Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €
/portal/giurgiu/primarie/portal.nsf/0/D29FBFED07E210C2C2257BFA003960B7/$FILE/Hotarare nr.66.pdf 
 
 
 HOTĂRÂRI CU CARACTER NORMATIV APROBATE ÎN  CONSILIULUI LOCAL GIURGIU
 
     
HOTĂRÂREA NR. DATA DENUMIREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL
2022    
257 25 august 2022

Hotărâre privind actualizarea Regulamentului referitor la  modalitatea de acordare a drepturilor cuvenite copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ  preuniversitar din  Municipiul Giurgiu

256 25 august 2022

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor imobile, aparținând domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu

166 26 mai 2022

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului Comisiei de analiză și soluţionare a cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv specialiștilor din sănătate, construite prin A.N.L.,  administrarea, exploatarea și închirierea acestora pe raza Municipiului Giurgiu

165 26 mai 2022

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului Comisiei sociale de analiză și soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L. administrarea, exploatarea și închirierea acestora, aflate pe raza Municipiului Giurgiu

164 26 mai 2022 Hotărâre  privind aprobarea Regulamentului privind gospodărirea Municipiului Giurgiu – obligaţiile şi răspunderile instituţiilor publice, operatorilor economici,  persoanelor fizice şi juridice
163 26 mai 2022

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe

139

28 aprilie

2022

Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023
100 31 martie 2022 Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire spații depozitare” beneficiar AZOCHIM S.R.L.
14 27 ianuarie 2022 Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.354/28.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a „Bazelor Sportive din Municipiul Giurgiu”
2021    
479 22 decembrie 2021 Privind aprobarea taxelor pentru utilizarea domeniului public şi a domeniului privat al Municipiului Giurgiu, pentru anul 2022
478 22 decembrie 2021 Privind stabilirea valorii chiriilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Municipiul Giurgiu, pentru anul 2022
413 25 noiembrie 2021 Privind instituirea unor facilități fiscale la nivelul Municipiului Giurgiu
354 28 octombrie 2021

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al „Bazelor Sportive din Municipiul Giurgiu”

