul Giurgiu”
353 25 octombrie extraordinară Hotarare a Consiliului local privind aprobarea unei convenții încheiate între Societatea Premier Energy S.R.L., Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. și Municipiul Giurgiu
352 25 octombrie extraordinară Hotarare a Consiliului local privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.348/15.10.2021 privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 15 octombrie 2021 – 15 aprilie 2022
351 25 octombrie extraordinară  Hotarare a Consiliului local privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.347/15.10.2021 privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 15 octombrie 2021 – 15 aprilie 2022
350 25 octombrie extraordinară Hotarare a Consiliului local privind alocarea sumei de 100,000,00 lei de la bugetul local al Municipiului Giurgiu catre Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu
349 25 octombrie extraordinară  Hotarare a Consiliului local privind aprobarea suplimentarii Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021
348 15 octombrie extraordinară Aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populației din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 15 octombrie 2021 - 15 aprilie 2022
347 15 octombrie  extraordinară Aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 15 octombrie 2021 - 15 aprilie 2022
346 15 octombrie extraordinară Aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor
345 15 octombrie  extraordinară Aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
344 30 septembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea încheierii unei Convenții de plată între Municipiul Giurgiu și Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A
343 30 septembrie ordinara Hotărâre privind modificarea Contractului de Asociațiune în Participațiune nr.16883/3018 din data de 30 septembrie 2010, astfel cum a fost modificat prin actele adiționale ulterioare, încheiate între Municipiul Giurgiu și Asociația Fotbal Club ASTRA Giurgiu, prin Actul adițional nr.3
342 30 septembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
341 30 septembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consilului Local al Municipiului Giurgiu nr. 14 din data de 28 ianuarie 2021 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunările Generale ale Acționarilor la societățile aflate sub autoritatea Consilului Local al Municipiului Giurgiu
340 30 septembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea reluării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății comerciale Giurgiu Servicii Publice S.A. având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu
339 30 septembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea inplementarii în cadrul Societății Comerciale Tracum SA Giurgiu, avînd ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu a măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a înteprinderilor publice
338 30 septembrie ordinara Hotărâre privind  aprobarea acordării unor ajutoare materiale pentru S.C. Quality Compas S.R.L – Spital de Îngrijiri Paliative, necesar prevenirii și combaterii răspândirii virusului SARS-COV2
337 30 septembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, revizuite, pentru obiectivul de investiţii “Amenajarea unui sector al Canalului Sfântul Gheorghe în scopul îmbunătățirii conectivității în Euroregiunea Ruse - Giurgiu”, realizat  în cadrul proiectului transfrontalier “Dezvoltarea fluviului Dunărea pentru o mai bună conectivitate a Euroregiunii Ruse - Giurgiu cu coridorul pan-european de transport nr. 7” , nr. proiect 15.1.1.041, cod e-MS ROBG-130, finanţat prin Programul INTERREG V-A România Bulgaria 2014 – 2020
336 30 septembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al Municipiului Giurgiu a investiției „Reconfigurare zona adiacentă bloc A1, A2, A3, Bulevardul Decebal, Municipiul Giurgiu
335 30 septembrie ordinara Hotărâre privind  aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu din incinta Punctului Termic nr. 12 către Teatrul „Tudor Vianu” din municipiul Giurgiu
334 30 septembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al Municipiului Giurgiu a investiției „Amenajare parcare adiacent Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului”
333 30 septembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea abrogării Hotărârii nr. 69/31.03.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu cu privire la darea în folosință gratuită, către  Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A a unui teren intravilan, în suprafață de 1.796 mp situat în municipiul Giurgiu
332 30 septembrie ordinara Hotărâre privind  aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiul Giurgiu a unui teren situat în Municipiului Giurgiu, Strada Tineretului  nr. 15A
331 30 septembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației temporare pentru terenul în suprafață de 4.767 mp din curtea fostului Liceu Tehnologic „Miron Nicolescu” situat în Șoseaua Sloboziei, nr.1
330 30 septembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unui număr de 4 construcții  speciale reprezentând posturi de transformare a energiei electrice și aprobarea rapoartelor de evaluare
329 30 septembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu și aprobarea  Rapoartelor de evaluare aferente
328 30 septembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 41623, situat în Strada Tineretului, adiacent bloc 21 vechi
327 30 septembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren, identificat cu număr cadastral 38366, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Municipiul Giurgiu, Strada Sloboziei, FN
326 30 septembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea stabilirii oportunității vânzarii prin licitație publică a unui teren în suprafață de 323,00mp., situat în Municipiul Giurgiu, Strada Căramidarii Vechi, nr. 39
325 30 septembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea  documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren, identificată prin număr cadastral  39736, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Strada Tineretului, adiacent bloc 106
324 30 septembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea  Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, întocmită în baza Listei de priorități finală pentru acordarea locuinței A.N.L., aprobată prin HCLM nr. 200/30.06.2021
323 30 septembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea stabilirii oportunității vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 903,00 mp, situat în Municipiul Giurgiu, Șoseaua Sloboziei, adiacent nr. 90
322 30 septembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea stabilirii oportunitătii de vânzare cu drept de preemțiune a unui teren în suprafață de 603,00 mp, situat în Municipiul Giurgiu, Strada Nicolae Bălanescu, nr.8
321 30 septembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea constatării dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
320 30 septembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 20.944/09.12.2011, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială VET SERV S.R.L.
319 30 septembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 36432, situat în Strada Vlad Țepeș, adiacent nr. 61
318 30 septembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în sumă de 3000 lei
317 30 septembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat  între Municipiul Giurgiu, prin Direcția de Asistență Socială Giurgiu și Alianța pentru Unitatea Rromilor
316 30 septembrie ordinara Hotărâre privind aprobării acordării unui sprijin financiar pentru Asociaţia Județeană Giurgiu a  Pensionarilor
315 30 septembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea  solicitarii arondării  Creșei nr. 1 unei unități de învațământ preşcolar cu program prelungit, cu personalitate juridică
314 30 septembrie ordinara Hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Întocmire PUZ și RLU teren adiacent Vama Nouă destinat construirii Complexului Județean de Sănătate Giurgiu, prin realizarea infrastructurii în domeniul sănătății și asistenței sociale”, beneficiar CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU
