Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 

 

Contact telefon 0246 211.627; 0246.214.485; 0246 213 587; 0246 213.588; 0372735329; 0372735333; Interior 157

 

DIRECTOR EXECUTIV  Marius Leafu

 

 

Biroul Investiții, Întocmire devize și autorizare lucrări publice de investiții :    Șef serviciu  interior 123 (momentan indisponibil)

       Biroul Achiziții Publice : Alina Vrabie   interior  183

 Compartiment ÎnvățământCătălina Băjenaru     interior  264

 Compartiment Cultură, Religie, Tineret și Sport : Cătălina Băjenaru     interior  264

 

Art.11.  DIRECTIA DEZVOLTARE, INVESTIȚII
11.1.  Este subordonată unui viceprimar
11.2. Este compartimentul funcţional care asigură;
a. Elaborarea proiectului  programului de investiţii şi  a programelor de lucrări de reparaţii şi întreţinerea  domeniului public şi privat al municipiului Giurgiu.
b. Organizarea, coordonarea şi urmărirea lucrărilor de investiţii,  a  lucrărilor de reparaţii şi întreţinere şi organizarea recepţiilor.
c. Organizarea procedurilor de achiziţii publice, concesionări, vânzări, închirieri, asocieri şi parteneriate publice private şi încheierea contractelor.
d. Fundamentează, analizează şi verifică, împreună cu unităţile de învăţământ, activitatea economico-financiară a acestora.
e. Elaborează documentaţiile aferente desfăşurării diverselor programe cultural artistice, ştiinţifice, etc. precum şi sprijinelor financiare.
11.3. Îşi desfăşoară activitatea prin următoarele compartimente:
Serviciul Lucrări Publice-Investiţii, Reparaţii, Întreţinere
Birou Proceduri Achiziţii, Contracte
Compartiment Învățământ Cultură Sport

 

Actualizat in - 22.06.2018, la ora 09:22; de catre: prim_giurgiu