348 15 octombrie 2021 Aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populației din Municipiului Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 15 octombrie 2021 - 15 aprilie 2022
347 15 octombrie 2021 Aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 15 octombrie 2021- 15 aprilie 2022
257 29 iulie 2021 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Complex Comercial AURORA MALL”, beneficiar S.C. COMETEX S.R.L.
230 29 iulie 2021 Privind aprobarea completării Regulamentului de închiriere a ambarcațiunilor de agrement fără motor din incinta Centrului de Agrement Canal Cama
110 29 aprilie 2021 Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022
93 31 martie 2021 Privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul preparării apei calde pentru perioada 01aprilie 2021 – 15 octombrie 2021
89 31 martie 2021   Privind prelungirea termenului  de valabilitate a planului urbanistic general al Municipiului  Giurgiu în vederea actualizării, beneficiar Municipiul Giurgiu
84 31 martie 2021  Privind majorarea taxei de închiriere a spațiilor din incinta Centrului de Afaceri din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
48 25 februarie 2021 Privind modificarea Anexei nr.2 - Grafiul de rambursare din contractul de credit pentru refinantarea datoriei publice locale a municipiului Giurgiu, aprobat prin HCL nr.297/27.07.2017
38 25 februarie 2021 Privind stabilirea Listei de prioritati pentru anul 2021, in vederea repartizarii locuintelor sociale
2020    
415 22.12.2020 Privind aprobarea taxelor pentru utilizarea domeniului public si a domeniului privat al municipiului Giurgiu
414 22.12.2020 Privind stabilirea cuantumului chiriilor pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta din municipiul Giurgiu, pentru anul 2021
388 25.11.2020 Privind aprobarea pretului local de facturare al energiei termice livrata populatiei din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, in scopul incalzirii si prepararii apei calde pentru sezonul de incalzire 15 noiembrie 2020 - 15 aprilie 2021
387 25.11.2020 Privind aprobarea pretului local al energiei termice catre utilizatorii de energie termica din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, in scopul incalzirii si prepararii apei calde pentru sezonul de incalzire 15 noiembrie 2020 - 15 aprilie 2021
374 21.09.2020 Privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri in regim de inchiriere construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, intocmita in baza listei de prioritati finala pentru acordarea locuintei A.N.L, aprobata prin HCLM 185/28.05.2020
353 07.09.2020  Privind aprobarea contractarii si garantarii unui credit revolving in valoare de 10.000.000 lei pentru asigurarea prefinantarii/cofinantarii/ finantarii unor proiecte care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile postaderare de la U.E, in vederea realizarii de investitii publice de interes local
336 27.08.2020  Privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri in regim de inchiriere construite prin ANL, intocmita in baza Listei de prioritati finala pentru acordarea locuintei ANL, aprobata prin HCL 185/28.05.2020
307 11.08.2020  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Cimitirul Balanoaia” beneficiar Primaria mun.Giurgiu
306 11.08.2020  Privind instituirea unor facilitati fiscale la nivelul Municipiului Giurgiu
277 30.07.2020  Privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri in regim de închiriere construite prin A.N.L, intocmita in baza Listei de prioritati finala pentru acordarea locuintei A.N.L., aprobata prin HCL 185/28.05.2020
265 30.07.2020  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezmembrare teren 7 loturi” beneficiar S.C PALAS SRL
231 29.06.2020  Privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri in regim de inchiriere construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, intocmita in baza Listei de prioritati finala pentru acordarea locuintei ANL., aprobata prin HCLM Giurgiu nr.185/28.05.2020
204 28.05.2020  Privind declararea ca obiectiv de utilitate publica de interes local a ”Cimitirului Balanoaia” ce se va realiza pe terenul agricol in suprafata de 33.806,00 mp., identificat prin numarul cadastral 39328
185 28.05.2020  Privind aprobarea Listei de prioritati finala pentru acordarea locuintelor realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte destinate tinerilor si familiilor de tineri in varsta de pana la 35 ani
174 12.05.2020  Privind aprobarea comunicarii actelor administrative fiscale, actelor de executare si altor acte emise de organul fiscal local, prin mijloace electronice de transmitere la distanta si/sau tiparirea acestora prin intermediul unui centru de imprimare masiva
163 30.04.2020  Privind aprobarea pretului local de facturare al energiei termice livrata populatiei din mun.Giurgiu, prin sistem centralizat, in scopul prepararii apei calde pentru perioada 01 mai 2020 - 15 octombrie 2020
162 30.04.2020  Pirivind aprobarea pretului local al energiei termice catre utilizatorii de energie termica din mun.Giurgiu, prin sistem centralizat, in scopul prepararii apei calde pentru perioada 01 mai 2020 - 15 octombrie 2020
159 30.04.2020  Privind aprobarea Listei de prioritati pentru acordarea locuintelor, realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte destinate tinerilor si familiilor de tineri in varsta de pana la 35 ani
149 30.04.2020  Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021
125    Privind aprobarea incheiarii contractelor de voluntariat
188    Privind aprobarea contractarii si garantarii unui credit revolving in valoare de 110.300.000 lei pentru asigurarea prefintantarii/cofinantarii/finantarii unor proiecte care beneficaza de fonduri externe nerambursabile postaderare de la U.E, in vederea realizarii de investitii publice de interes local
92 03.03.2020  Privind aprobarea Listei de repartizare a locuițelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenția Națională pentru locuințe, întocmită în  baza listei de priorități pentru acordarea locuinței A.N.L., aprobată prin HCL nr.208/30.05.2019
61 04.02.2020  Privind aprobarea tarifului pentru colectarea si transportul deseurilor inerte de pe raza administrativa a Municipiului Giurgiu
59 29.01.2020  Privind aprobarea tarifului pentru activitatile specifice Serviciului de salubrizare de colectare, transport si eliminare deseuri menajere, reziduale si biodeseuri practicate de S.C ROSAL GRUP S.A Bucuresti, in municipiul Giurgiu
9 29.01.2020  Privind aprobarea taxelor pentru utilizarea domeniului public si a domeniului privat al Municipiului Giurgiu pentru anul 2020
8 29.01.2020  Privind stabilirea cuantumului chiriilor pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Municipiul Giurgiu
7 29.01.2020  Privind aprobarea Regulamentului privind metodologia de atribuire a terenurilor tinerilor conform Legii nr.15/2003
24 29.01.2020  Privind stabilirea Listei de prioritati pentru repartizarea locuintelor sociale
     