313 30 septembrie ordinara Hotărâre  privind aprobarea dezmembrării unui teren aparţinând domeniului  privat al Municipiului Giurgiu
312 30 septembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea alipirii unor terenuri situate în intravilanul municipiului Giurgiu
311 30 septembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea  Procedurii de selectie de proiecte de management pentru ocuparea  funcției vacante de director al SPORT CLUB MUNICIPAL DUNĂREA 2020 GIURGIU
310 30 septembrie ordinara Hotărâre privind  aprobarea modificării anexei la H.C.L.M. nr. 283/26.08.2021 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2021-2022
309 30 septembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării anexei la H.C.L.M. nr. 284/26.08.2021 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității Educației în unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2021-2022
308 30 septembrie ordinara Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare
307 27 septembrie extraordinara  Hotarare a Consiliului local privind aprobarea participării Municipiului Giurgiu, în calitate de organizator, la evenimentul "Zilele Agriculturii Giurgiuvene"
306 27 septembrie extraordinara Hotărâre privind aprobarea suplimentării  Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2021
305 27 septembrie extraordinara Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021
304 27 septembrie extraordinara Hotărâre privind aprobarea Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2021  și a Listei de Investiții aferente
303 01 septembrie extraordinara Hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Tracum S.A. Giurgiu
302 01 septembrie extraordinara Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
301 26 august 2021 ordinară Hotărâre privind aprobarea Contractului de credit pentru investiții (revolving) pentru proiecte finanțate din Fonduri Europene, a contractului de ipotecă asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii ale autorităților administrației publice locale și a contractului de ipotecă mobiliară-conturi, ce urmează a fi încheiate cu CEC BANK
300 26 august 2021 ordinară Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Administrare Active din Programe cu Finanțare Europeană
299 26 august 2021 ordinară Hotărâre privind aprobarea bugetului actualizat al Proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 4, cod SMIS 119401
298 26 august 2021 ordinară Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire birouri cu garaje și amenajări exterioare”, beneficiar Dan Cristian Balint
297 26 august 2021 ordinară Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții ale Direcției de Asistență Socială Giurgiu
296 26 august 2021 ordinară Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în sumă de 15.000 lei
295 26 august 2021 ordinară Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în sumă de 15.000 lei
294 26 august 2021 ordinară Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în sumă de 7.000 lei
293 26 august 2021 ordinară Hotărâre privind aprobarea unei Convenții între Municipiul Giurgiu și S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A în insolvență, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive ( Complexul „Marin Anastasovici”, Stadion ”Dunărea” și Sala de Sport ”Chauncey Hardy”)
292 26 august 2021 ordinară Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021
291 26 august 2021 ordinară Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
290 26 august 2021 ordinară Hotărâre privind delegarea atribuțiilor de pregătire și organizare a unor festivaluri de către Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
289 26 august 2021 ordinară Hotărâre privind stabilirea oportunității vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 3.736,00 mp.,situat în Municipiul Giurgiu, Strada Sloboziei, FN
288 26 august 2021 ordinară Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren, identificat prin număr cadastral 41355, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Strada Aleea Fabricii de Zahăr, nr.10
287 26 august 2021 ordinară Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 39736, situat în Strada Tineretului, adiacent Bloc 106
286 26 august 2021 ordinară Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren, identificat prin număr 41363, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Strada Amforei nr.2C 
285 26 august 2021 ordinară Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren, identificat prin număr cadastral41371, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Strada Industrială Vest
284 26 august 2021 ordinară Hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu pentru anul școlar 2021-2022
283 26 august 2021 ordinară Hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație ale unităților de învățamânt preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2021-2022
282 26 august 2021 ordinară Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu a unor bunuri imobile situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
281 26 august 2021 ordinară Hotărâre privind aprobarea casării și valorificării prin vânzare  a unor tronsoane de conducte de transport agent termic și a documentației de atribuire necesară organizării licitației publice deschise cu strigare
280 26 august 2021 ordinară Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu, a unor lămpi de iluminar stradal, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
279 26 august 2021 ordinară Hotărâre privind aprobarea ăncluderii obiectivului de investiții-„Modernizare carosabil și creare parcări zona Bloc 610,611, Bulevardul Mihai Viteazu”, în inventarul domeniului public al Municipiului Giurgiu, însușite prin H.C.L. nr.135/26.08.1999, modificată prin H.C.L. nr,76/16.05.2002 și nr.273/29.07.2015
278 26 august 2021 ordinară Hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, întocmită în baza Listei de priorități finală pentru acordarea locuinței A.N.L., apribată prin H.C.L. nr.200/30.06.2021
277 26 august 2021 ordinară Hotărâre privind aprobarea alipirii unor terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu
276 26 august 2021 ordinară Hotărâre privind aprobarea delegării atribuțiilor de organizare a activității dedicate celei de-a cincea ediții  a Crosului transfrontalier Free Spirit Run Giurgiu-Ruse, Sport Clubului Municipal Dunărea 2020 Giurgiu
275 26 august 2021 ordinară Hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al SPORT CLUB MUNICIPAL DUNĂREA 2020 GIURGIU
274 26 august 2021 ordinară Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în sumă de 2.000 lei
273 26 august 2021 ordinară Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în sumă de 2.000 lei
272 26 august 2021 ordinară Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în sumă de 4.600 lei
271 26 august 2021 ordinară Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Diurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor
270 26 august 2021 ordinară Hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L.nr.89/31.03.2021, privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Giurgiu în vederea actualizării, beneficiar Municipiul Giurgiu
269 26 august 2021 ordinară Hotărâre privind aprobarea procedurii privind vânzarea acțiunilor deținute de Municipiul Giurgiu la Societatea Comercială APA SERVICE S.A. Giurgiu
268 29 iulie ordinara Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada august - octombrie 2021
267 29 iulie ordinara Hotărâre privind aprobarea cesiunii cu titlu oneros și a numărului de acțiuni nominative deținute de Municipiul Giurgiu în calitate de acționar al S.C. APA SERVICE S.A Giurgiu
266 29 iulie ordinara Hotărâre privind darea în folosință gratuită către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a unui teren situat în Municipiul Giurgiu
265 29 iulie ordinara Hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
264 29 iulie ordinara Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind premierea persoanelor centenare care au domiciliul în Municipiul Giurgiu
263 29 iulie ordinara

Hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Județul Giurgiu pe de-o parte și Asociația Tenis Club București, Clubul Sportiv Campion Argeș, Fundația PROAM EVENTS și S.C. Open Box Consulting pe de altă parte, în vederea promovării tenisului de câmp ca parte a sportului pentru toți, în rândul tinerilor la nivelul județului Giurgiu

262 29 iulie ordinara Hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Judeţul Giurgiu pe de o parte și Asociația My Wishes, Fundația PROAM EVENTS, Asociația Happy Camps și S.C. Open Box Consulting SRL pe de altă parte, în vederea promovării tenisului de câmp ca parte a sportului pentru toți, în rândul tinerilor la nivelul județului Giurgiu
261 29 iulie ordinara Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021
260 29 iulie ordinara Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2021
259 29 iulie ordinara Hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie al Bugetului Local pentru trimestrul II anul 2021
258 29 iulie ordinara Hotărâre privind aprobarea acoperirii pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, înregistrate în anul 2020 de S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.
257 29 iulie ordinara Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Complex Comercial AURORA MALL”, beneficiar S.C. COMETEX S.R.L.
256 29 iulie ordinara Hotărâre privind aprobarea dării în administrare Societății Comerciale GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A., a unor mijloace fixe și a unor obiecte de inventar
255 29 iulie ordinara Hotărâre privind aprobarea dării în administrare Societății Comerciale GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență, a unor mijloace fixe
254 29 iulie ordinara Hotărâre privind aprobarea premierii elevilor care au obţinut rezultate deosebite la examenul de Evaluare Naţională și examenul de Bacalaureat, anul 2021, din instituțiile de tip gimnazial și liceal din Municipiul Giurgiu
253 29 iulie ordinara Hotărâre privind aprobarea alipirii unor imobile aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu
252 29 iulie ordinara Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.273/29.07.2015 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniului public al Municipiului Giurgiu, înscrise în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.135/26.08.1999 modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.76/16.05.2002 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Giurgiu
251 29 iulie ordinara Hotărâre privind aprobarea alipirii unor terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu
250 29 iulie ordinara Hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu și aprobarea rapoartelor de evaluare necesare scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
249 29 iulie ordinara Hotărâre privind aprobarea bugetului actualizat al Proiectului „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 3”, cod SIMS 119400
248 29 iulie ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor
247 29 iulie ordinara Hotărâre privind abrogarea  Hotărârii nr.302/05.09.2016 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind transmiterea în folosință gratuită a unui teren în Municipiul Giurgiu
246 29 iulie ordinara

Hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „Facilități comunitare integrate pentru locuitorii din teritoriul SDL Giurgiu", cod SMIS 137489 și a cheltuielilor aferente

245 29 iulie ordinara Hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „Standard de viață mai bun pentru locuitorii din teritoriul SDL Giurgiu", cod SMIS 137490 și a cheltuielilor aferente
244 29 iulie ordinara Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 41371, situat în strada Industrială Vest
243 29 iulie ordinara Hotărâre privind însușirea propunerii de concesionare prin licitaţie publică și aprobarea Studiului de Oportunitate și Raportului de evaluare privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren, aparținând  domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 41363, situat în Strada Amforei, nr.2C
242 29 iulie ordinara Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral  41355, situat în strada Aleea Fabricii de Zahăr, nr.10
241 29 iulie ordinara Hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr.24.963/11.06.2018 încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială FAIR PLAY S.R.L.
240 29 iulie ordinara Hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali care să facă parte din Comisia de evaluare a ofertelor pentru închirierea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu
239 29 iulie ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.53 din data de 25 februarie 2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu cu privire la constituirea Comisiei de vânzare a bunurilor aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Giurgiu
238 29 iulie ordinara Hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, întocmită în baza Listei de priorități finală pentru acordarea locuinței A.N.L., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.200/30.06.2021
237 29 iulie ordinara Hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea comercială UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, pentru numirea a doi administratori provizorii în Consiliul de Administrație al societății
236 29 iulie ordinara Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat în strada Gării, nr.110, Municipiul Giurgiu
235 29 iulie ordinara Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat în strada Gării, nr.95, Municipiul Giurgiu
234 29 iulie ordinara

Hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Giurgiu cu Județul Giurgiu, în scopul reabilitării, modernizării și dotării imobilului situat în Municipiul Giurgiu, strada Independenței, FN, pentru destinația de „depozit arhivă”

233 29 iulie ordinara Hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local în Municipiul Giurgiu nr.50.165/23.10.2019 și completarea Caietului de sarcini aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.404/18.10.2019
232 29 iulie ordinara Hotărâre privind aprobarea Raportului final nr.33.727/09.07.2021 al Comisiei de selecție și mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație al acestei societăți
231 29 iulie ordinara Hotărâre privind delegarea către Centrul Cultural Local „Ion Vinea” Giurgiu a atribuțiilor de pregătire și organizare a evenimentului Borderline Fest, în Municipiul Giurgiu
230 29 iulie ordinara Hotărâre privind aprobarea completării Regulamentului de închiriere a ambarcațiunilor de agrement fără motor din incinta Centrului de Agrement Canal Cama
229 29 iulie ordinara Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind obligaţiile şi răspunderile care revin Primăriei Municipiului Giurgiu, instituţiilor publice, operatorilor economici şi persoanelor fizice şi juridice pentru buna gospodărire a localităţii
228 07 iulie extraordinara

Hotărâre a Consiliului Local privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 237 din 27.06.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economică, pentru obiectivul de investiții "Retea termica Bretea de legătura Sud ( N-C-S)" modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 212/25.06.2020.

