Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €
 
 
 
 Extras din  ”REGULAMENT de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Giurgiu”
 
Art.9.  Direcția Juridică și Administrație Locală
                  9.1. Se subordonează secretarului municipiului Giurgiu.
                  9.2. Este direcția care asigură:
 1. Legalitatea actelor administrative emise sau adoptate de autorităţile publice municipale competente;
 2. Punerea în executarea hotărârilor judecătoreşti sau a mandatelor emise de instanţele de judecată în colaborare cu Poliţia Locală ;
 3. Formularea de acţiuni, întâmpinări, apeluri, recursuri, note scrise, precum şi pregătirea documentelor ce vor fi administrate ca probe în instanţă;
 4. Reprezentarea municipiului Giurgiu în instanţele judecătoreşti;
 5. Pregătirea şedinţelor consiliului local
 6. Evidenţa şi comunicarea către persoanele interesate a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului.
 7. Organizarea alegerilor locale şi generale
 8. Realizarea atribuţiilor privind recensământul
 9. Realizarea atribuţiilor de autoritate tutelară
 10. Îşi desfăşoară activitatea prin următoarele compartimente:
  -  Biroul Juridic
  - Compartiment Evidență Electoral și Monitorizare Legislație
  - Compartiment Autoritate Tutelară
  - Compartiment Administrație Locală și Relația cu Consiliul Local
  - Biroul Secretariat și Arhivă
Actualizat in - 12.09.2017, la ora 13:10; de catre: prim_giurgiu