2019    
507 28.11.2019 privind instituirea unor facilități fiscale la nivelul Municipiului Giurgiu
477 01.11.2019 privind completarea Hotărârii Nr. 6 din data de 31 ianuarie 2013 privind aprobarea obligațiilor și răapunderilor care revin Primăriei Municipiului Giurgiu, instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor prntru buna godpodărire a localității
468 01.11.2019 privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare în Municipiul Giurgiu
422 01.11.2019 privind aprobarea tarifului pentru activitățile de colectare și transport deșeuri vegetale, practicate de către S.C. ROSAL GRUP S.A. București, în Municipiul Giurgiu
420 01.11.2019 privind aprobarea tarifului pentru activitățile de colectare și transport deșeuri inerte, practicate de către Societatea Comercială ROSAL GRUP S.A. București, în Municipiul Giurgiu
411 01.11.2019 privind aprobarea criteriilor suplimentare pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea acordării de teren tinerilor conform Legii nr.15/2003
254 27.06.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.64/28.03.2019 privind modificarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de domiciliu/reședință sau sediu/punct de lucru din Municipiul Giurgiu
250 27.06.2019 privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare în Municipiul Giurgiu
235 27.06.2019 privind aprobarea Raportului cu privire la întreprinderile publice aflate în subordinea, în coordonarea , sub autoritatea ori portofoliul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în anul 2018
173 06.06.2019 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.111 din data de 28 mai 2010 privind stabilirea taxelor pentru eliberarea copiilor de pe documentele arhivate și de pe documentele ce reprezintă informații de interes public
117 24.04.2019 privind stabilirea sumei cheltuielilor de executare silita ocazionate de emiterea si comunicarea de catre Directia de Taxe si Impozite și Taxe Locale Giurgiu a documentelor sale de executare silită
116 24.04.2019 privind stabilirea impozitelor si  taxelor locale pentru anul fiscal 2020
68 28.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.521 din data de 19 decembrie 2018 privind completarea Regulamentului pentru activitatea de blocare, ridicare ,transport și eliberare a autovehiculelor /vehiculelor staționate, parcate neregulamentar / abandonate pe domeniul public al Municipiului Giurgiu, precum și prevederi privind respectarea normelor de parcare pe domeniul public în parcările de domiciliu /reședință sau sediu/punct de lucru, de pe raza Municipiului Giurgiu , forma consolidată, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.323 din data de 29 august 2018
66 28.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.518 din data de 19 decembrie 2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019
64 28.03.2019 privind modificarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de domiciliu /reședință sau sediul/punct de lucru din Municipiul Giurgiu
40 13.02.2019 privind instituirea taxei de habitat pentru persoanele fizice din Municipiul Giurgiu, începând cu data de 15 februarie 2019
31 31.01.2019 privind modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Giurgiu
11 31.01.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.518/19.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019
10 31.01.2019 privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a Municipiului Giurgiu
5 08.01.2019 privind aprobarea taxelor pentru utilizarea domeniului public și a domeniului privat al Municipiului Giurgiu pentru anul 2019
4 08.01.2019 privind stabilirea cuantumului chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință din Municipiul Giurgiu

 