227 30 iunie ordinara Hotărâre privind aprobarea delegarea atribuțiilor de pregatire și organizare a activităților dedicate sărbătoririi „ Sfintei Fecioare Maria” în Municipiul Giurgiu, Centrului Cultural Local „ Ion Vinea” Giurgiu
226 30 iunie ordinara Hotărâre privind aprobarea atribuirii denumirii „ Podul Sperantei”
225 30 iunie ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al municipiului Giurgiu
224 30 iunie ordinara Hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție  a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale  Tracum S.A. Giurgiu având ca autoritate publică  tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu
223 30 iunie ordinara Hotărâre privind aprobarea constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu
222 30 iunie ordinara Hotărâre privind aprobarea asigurarea alimentaţiei pentru persoanele vulnerabile izolate sau carantinate la domiciliu, suspecte de transmiterea infecţiei cu Coronavirus din municipiul Giurgiu
221 30 iunie ordinara Hotărâre privind aprobarea Raportului cu privire la întreprinderile publice aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
220 30 iunie ordinara Hotărâre privind aprobarea modificarea art.1 din Hotărârea nr.431/22.12.2020 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
219 30 iunie ordinara Hotărâre privind aprobarea dării în administrarea S.C. GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A., a unor obiecte de inventar
218 30 iunie ordinara Hotărâre privind aprobarea dării în administrarea S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență, a unor obiecte de inventar
217 30 iunie ordinara Hotărâre privind aprobarea nominalizarii a 3 consilieri locali care  vor fi membri titulari și nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri de rezervă în Comisia pentru analiza ofertelor depuse în cadrul procedurii de contractare a unui credit revolving în valoare de 25.170.000 lei pentru asigurarea prefinanțării / cofinanțării / finanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeana, în vederea realizării de investiții publice de interes local
216 30 iunie ordinara Hotărâre privind aprobarea STATUTULUI MUNICIPIULUI GIURGIU, Județul Giurgiu
215 30 iunie ordinara Hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.6 la Contractul nr.21.667/05.06.2015
214 30 iunie ordinara Hotărâre privind aprobarea Metodologiei privind acordarea/restituirea cardurilor de călătorie pentru elevii înmatriculați în unitățile de învățământ din Municipiul Giurgiu
213 30 iunie ordinara Hotărâre privind aprobarea încheierii unei Convenții între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială Pază Publică Giurgiu S.A., reprezentând plata penalităților la facturile neîncasate la scadență
212 30 iunie ordinara Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Actului adițional nr.1 pentru serviciile de administrare publică generală prestate în Piețe, Târguri și Oboare, la Contractul nr.50165 din 23.10.2019 de delegare a serviciilor publice de administrare a domeniului  public și privat de interes local în Municipiul Giurgiu
211 30 iunie ordinara Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021
210 30 iunie ordinara Hotărâre privind aprobarea încheierii  unui contract de asociere în participație între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială Total Media Outdoor S.R.L.
209 30 iunie ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.273/29.07.2015 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniului public al Municipiului Giurgiu, înscrise în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.135/26.08.1999 modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.76/16.05.2002 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Giurgiu
208 30 iunie ordinara Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu, a spațiilor din incinta unor Puncte termice și schimbarea destinației inițiale a acestora
207 30 iunie ordinara Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute în favoarea E – Distribuție Muntenia S.A., asupra unor terenuri pe care sunt amplasate posturi de transformare a energiei electrice tip anvelopă betonată, situate în Municipiul Giurgiu
206 30 iunie ordinara Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren, identificat prin cartea funciară nr.35952, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat pe DN5, Km 66, adiacent Biroului Vamal Giurgiu
205 30 iunie ordinara Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei
204 30 iunie ordinara Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu, a unui teren situat în localitatea Giurgiu
203 30 iunie ordinara Hotărâre privind aprobarea numărului burselor școlare pentru semestrul I și cuantumul acestora aferente anului școlar 2020-2021
202 30 iunie ordinara Hotărâre privind aprobarea valoarea nominală de 21,0 lei a unei acțiuni deținute de Municipiul Giurgiu la Societatea Comercială APA SERVICE S.A.
201 30 iunie ordinara Hotărâre privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate, în municipiul Giurgiu
200 30 iunie ordinara Hotărâre privind aprobarea Listei de priorități finală pentru repartizarea locuințelor,  realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 ani pentru anul 2021
199 30 iunie ordinara Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil aparţinând domeniului public al Municipiului Giurgiu.
198 30 iunie ordinara Hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în municipiul Giurgiu, includerea în Nomenclatorul stradal și atribuirea de denumire
197 30 iunie ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.24/23.01.2018 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a unui teren situat în municipiul Giurgiu, includerea în nomenclatorul stradal şi atribuirea de denumire
196 30 iunie ordinara Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență – Serviciul Cimitire
195 14 iunie extraordinara

Hotarare privind aprobarea contractării și garantării unui credit revolving în valoare de 25.170.000lei pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeana, în vederea realizării de investiții publice de interes local.

