Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

REGULAMENTE STABILITE PRIN HCL ALE CONSILIULUI LOCAL ÎN ANUL 2019

 

Nr. crt  HCL Nr...... din data Regulament privind:
10    
9    
8    
7
 
 
 
6
 
 
5
 
 
4
 
 
3    
2 31.07.2019 Regulament de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare in municipiul Giurgiu pentru activitatile privind colectarea si transportul deseurilor municipale, a deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice , baterii si acumulatori si deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora
1 40/13.02.2019 instituirea taxei de habitat pentru persoanele fizice din Municipiul Giurgiu, începând cu data de 15 februarie 2019
Actualizat in - 31.07.2019, la ora 13:35; de catre: prim_giurgiu