   
HOTĂRÂREA NR. DATA Denumirea Hotărârii Consiliului Local
2018    
     
522 19 decembrie 2018 privind menținerea în anul 2019 a tarifelor pentru utilizarea domeniului public și a domeniului privat al Municipiului Giurgiu, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.450/2017
521 19 decembrie 2018 privind completarea Regulamentului privind activitatea de blocare, ridicare, transport și eliberare a autovehiculelor/vehiculelor staționate, parcate neregulamentar/abandonate pe domeniul public al Municipiului Giurgiu, precum și prevederi privind respectarea normelor de parcare pe domeniul public în parcarile de domiciliu/reședință sau sediu/punct de lucru, de pe raza Municipiului Giurgiu, forma consolidată, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 323/29.08.2018
520 19 decembrie 2018 privind acordarea reducerii cu 1% a impozitului/ taxei pe clădiri pentru clădirile nerezidențiale situate pe teritoriul  Municipiului Giurgiu, care au arborat steagul României pe perioada întregului an calendaristic, aflate în propietatea persoanelor juridice sau concesionate ori închiriate acestora
519 19 decembrie 2018 privind majorarea impozitelor pe clădiri și terenuri pentru clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza Municipiului Giurgiu, pentru anul fiscal 2019
518 19 decembrie 2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019
489 28 noiembrie 2018 cu privire la aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii
488 28 noiembrie 2018 cu privire la conferirea titlului de "Cetațean de onoare al Municipiului Giurgiu" post-mortem unor personalități marcante ale Municipiului Giurgiu
325 29 august 2018 cu privire la actualizarea tipurilor de servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice și tarifele acestora aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din data de 26 februarie 2009
235 28 iunie 2018 aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare
152 19 aprilie 2018 stabilirea Listei de priorități pentru repartizarea locuințelor sociale
124 29 martie 2018 aprobarea contractării și garantării unui credit revolving în valoare de 12.224.000 lei, pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării a trei Proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeană, în vederea realizării de investiții publice de interes local
500 28 decembrie 2017 aprobarea taxelor pentru utilizarea domeniului public si al domeniului privat al Municipiului Giurgiu pentru anul 2018
499 28 decembrie 2017 stabilirea cuantumului chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință din Municipiul Giurgiu
498 28 decembrie 2017 stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2018
496 18 decembrie 2017 aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nr. 62 din data de 03 martie 2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 301 din data de 25 august 2017
450 27 noiembrie 2017 aprobarea tarifelor pe anul 2018 pentru utilizarea domeniului public și a domeniului privat al Muncipiului Giurgiu
381 28 septembrie 2017 aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde, pentru sezonul de încălzire 16 ocotmbrie 2017 - 15 aprilie 2018
382 28 septembrie 2017 privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populației din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 16 octombrie 2017- 15 aprilie 2018
330 31 august 2017

privind aprobarea Regulametului pentru organizarea și funcționarea TÂRGULUI AUTO ȘI TALCIOCULUI în Municipiul Giurgiu