194 14 iunie extraordinara Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2021
193 14 iunie extraordinara Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 și a Listei de investiții aferente
192 14 iunie extraordinara Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Giurgiu și S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L. în vederea organizării „SĂRBĂTORII RUSALIILOR ÎN MUNICIPIUL GIURGIU”
191 31 mai extraordinara Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2021
190 31 mai extraordinara Hotărâre privind aprobarea subvenției pentru acoperirea diferenței de preț pentru energia termică livrată populației din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat,  în scopul încălzirii, pentru perioada 01 aprilie 2021 – 26 aprilie 2021
189 31 mai extraordinara Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021
188 31 mai extraordinara Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Comerciale TRACUM S.A. Giurgiu aferente anului 2020
187 31 mai extraordinara Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Comerciale UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A. aferente anului 2020
186 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.129/29.04.2021 privind aprobarea proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială Nr.3, arondată Școlii Gimnaziale Mircea cel Bătrân din Municipiul Giurgiu, cod SMIS  138712 și a cheltuielilor aferente
185 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1 la HCLnr.253/21.07.2020, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.128/29.04.2021
184 25 mai ordinara  Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.131/29.04.2021 privind aprobarea proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială Nr.10 din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138713 și a cheltuielilor aferente
183 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.252/21.07.2020, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.130/29.04.2021
182 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.133/29.04.2021 privind aprobarea proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138710 și a cheltuielilor aferente
181 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.304/04.08.2020, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.132/29.04.2021
180 25 mai ordinara  Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.135/29.04.2021 privind aprobarea proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Tehnologic Ion Barbu și Școala Gimnazială arondată Savin Popescu, din Municipiul Giurgiu
179 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor 2.a și 1.b, 2b la H.C.L. nr.254/21.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Tehnologic Ion Barbu și Școala Gimnazială arondată Savin Popescu, din Municipiul Giurgiu
178 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, identificat prin cartea funciară nr.35952, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat pe DN5, km 63, adiacent Biroului Vamal Giurgiu
177 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, identificat prin cartea funciară nr.35952, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat pe DN5, km 63, adiacent Biroului Vamal Giurgiu
176 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, identificat prin cartea funciară nr.35951, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat pe sensul de intrare în țară, km 62, adiacent Punctului de Trecere a Frontierei
175 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții pentru Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
174 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren, identificat prin cartea funciară nr.37412, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Șoseaua Sloboziei, adiacent nr.90A
173 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a unui spațiu, identificat prin cartea funciară nr.36341, apartâinând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în incinta Dispensarului, nr.5-9, strada Ierusalim 3000
172 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea participării UAT Giurgiu la Programul Termoficare cu suma de 1.367.525 lei și a eșalonării multianuale a implementării proiectului „Rețea Termică – Bretea de legătură Sud”
171 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea îndeplinirii indicatorilor de performanță pentru Consiliul de Administrație al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. aferenți anului 2020
170 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. aferente anului 2020
169 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Comerciale Pază Publică Giurgiu S.A. aferente anului 2020
168 25 mai ordinara Hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Dumitrescu Silviu - Andrei reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor Operatorului Regional - APA SERVICE S.A. Giurgiu, pentru exprimarea votului cu privire la punctele 1 - 4 înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor convocată pentru data de 27.05.2021
167 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea Planului de selecție pentru continuarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu
166 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății Comerciale UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu
165 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea prelungirii Protocolului de colaborare încheiat între Primăria Municipiul Giurgiu şi Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București
164 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu din incinta Liceului Teoretic „Nicolae Carojan” către Școala Postliceală Sanitară Giurgiu
163 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea completării Regulamentului privind delegarea prin gestiune directă a Serviciului public de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Giurgiu, către GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A., în raza administrativ teritorială a Municipiului Giurgiu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.127/06.04.2017
162 25 mai ordinara Hotărâre privind exprimarea unui acord de ipotecare în favoarea Băncii Transilvania și acord de cesionare contract de subconcesiune în situația schimbării subconcesionarului printr-o nouă adjudecare
161 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pentru repartizarea locuințelor, realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 ani pentru anul 2021
160 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a unui număr de 4 terenuri situate în Municipiul Giurgiu, aferente construcțiilor speciale reprezentând posturi  de transformare a energiei electrice
159 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea predării temporare a sectorului de drum DN 5C Giurgiu – Zimnicea de la km 3+000 – 3+750, aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A
158 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Giurgiu în domeniul public al Statului Român și în administrarea C.N.A.I.R. S.A. a unor imobile care sunt afectate de lucrarea de utilitate publică de interes național „Drum de legătură DN 5 – Șoseaua de Centură – Pod Prieteniei km 61+400”
157 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 şi a Listei de Investiţii aferente
156 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2021
155 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea sărbătoririi zilei de 1 iunie 2021 - Ziua Internaţională a Copilului, în Municipiul Giurgiu
154 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea dării în administrarea S.C. GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A., a unor mijloace fixe
153 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea dării în administrarea S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență, a unor mijloace fixe
152 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. TRACUM S.A. Giurgiu
151 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea nr.219/25.06.2020 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind aprobarea dreptului de uz și servitute în favoarea S.C. E - Distribuție Muntenia S.A. pentru terenul în suprafață totală de 125,00 mp, situat în Municipiul Giurgiu
150 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea Listei imobilelor propuse a fi expertizate tehnic în anul 2021
149 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unui imobil situat în localitatea Slobozia
148 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unui imobil - Punctul Termic 88 situat în Municipiul Giurgiu, strada Negru Vodă și darea în folosință gratuită către Biserica Creștină După Evanghelie „BETEL” din România - Giurgiu
147 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.282/24.09.2009 cu modificările ulterioare, privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism la nivelul Municipiului Giurgiu
146 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.386/25.11.2020, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.421/22.12.2020 și prin Hotărârea Consiliului Local nr.23/28.01.2021 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu
145 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.385/25.11.2020, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.420/22.12.2020 și prin Hotărârea Consiliului Local nr.22/28.01.2021 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu
144 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea acordării de gratuitate la transportul public local elevilor înmatriculaţi în unităţile de învăţământ din Municipiul Giurgiu și aprobarea Actului adițional nr.5 la Contractul nr.21.667/05.06.2015
143 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Comerciale GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L. aferent anului 2021
142 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Comerciale GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. aferente anului 2020
141 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Comerciale Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. aferente anului 2020
140 25 mai ordinara Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu, prin Direcția de Asistență Socială Giurgiu și Parohia „Buna Vestire”
139 10 mai extraordinara Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.14/28.01.2021 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunările Generale ale Acționarilor la societățile aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
138 10 mai extraordinara Hotărâre privind modificarea componenței unei Comisii de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
137 10 mai extraordinara Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.109/29.04.2021 privind constatarea încetării contractelor de mandat ale administratorilor Societății Comerciale TRACUM S.A. Giurgiu, având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu și mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor pentru numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății
136 29 aprilie ordinara Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada mai - iulie 2021
135 29 aprilie ordinara Hotărâre privind aprobarea proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Tehnologic Ion Barbu și Școala Gimnazială arondată Savin Popescu, din Municipiul Giurgiu
134 29 aprilie ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor 1.a și 2.a la Hotărârea Consiliului Local nr.254/21.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Tehnologic Ion Barbu și Școala Gimnazială arondată Savin Popescu, din Municipiul Giurgiu
133 29 aprilie ordinara Hotărâre privind aprobarea proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138710 și a cheltuielilor aferente
132 29 aprilie ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.304/04.08.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul Giurgiu
131 29 aprilie ordinara Hotărâre privind aprobarea proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială Nr.10 din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138713 și a cheltuielilor aferente
130 29 aprilie ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.252/21.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială nr.10 din Municipiul Giurgiu
129 29 aprilie ordinara Hotărâre privind aprobarea proiectului Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice Școala Gimnazială nr.3, rondată Școlii Gimnaziale Mircea cel Bătrân din Municipiul Giurgiu
128 29 aprilie ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.253/21.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială Nr.3, arondată Școlii Gimnaziale Mircea cel Bătrân din Municipiul Giurgiu
127 29 aprilie ordinara Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2021.
126 29 aprilie ordinara Hotărâre privind aprobarea rectificării  Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 şi a Listei de Investiţii aferente.
125 29 aprilie ordinara Hotărâre privind aprobarea modelului semnului distinctiv pentru aleșii locali.
124 29 aprilie ordinara Hotărâre privind stabilirea indicatorilor cheie de performanță pentru Consiliul de Administrație al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., pentru anul 2021
123 29 aprilie ordinara Hotărâre privind reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății comerciale GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu
122 29 aprilie ordinara Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Giurgiu și trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a loturilor rezultate din dezmembrare.
121 29 aprilie ordinara Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul „Construire bază de depozitare - condiționare cereale, anexe, împrejmuire, branșamente la utilități, organizare de șantier”, beneficiar S.C. COFCO ROMANIA INTERNAȚIONAL S.R.L.
120 29 aprilie ordinara Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuință P+1E, anexă gospodărească și împrejmuire”, beneficiar Meclea Florentin Remus
119 29 aprilie ordinara

