Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

>>>> contact   telefon 0246 211.627; 0246.214.485; 0246 213 587; 0246 213.588; 0372735329; 0372735333;  

 

  >>   Birou Programe Europene                                          

BIROU  Programe Europene
  interior 189
Art. 16.  BIROU  Programe Europene are următoarele atribuţii principale:
1.  Propune conducerii executive programele eligibile şi elaborează împreună cu compartimentele funcţionale sau, după caz, cu alţi parteneri, cererile de finanţare pe care le depune la finanţatori în termenele prevăzute:
 a)Activităţi pregătitoare
- documentarea şi selectarea liniei de finanţare;
- stabilirea echipei de proiect;
- stabilirea partenerilor în vederea implementării proiectului;
- definirea temei proiectului în vederea finanţării;
- estimarea sumei necesare pentru punerea în practică a proiectului;
- solicitare de la bugetul local a sumelor necesare asigurării cofinanţării proiecteor care vor beneficia de fonduri nerambursabie;
- stabilirea documentelor suport necesare finanţării;
 b) Activităţi tehnice
- iniţierea/ verificarea/ actualizarea lucrărilor de proiectare solicitate de finanţator;
- iniţiere procedurii de achiziţie publică;
- colectarea si/sau întocmirea  documentelor necesare pentru depunerea proiectului;
- întocmire dosare de finanţare,
- recepţia lucrărilor;
 c) Elaborarea cererii de finanţare
- pregătirea documentelor suport ale solicitantului şi partenerilor;
- elaborarea popunerilor de proiect;
- verificarea documentaţiei ce urmează să fie înaintată pentru finanţare;
 d) Înaintarea spre finanţarea propunerii/ideii de proiect
2.  Împreună cu compartimentele de specialitate, propune conducerii executive realizarea de teme de studii, analize tehnico-economice şi studii: fezabilitate, de impact de mediu, topo, proiecte etc.şi urmăreşte executarea lor la termen.
3. Colaborează cu partenerii de proiect şi compartimentele funcţionale implicate în derularea proiectelor pentru care s-a obţinut finanţarea şi împreună cu acestea, urmăreşte îndeplinirea obiectivelor şi elaborează rapoartele solicitate de către conducerea executivă şi de către finanţatori.
• Menţinerea legăturii cu instituţia finanţatoare
• Implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă
• Organizarea unor întâlniri cu parteneri, persoane juridice şi organizaţii implicate în diferite proiecte implementate sau derulate în parteneriat
4.  Asigură traducerea din şi în limba română a corespondenţei şi documentelor redactate în alte limbi, primite de la persoane fizice sau juridice, precum şi a acelora care urmează să fie expediate persoanelor fizice sau juridice cu privire la activităţile şi programele/proiectele desfăşurate: asigură traducerea în cadrul întâlnirilor cu persoane sau delegaţii străine
5. Documentarea în domeniul programelor de cooperare naţională şi internaţională

 

Actualizat in - 13.01.2016, la ora 13:59; de catre: prim_giurgiu