457 21decembrie 2016 privind aprobarea taxelor pentru utilizarea domeniului public și a domeniului privat al Muncipiului Giurgiu pentru anul 2017
447 21decembrie 2016 privind modificarea și completarea Regulamentului  pentru ocuparea temporară a domeniului public și privat al Muncipiului Giurgiu
445 21decembrie 2016 privind aprobarea modificării tarifelor pentru utilizarea domeniului public și a domeniului privat al Muncipiului Giurgiu pentru anul 2017
444 21decembrie 2016 privind instiutirea tarifului pentru întreținerea spațiilor comune din interiorul și exteriorul Halei Centrale, aparținând domeniului public și privat al Muncipiului Giurgiu
443 21decembrie 2016 privind stabilirea cuantumului chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință din Municipiul Giurgiu
411 24 noiembrie 2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2017
409 24 noiembrie2016 privind acordarea unor facilități în domeniul învățământului din Municipiul Giurgiu
370 27 octombrie 2016 privind aprobarea regulilor și măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor corelate cu nivelul și natura riscurilor locale
369 27 octombrie 2016 privind apobarea Regulamentului de stabilire a unor măsuri pentru prevenirea incendiilor în domeniul lucrărilor cu foc deschis și a fumatului în Municipiului Giurgiu
359 14 octombrie 2016 privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populației din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 16 octombrie 2016 - 15 aprilie 2017
358 14 octombrie 2016 privind aprobarea pețului local ala energiei rermice către utilizatorii de energie termică din Muncipiul giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde, pentru sezonul de încălzire 16 octombrie 2016 - 15 aprilie 2017
342 29 septembrie 2016 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Loca nr. 103 din data de 18 martie 2016 privind aprobarea Regulamentului pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădinițe
338 29 septembrie 2016 completarea Hotărârii Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu nr.286 din data de 05 septembrie 2016
317 29 septembrie 2016 aprobarea Regulamentului pentru instituirea unor restricții de circulație în anumite zone ale Municipiului Giurgiu și a Contractului de colaborare privind eliberarea autorizațiilor de liberă trecere în Municipiul Giurgiu
316 29 septembrie 2016 acordarea de ajutoare bănești pentru înmormântarea persoanelor reprezentând cazuri sociale
315 29 septembrie 2016 reactualizarea STATUTULUI Municipilui Giurgiu
270 5 septembrie 2016 aprobarea obligativitatea efectuării de activități gospodărești de către persoanele beneficiare al Cantinei de ajutor social
240 28 iulie 2016 structura Comisiei sociale pentru analizarea dosarelor de locuințe pentru tineri și familii de tineri în vârstă de până la 35 ani, precum și a locuințelor sociale și celor din fondul locativ de stat, destinate închirierii
230 28 iulie 2016 structura Comisiei sociale pentru analizarea dosarelor de locuințe pentru tineri și familii de tineri în vârstă de până la 35 ani, precum și a locuințelor sociale și celor din fondul locativ de stat, destinate închirierii
217 29 iunie 2016 aprobarea tarifelor însușite în Contractul de delegare  prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Giurgiu - Zona de colectare 1 C.M.D.I.- Frătești
216 29 iunie 2016  aprobarea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Giurgiu - Zona de colectare 1 C.M.D.I.- Frătești
104 06 aprilie 2016 aprobarea Regulamentului perivind închirierea ambarcațiunilor de agrement fără motor pe Canal Cama
103 18 martie 2016  aprobarea Regulamentului pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță
93 09 martie 2016  aprobare Regulamentului privind regimul concesionării bunurilor imobole aflate în proprietatea privată a Municipiului Giurgiu
92 09 martie 2016 modificarea Hotărârii Consiliului Local nr 145 din data de 22 aprilie 2015 cu privire la stabilirea categoriilor de persoane beneficiare de transport public cu tarif redus și gratuit în Municipiul Giurgiu
91 09 martie 2016 aprobare Plan Urbanistic Zonal ”Zona Marina Port - Bazinul Plantelor - Zona Mocănașul”  + planuri urbanistice
90 09 martie 2016 aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zona centrală traseu reprezentativ - Piața Gării, strada Gării, Piața Unirii, str. Mircea cel Bătrân, Str. Ștefan cel Mare, strada Constantin Dobrogeanu Gherea, strada General Berthelot,strada George Coșbuc, strada Epriscoppiei ( Portului) strada Canalului și strada Parcului + planuri urbanistice)
66 09 martie 2016 aprobarea Planul local la nivelul Municipiului Giurgiu pentru incluziunea socială a cetățenilor români aparținând minorităților romilor, pentru perioada 2016-2020
51 15 ianuarie 2016 privind aprobarea Regulamentului privind închirierea spațiilor din incinta Pieței de Gross de Pește - Muncipiul Giurgiu, a tarifelor de începere a licițațiilor pentru închirierea spațiilor, a pasului de licitație și a documentației de lictație publică cu strigare
39  15 ianuarie 2016  privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității
25 15 ianuarie 2016 privind aprobarea modificării tarifelor pe anul 2016 pentru utilizarea domeniului public și a domeniului privat al Muncipiului Giurgiu
22 15 ianuarie 2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Giurgiu nr. 371 din data de 06 octombrie 2015 privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din Muncipiul Giurgiu, pentru sezonul de încălzire 15 octombrie 2015 - 15 aprilie 2016
21 15 ianuarie 2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu nr. 372 din data de 06 octombrie 2015 privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populației din Municpiul Giurgiu, prin sitem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 15 octombrie 2015 - 15 aprilie 2016
3 15 ianuarie 2016 