Hotărâre privind aprobarea abrogării art.4 din Hotărârea nr.29/15.02.2021 a Consiliului Local al municipiului Giurgiu privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiua unor suprafețe de teren.

118 29 aprilie ordinara Hotărâre privind solicitarea de trecere a imobilului teren în suprafață de 7.500,00 mp., situat în șoseaua Sloboziei, nr.194, din domeniul public al Județului Giurgiu, în domeniul public al Municipiului Giurgiu și administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.
117 29 aprilie ordinara Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în vederea vânzării prin licitație publică a unui terenului, în suprafață de 40,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, Fundătura Vânătorilor, adiacent nr.12.
116 29 aprilie ordinara Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren aparţinând domeniului  privat al municipiului Giurgiu.
115 29 aprilie ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de Funcții ale SPORT CLUB MUNICIPAL ,,DUNĂREA 2020”GIURGIU.
114 29 aprilie ordinara Hotărâre privind aprobarea diminuării suprafeței facturate aferente activelor proprietatea societății OMA Oficcina Metalmecanica Angelucci Romania S.R.L. în insolvență, situate în Zona Liberă Giurgiu.
113 29 aprilie ordinara Hotărâre privind aprobarea unei Convenții între MUNICIPIUL GIURGIU și S.C. GIURGIU  SERVICII LOCALE S.A. în insolvență, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul „Marin Anastasovici”, Stadion „Dunăre” și Sala de sport „Chauncey Hardy”).
112 29 aprilie ordinara Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Comerciale GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. aferent anului 2021.
111 29 aprilie ordinara Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A. aferent anului 2021.
110 29 aprilie ordinara

Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022.

