Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €
 
 
 
anunț achiziție servicii juridice de consultanță
 1. Dosar civil 1198/122/2018
 2. Dosar civil 4382/109/2018
 3. Dosar civil 4158 / 121 / 2018
 4. Dosar civil 4158 / 121 / 2018 prelungire termen 21.01.2019
 
Extras din  ”REGULAMENT de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Giurgiu”
 
Art. 10. Biroul juridic are următoarele atribuţii principale:
 
 1. Asigură asistenţă juridică atât compartimentelor din primărie cât şi instituţiilor şi direcţiilor subordonate direct consiliului local;
 2. Verifică legalitatea contractelor de vânzare-cumpărare, de concesionare, de achiziţii, prestări servicii ori executare lucrări încheiate de Primăria municipiului Giurgiu cu persoane fizice sau juridice şi acordă viza Serviciului juridic-contencios.
 3. Solicită instanţei legalizarea şi investirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti.
 4. Răspunde de aplicarea procedurilor de executare silită în termenul legal.
 5. Trimestrial întocmeşte situaţii privind stadiul punerii în executare a hotărârilor judecătoreşti prin executor
 6. Primeşte, înregistrează şi urmăreşte termenele fixate în citaţii pentru dosarele în care municipiul Giurgiu este parte.
 7. Formulează acţiuni, întâmpinări, apeluri, recursuri, note scrise, adrese către instanţele de judecată, cereri pentru eliberarea de certificate de grefă, cereri pentru acordare de termene
 8. Reprezintă municipiul Giurgiu, conform împuternicirilor aprobate de primar, în instanţă, în dosare având ca obiect:
 1. Pregăteşte documentele ce vor fi administrate ca probe în instanţă, pentru dosarele aflate pe rol, în care municipiul Giurgiu este parte.
 2. Asigură evidenţa hotărârilor judecătoreşti în dosarele în care municipiul a fost parte, solicită eliberarea certificatelor de grefă în cauzele ce reprezintă o urgenţă, se preocupă pentru obţinerea hotărârilor judecătoreşti
Actualizat in - 21.01.2019, la ora 15:45; de catre: prim_giurgiu