privind supraimpozitarea clădirilor și terenurilor neîngrijite de pe raza Muncipiului Giurgiu 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  din DATA  Denumirea Hotărârii Consiliului Local
   2013  
 356  26 septembrie 2013  HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor existente şi completarea listei de lucrari practicate de Serviciul Zone Verzi şi Peisagistică din cadrul Societăţii Comerciale Întreţinerea Peisagistică a Spatiilor Verzi S.A. Giurgiu
 387  31 octombrie 2013  HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2014 
 421   31 octombrie 2013  HOTĂRÂRE privind aprobarea pretului local de facturare a energiei termice livrata populatiei din municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat
 433  28 noiembrie 2013  HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Cimitirelor din Municipiul Giurgiu, aprobat prin HCL nr.7 din data de 31 ianuarie 2013
 464  03 decembrie 2013  HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor si taxelor pentru prestarile de servicii, practicate de Societatea Comerciala Intretinere Peisagistica a Spatiilor Verzi Giurgiu
 477  19 decembrie 2013  HOTĂRÂRE privind reactualizarea chiriilor pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Municipiul Giurgiu
 478   19 decembrie 2013  HOTĂRÂRE privind aprobarea taxelor special anuale pentru functionarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
 479  19 decembrie 2013  HOTĂRÂRE privind aprobarea taxelor pentru utilizarea domeniului public si a domeniului privat al Municipiului Giurgiu pentru anul 2014
   2014  
7 30 ianuarie 2014 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau private a Municipiului Giurgiu în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice
8 30 ianuarie 2014 HOTĂRÂRE privind taxele special pentru eliberarea unor documente solicitate de către persoanele fizice şi persoanele juridice pentru anul fiscal 2014
  30 ianuarie 2014 HOTĂRÂRE privind aprobarea privind aprobarea tarifelor pentru transportul de persoane în regim de taxi şi închiriere şi a taxelor pentru înregistrarea şi radierea mopedelor şi vehiculelor autopropulsate pentru anul 2014 în Municipiul Giurgiu
38 27 februarie 2014 HOTĂRÂRE privind Regulamentul de desfășurare a activității Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stapân și a Planului de acțiune pe anul 2014 pentru gestionarea câinilor fără stăpâm din Municipiul Giurgiu
39 27 februarie 2014 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind ceșterea și deținerea câinilor fr domiciliu în Municipiul Giurgiu
40 27 februarie 2014 HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pe anul 2014 pentru utilizarea domeniului public și a domeniului privat al Municipiului Giurgiu
42 27 februarie 2014 HOTĂRÂRE privind aprobarea procedurii de acordare a eșalonărilor la plată pentru obligațiile fiscal restante datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice
71 27 martie 2014 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare a transportului de personae, mărfuri su bunuri în regim de taxi în Municipiului Giurgiu, a Contractului de atribuire în gestiune delegate a Serviciului de transport în regim de taxi și Caietul de sarcini anexat contractului
132 08 mai 2014 HOTĂRÂRE privind stabilirea domeniilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității
 190  09 iulie 2014  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de acordare a unui sprijin financiar persoanelor afalate in dificultate pentru realizarea instalatiilor interioare de încălzire prin distribuție pe orizontală în condominiile din Municipiul Giurgiu
203 09 iulie 2014 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a spațiilor disponibile excendentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Giurgiu
323 02 octombrie 2014 HOTĂRÂRE privind taxa de habitat pentru persoane fizice
360 27 octombrie 2014 HOTĂRÂRE privind aprobarea prețului de facturare al energiei termice livrată populației din Municipiul Giurgiu, prin sistemul centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 30 octombrie 2014- 31 martie 2015
428  20 noiembrie 2014 Hotărâre privind propunerea ca ziua de 10 NOIEMBRIE 2014 să fie proclamata ”ZI ISTORICĂ A MUNICIPIULUI GIURGIU”
 446  18 decembrie 2014  Hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale începând cu anul fiscal 2015
 447  18 decembrie 2014  Hotărâre privind taxele speciale pentru eliberarea unor documente solicitate de către persoanele fizice și persoanele juridice începând cu anul fiscal 2015
 448  18 decembrie 2014  Hotărâre privind aprobarea tarifelor pe anul 2015 pentru utilizarea domeniului public și a domeniului privat al Municipiului Giurgiu
 450  18 decembrie 2014  Hotărâre privind aprobarea menținerii taxelor pentru utilizarea domeniului public și a domeniului privat al Municipiului Giurgiu pentru anul 2015 la nivelul anului 2014