109 29 aprilie ordinara Hotărâre privind constatarea încetării contractelor de mandat ale administratorilor Societății Comerciale TRACUM S.A. Giurgiu, având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu și mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor pentru numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății.
108 29 aprilie ordinara Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a spațiului identificat cu număr cadastral 36341, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în incinta Dispensarului nr.5-9, strada Ierusalim 3000
107 29 aprilie ordinara Hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Giurgiu nr.21.667/05.06.2015 încheiat cu S.C. Liber Trans Com S.R.L.
106 29 aprilie ordinara Hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în Municipiul Giurgiu pe semestrul 2 al anului 2020 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia
105 29 aprilie ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.68/31.03.2021 privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Giurgiu, Școala Gimnazială nr.10 și Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu pentru  susținerea implementării Proiectului European „ADS 2.0 - următorul nivel în educație” precum și a derulării fluxurilor financiare pentru Școala Gimnazială nr.10 prin conturile de venituri bugetare ale bugetului local al Municipiului Giurgiu pentru implementarea acestui proiect
104 29 aprilie ordinara Hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de colaborare între Municipiul Giurgiu, Universitatea POLITEHNICA din București și Colegiul Tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu”
103 29 aprilie ordinara Hotărâre privind constatarea încetarii de drept a mandatului de consilier al domnului Dragomir Ion și vacantarea locului acestuia din cadrul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
102 19 aprilie extraordinara Hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliui Local al Municipiului Giurgiu nr.92/31.03.2021
101 19 aprilie extraordinara Hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie al Bugetului Local pentru trimestrul I anul 2021
100 19 aprilie extraordinara Hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la Societatea GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L.
99 19 aprilie extraordinara Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanțate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2021
98 19 aprilie extraordinara Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 și al Listei de investiții aferente
97 12 aprilie extraordinara Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.14 din data de 28 ianuarie 2021 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunările Generale ale Acționarilor la societățile aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
96 12 aprilie extraordinara Hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare temporară a destinației, a unui spațiu situat în Șoseaua Sloboziei, nr.1
95 12 aprilie extraordinara Hotărâre privind delegarea atribuțiilor de organizare a „ZILELOR MUNICIPIULUI GIURGIU”, Centrului Cultural Local „ION VINEA” Giurgiu și Direcției de Asistență Socială Giurgiu
94 31 martie ordinara Hotărâre privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul preparării apei calde pentru perioada 01aprilie 2021 – 15 octombrie 2021
93 31 martie ordinara Hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul preparării apei calde pentru perioada 01aprilie 2021 – 15 octombrie 2021
92 31 martie ordinara Hotărâre privind aprobarea încheierii Actului Aditional nr.3 la Contractul de asociere în participatiune nr.16833/2010, încheiat intre Municipiul Giurgiu și Asociația Fotbal Club Astra
91 31 martie ordinara Hotărâre privind aprobarea Parteneriatului de Dezvoltare Locală între Municipiul Giurgiu și Asociația Pro Democrația, în scopul depunerii și implementării proiectului „E – CONSULTARE ÎN JUDETUL GIURGIU”
90 31 martie ordinara Hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Giurgiu cu Județul Giurgiu, în vederea realizării Proiectului „Campus Școlar Profesional și Tehnic / Dual în municipiul Giurgiu
89 31 martie ordinara Hotărâre privind prelungirea termenului  de valabilitate a planului urbanistic general al Municipiului  Giurgiu în vederea actualizării, beneficiar Municipiul Giurgiu
88 31 martie ordinara Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unor tronsoane de conducte de transport agent termic în vederea scoaterii din funcțiune ,casării și desfințării
87 31 martie ordinara   Hotărâre privind aprobarea de cooperare între MUNICIPIUL GIURGIU și ASOCIAȚIA MAI MULT VERDE
86 31 martie ordinara Hotărâre privind aprobarea Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 si a Listei de Investiții aferente
85 31 martie ordinara Hotărâre privind aprobarea Proiectului Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021
84 31 martie ordinara Hotărâre privind majorarea taxei de închiriere a spațiilor din incinta Centrului de Afaceri din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
83 31 martie ordinara Hotărâre privind implementarea în cadrul Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A, având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor, pentru funcția de Director Juridic-Administrativ
82 31 martie ordinara Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 31513, situat în Strada Vlad Țepeș-Ecaterina Varga
81 31 martie ordinara Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire – Caiet de sarcini și Contract de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale din zona I din Județul Giurgiu
80 31 martie ordinara Hotărâre privind acordarea unui mandat special Domnului Viceprimar Marian Damian, reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a  Acționarilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Management Eficient pentru un Județ Curat”,Județul Giurgiu
79 31 martie ordinara Hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Giurgiu al obiectului de investiție „ Sistem de monitorizare video, locuri de joacă pentru copii” și transmiterea în folosință gratuită către Direcția Poliție Locală Giurgiu
78 31 martie ordinara Hotărâre privind modificarea Anexei 2 la H.C.L. nr. 253/21.07.2020 modificată prin H.C.L. nr. 399/25.11.2020
77 31 martie ordinara Hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 4859/04.02.2016, încheiat între Municipiul Giurgiu și Ion Valerica, pentru terenul situat în Piața Centerală, aferent boxei nr. 60
76 31 martie ordinara Hotărâre privind declararea unei locuințe libere aflată în fondul locativ de stat al Municipiului Giurgiu, drept locuință de necesitate și repartizarea acesteia
75 31 martie ordinara Hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 20.432/09.04.2020, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială WSD AL SERVICES SRL
74 31 martie ordinara Hotărâre privind aprobarea încetării de drept a contractului de concesiune nr. 20.410/11.11.2004, prelungit prin Act Adițional nr. 3/55.227/15.11.2019, încheiat între Municipiul Giurgiu și C.M.I. Davida Vasile
73 31 martie ordinara Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 37412, situat în Șoseaua Sloboziei, adiacent nr. 90 A
72 31 martie ordinara Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren, identificat cu număr cadastral 37170, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Municipiul Giurgiu, Fundătura Vânătorilor, adiacent nr. 12
71 31 martie ordinara Hotărâre privind încheierea unui Act adițional la Contractul de concesiune nr. 24.829/11.06.2018, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială Quality Compas S.R.L.
70 31 martie ordinara Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Giurgiu, în domeniul public al Județului Giurgiu a monumentului istoric” Mausoleul Eroilor” și a terenului aferent acestuia, situat în Municipiul Giurgiu, B-dul București nr. 18 B
69 31 martie ordinara Hotărâre privind darea în folosință gratuită către Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, a unui teren intravilan în suprafață de 1796 mp, situat în Municipiul Giurgiu
68 31 martie ordinara Hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Giurgiu, Școala Gimnazială nr. 10 și Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu pentru susținerea implementării Proiectului European „ADS 2.0-următorul nivel în educație” precum și a derulării fluxurilor financiare pentru Școala Gimnazială nr. 10 prin conturile de venituri bugetare ale bugetului local al Municipiului Giurgiu, pentru implementarea acestui proiect
67 31 martie ordinara Hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 4 la Contractul 36550/06.08.2019 în vederea modificării Inventarului bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unitații administrativ-teritoriale, aferente serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Giurgiu
66 31 martie ordinara  Hotărâre privind implementarea în cadrul Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu SA, având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
65 31 martie ordinara Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 273/29.07.2015 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Municipiului Giurgiu, înscrise în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 135/26.08.1999 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.76/16.05.2002 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Giurgiu
64 31 martie ordinara Hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu
63 31 martie ordinara Hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate asupra unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
62 31 martie ordinara Hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu
61 15 martie extraordinara Hotărâre privind incheierea unui ACT aditional la Contractul de asociere de participatie nr.37.962/22.07.2020, incheiat intre Municipiul Giurgiu si Societatea Comerciala POOR CONSTRUCT SRL
60 15 martie extraordinara Hotărâre privind aprobarea sumei de 2.600 lei necesara premierii elevilor claselor a VIII-a din Municipiul Giurgiu pentru participarea la concursul de eseuri cu tema ”Cum vad eu orasul meu”
59 15 martie extraordinara Hotărâre privind încheierea unul acord de partneriat pentru promovarea Proiectului ”Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a bisericii Sfantul Nicolae - Giurgiu GR-II-m-B-14890/DALI, DTAC, PT+DE, propus pentru finantare din Timbrul Monumentelor
58 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de colaborare între Municipiul Giurgiu și Facultatea de Geografie din cadrul Universității din București
57 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.4825/28.03.2011, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială DANIMAR IMPEX S.R.L.
56 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
55 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită către Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., a unui imobil, adiacent Bloc 611, Bulevardul Mihai Viteazu
54 25 februarie ordinară Hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Dumitrescu Silviu-Andrei, reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor Operatorului Regional - APA SERVICE S.A. Giurgiu, pentru exprimarea votului cu privire la punctele 1-7 înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, convocată pentru data de 19.03.2021
53 25 februarie ordinară Hotărâre privind constituirea Comisiei de vânzare a bunurilor aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Giurgiu
52 25 februarie ordinară Hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare pentru concesionarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu
51 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu
50 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea încetării Contractului de concesiune nr.41.531/10.09.2019, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială ADRIANO ALFA SPORT S.R.L
49 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de închiriere nr.10.559/24.03.2017, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială LINK 07 AUTO S.R.L.
48 25 februarie ordinara Hotarare privind modificarea Anexei nr.2 - Graficul de rambursare din contractul de credit pentru refinantarea datoriei publice locale a Municipiului Giurgiu, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.297/27.07.2017
47 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.342/29.09.2016
46 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Municipiului Giurgiu
45 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor
44 25 februarie ordinară

Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico–economică (faza SF) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Ansamblul de locuințe sociale Zona Obor, 55 apartamente, Municipiul Giurgiu”

