Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 

>>  Birou Relații Externe Promovare și Cooperare         Ana Maria TRĂSNEA     interior  260
>>>> contact   telefon 0246 211.627; 0246.214.485; 0246 213 587; 0246 213.588; 0372735329; 0372735333; 

 

A C T I V I T Ă Ț I

( format  ; format Open Office * )          vezi VIDEO

 

 * În conformitate cu recomandările Comunității Europene documentele se pot posta și în format OPEN DATA. Acolo unde este postată sigla OpenOffice    vă este permis accesul la  documentul respectiv pe care îl puteți deschide în vederea utilizării lui în format electronic. Programul OpenOffice este  similar cu  Microsoft Office, dar spre deosebire de acesta, se distribuie gratuit. Toate aplicațiile Microsoft Office au corespondență în programul OpenOffice.  Mai jos aveți un link de unde puteți instala programul OpenOffice.

 http://www.openoffice.org/download/

 

 

 

 

 


Birou Relații Externe Promovare și Cooperare
interior  260 , 188
 
Art. 18. Biroul Relaţii Externe, Promovare şi Cooperare are următoarele atribuţii principale:

1. Asigură desfăşurarea corespunzatoare a acţiunilor Primariei Municipiului Giurgiu pe plan extern, în cadrul organismelor internationale şi a asociaţiilor internationale, cooperarea cu primăriile capitalelor şi oraşelor mari ale lumii; 

2. Organizează acţiunile de cooperare cu administraţiile publice locale din străinatate, cu organismele şi instituţiile interne şi externe de interes pentru administraţia publică locală;  

3. Desfăşoară operatiunile necesare atragerii investitorilor străini în vederea realizarii obiectivelor prioritare in domenii de interes municipal, respectiv urbanism, constructii, infrastructură rutieră, canalizare, salubritate, termoficare, transport urban şi alte servicii publice de interes local;

4. Promovează imaginea municipiului  pe plan extern prin diverse activităţi şi programe care se desfaşoară îin ţară şi în străinatate;

5. Pregăteşte şi participă la protocolul extern al conducerii Primăriei, precum şi la protocoalele externe ale compartimentelor din cadrul structurii organizatorice ale Primăriei Municipiului Giurgiu

6. Desfăşoară şi asigură activităţile legate de prezenţa Primariei Municipiului Giurgiu la întâlnirile bilaterale şi reuniunile internationale, tărguri, expoziţii, saloane internaţionale, simpozioane internationale, precum şi la desfaşurarea acţiunilor de protocol extern, tratative, negocieri ale executivului Primariei ;

7. Propune compartimentelor Primăriei şi primeşte de la acestea ofertele privind stagiile de formare, cursurile de specializare, cooperările internationale, în vederea îmbunătăţirii performanţelor instituţiei.

8. Asigură documentarea, analiza şi sinteza materialelor privind reforma institutională şi legislativă a administraţiei publice locale;

9. În exercitarea activitatilor menţionate,  colaborează cu direcţiile similare din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Integrarii Europene,  Ministerul Administratiei şi Internelor, cu serviciile de protocol ale Guvernului, ministerelor şi Parlamentului;

 

 

 

Actualizat in - 06.04.2017, la ora 12:51; de catre: prim_giurgiu