 451  18 decembrie 2014  Hotărâre privind menținerea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință din Municipiul Giurgiu, stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 477 din data de 19 decembrie 2013, pentru anul 2015
  2015  
32 29 ianuarie 2015 Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.323 din data de 02 octombrie 2014 privind taxa de habitat pentru persoane fizice
 91  26 februarie 2015  Hotărâre privind rectificarea Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr 203 din data de 09 iulie 2014
145   22 aprilie 2015 Hotărâre privind stabilirea categoriilor de personae beneficiare de transport public cu tariff redus sau gratuit în Muncipiul Giurgiu
150 22 aprilie 2015 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire și încadrare în categoria imobilelor degradate, neîngrijite și neîntreținute, adoptat în baza Hotărârii Consiliului Local nr 446 din data de 18 decembrie 2014
167 22 aprilie 2015 Hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut din vărsaminte din priviatizare, înregistrate la Ministerul Finanțelor Publice în contul current general al Trezoreriei Statului, în valoare de 6.350.810  lei, pentru cofinanțarea prioectelor cu fonduri externe nerambursabile aflate în derulare, în cinformitate cu Ordonanța de Uregență a Guvernului nr. 2 / 2015 și a Hotărârii Guvernului nr 234/2015
172 29 aprilie Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr .167 din de 22 aprilie 2015
180 28 mai 2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu nr. 323 din data de 02 octombrie 2014 privind taxa de habitat pentru persoanele fizice
181  28 mai 2015  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, nr. 446 din data de 18 decembrie 2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor începând cu anul fiscal 2015
 182  28 mai 2015  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu nr. 42 din data de 27 februarie 2014 privind aprobarea procedurii de acordare a eșalonările la plată pentru obligațiile fiacale restante datorate bugetului local de către persoanelor fizice și juridice
 221  28 mai 2015  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.167 din data de 22 aprilie 2015 și Hotărârea Consiliului Local nr. 172 din data de 29 aprilie 2015
371 06 octombrie 2015 privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, pentru sezonul de încălzire 15 octombrie 2015 - 15 aprilie 2016
372 06 octombrie 2015 privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populației din Municipiul Giurgiu, prin system centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 15octombrie 2015 - 15 aprilie 2016
384 04 noiembrie 2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016
385 04 noiembrie 2015 privind taxa de habitat pentru persoanele fizice începând cu anul 2016
387 04 noiembrie 2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 2017 din data de 30 august 2012 pentru aprobarea ”Regulamentului local privind acordarea de scutiri la plata impozitului pe clădiri proprietarilor de apartamente și de immobile cu destinația locuințe care au executat lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pe cheltuială proprie”
392 04 noiembrie 2015 privind aprobarea taxelor pentru utilizarea domeniului public și a domeniului privat al Muncipiului Giurgiu pentru anul 2016
424 04 noiembrie 2015 privind aprobarea contractării unui împrumut din vărsăminte din privatizare, înregistrate de Minicterul Finanțelor Public3e în contul current general al Trezoreriei Statului, în valoare de 4.500.000  lei, pentru finanțarea unor cheltuieli curente și de capital pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece.
427 26 noiembrie 2015 privind aprobarea tarifelor pe anul 2016, pentru utilizarea domeniului public și domeniul privat al Municipiului Giurgiu
437 26 noiembrie 2015 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.63 din 28 feruarie 2013 și reglementarea taxelor anuale pentru utilizarea domeniului public și domeniului privat al Muncipiului Giurgiu
469 17 decembrie 2015 privind stabilirea cuantumului chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință din Municipiul Giurgiu
470 17 decembrie 2015 privind aprobarea terifelor serviciilor publice prestate și a taxelor pentru închirierea spațiilor și a unor bunuri de către centrul CCultural Local „Ion Vinea” Giurgiu
471 17 decembrie 2015 privind acordarea facilităților fiscal în cazul obligațiilor de plată datărate bugetului local al Muncipiului Giurgiu
473  17 decembrie 2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 385 din data de 04 noiembrie 2015 privind taxa de habitat pentru persoanele fizice începând cu anul 2016
502  17 decembrie 2015 privind modificarea hotărârii Consiliului Local nr. 157 din data de 18 aprilie 2013 cu privire la aprobarea regulamentului pentru ocuparea temporară a domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu
 

 

 

 

 

 

 

Actualizat in - 01.09.2022, la ora 14:25; de catre: administrator