43 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico–economică (faza SF) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Ansamblul de locuințe sociale Zona Istru, 20 apartamente, Municipiul Giurgiu”
42 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.180/30.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de eliberare a acordului de executare a unor căi de acces a autoturismelor pe domeniul public al Municipiului Giurgiu
41 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al Municipiului Giurgiu a rețelei de alimentare cu apă din strada 1 Decembrie 1918 și transmiterea în administrare către Operatorul Regional – Societatea Comercială APA SERVICE S.A. Giurgiu
40 25 februarie ordinară Hotărâre privind solicitarea de trecere a imobilului – teren în suprafață de 1.604.528,00 mp., din domeniul public al Județului Giurgiu, în domeniul public al Municipiului Giurgiu și administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
39 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de închiriere nr.12/10.856/05.03.2019, încheiat între Municipiul Giurgiu și Tabără Valentina
38 25 februarie  ordinară Hotarare privind stabilirea Listei de prioritati pentru anul 2021, in vederea repartizarii locuintelor sociale
37 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu și trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unuia din loturi
36 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de închiriere nr.7/15.824/05.05.2019, încheiat între Municipiul Giurgiu și Spitalul Județean de Urgență Giurgiu
35 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor pentru actualizarea planului Urbanistic General al Municipiului Giurgiu, beneficiar Municipiul Giurgiu
34 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcții al SPORT CLUB MUNICIPAL DUNĂREA 2020 GIURGIU
33 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea dării în administrarea S.C. GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A., a unor obiecte de inventar și a unor mijloace fixe
32 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, pe termen limitat, a patru autoturisme aflate în proprietatea Municipiului Giurgiu, către Direcția Poliției Locale Giurgiu
31 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea Convenței între MUNICIPIUL GIURGIU și S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul Marin Anastasovici, Stadion Dunărea și Sala de sport Chauncey Hardy)
30 25 februarie ordinară Hotărâre privind modificarea componenței unor Comisii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
29 15 februarie extraordinara Hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Giurgiu si administrarea Consiliului Local al municipiului Giurgiu in domeniul public al Judetului Giurgiu a unor suprafete de teren
28 15 februarie extraordinara Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire Complex Comercial”, beneficiar S.C Entire Real Estate Solution S.R.L
27 15 februarie extraordinara Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.256/21.07.2020 privind aprobarea Bugetului proiectului ”Amenajare spatiu de agrement adiacent Veriga”
26 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada februarie-aprilie 2021
25 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea tarifului pentru serviciile de paza ale agentilor de securitate la Societatea Comerciala Paza Publica Giurgiu S.A
24 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind incheierea unui acord de parteneriat intre Municipiul Giurgiu si Biblioteca Judeteana ”I.A Bassarabescu” Giurgiu institutie aflata in subordinea Consiliului Judetean Giurgiu
23 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea anexei HCLM nr.386/25.11.2020 modificata prin HCLM nr.421/22.12.2020 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei in unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu
22 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea anexei la HCLM nr.385/25.11.2020 modificata prin HCLM nr.420/22.12.2020 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu
21 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Actului aditional nr.3 pentru modificarea Inventarului bunurilor mobile si imobile, proprietate publica sau privata a unitatii administrativ-teritoriale, aferente serviciului public de alimentare cu energie termica a Municipiului Giurgiu
20 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Strategiei de management in retelele de apa din Municipiul Giurgiu in perioada 2021-2024 a S.C APA SERVICE S.A
19 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului Local privind declansarea procedurii de selectie pentru ocuparea unui post de administrator in Consiliul de Administratie al societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. avand ca autoritate tutelara Consiliul Local al Municipiului Giurgiu
18 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publica a Municipiului Giurgiu
17 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea tarifelor ce vor fi utilizate in anul 2021 de catre Societatea Giurgiu Constructii Edilitare SRL
16 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr 391 din data de 25 noiembrie 2020 privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Giurgiu in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A
15 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea implementarii in cadrul Societatii Administratiei Zonei Libere Giurgiu S.A., avand ca autoritate publica tutelara Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a masurilor dispuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor, pentru functia de Director General Adjunct
14 28 ianuarie ordinara  Hotarare a Consiliului local privind desemnarea reprezentantilor Municipiului Giurgiu in Adunarile Generale ale Actionarilor la societatile aflate sub autoritate Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
13 28 ianuarie ordinara  Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. pentru anul 2021
12 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local prin care se ia act de suspendare de drept a Hotararii Consiliului Local nr. 324/28.08.2019
11 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului Local privind aprobarea stabilirii salariilor de baza pentru functionarii fublici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale ”Administratie” din Aparatul de Specialitate al Primarului si Serviciile Publice din subordinea Consiliului Local pentru anul 2021
10 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea stabilirii indemnizatiei lunare a consilierilor locali in anul 2021
9 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea articolului 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.184/14 mai 2018 privind transmiterea unui teren din domeniul public al Municipiului Giurgiu si Administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu in domeniul public al judetului Giurgiu si in administrarea Consiliului Judetean Giurgiu
8 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea darii in folosinta gratuita, catre Asociatia Judeteana de Fotbal Giurgiu a spatiului din incinta P.T 51, Str. 1 Decembrie 1918
7 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea darii in administrare catre Directia Administrare Active din Proiecte cu Finantare Europeana a unui spatiu situat in incinta imobilului din Bulevardul Bucuresti, nr.57
6 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aporobarea dezmembrarii unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Giurgiu si trecerii din domeniul privat in domeniul public al municipiului Giurgiu a doua din loturi
5 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local ce urmeaza a fi prestate de persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social
4 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind desemnarea unui consilier local in Consiliul Director al SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU in calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
3 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea modelului legitimatiei pentru alesii locali
2 07 ianuarie extraordinara Hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier al domnului Matei Mihai si vacantarea locului acestuia din cadrul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
1 07 ianuarie extraordinara Hotarare privind aprobarea excedentului sectiunii de functionare si excedentului sectiunii de dezvoltare din excedentul Bugetului Local pe anul 2020, precum si utilizarea excedentului bugetar rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2020

 

Actualizat in - 30.12.2021, la ora 11:53; de catre: Cezar Inoll