Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €
 
 
 
Extras din  ”REGULAMENT de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Giurgiu”
 
 
Art.13. Compartiment Administrație Locală și Relația cu Consiliul Local are următoarele atribuţii principale:
 
1. Asigură pregătirea şedinţelor consiliului local prin întocmirea actelor pregătitoare şi realizarea operaţiunilor tehnico – materiale, după cum urmează:
  1. Asigură afişarea la sediul Primăriei a actelor şi documentelor care trebuie aduse la cunoştinţa publică, în conformitate cu prevederile legii.
  2. Asigură evidenţa actelor administrative ce vizează activitatea administraţiei publice locale;
  3. Comunică, în copie, actele administrative care vizează activitatea în administraţia publică locală, pe fiecare sector de activitate.
  4. Primeşte cereri de la persoane fizice autorizate sau de la persoane juridic, care solicită eliberarea acordului privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 99/2000 şi a H.G. ne. 333/2003 privind normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 99/2000;
  5. Primeşte notificările privind vânzările: de lichidare, vânzările de soldare, vânzările sub denumirea „magazin de fabrică”, vânzările promoţionale etc.;
  6. Formulează adrese de răspuns petenţilor care au depus notificări în conformitate cu O.U.G. nr. 99/2000;
  7. Înregistrează în Registre Speciale acordurile emise cât şi notificările soluţionate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 99/2000, şi certificatele de clasificare conformitate cu H.G. 843/1999.    
Actualizat in - 12.09.2017, la ora 12:17; de catre: prim_giurgiu