Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

Regulamentul cadru de închiriere a spațiilor disponibile excendentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Giurgiu

2 Regulamentul de vânzare a terenurilor curți aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, în favoarea proprietarilor de locuințe cumpărate în condițiile Legii nr. 112/1995, ale Decretului Lege nr. 61/1990 și ale Legii nr. 85/1992, a moștenitorilor acestora sau cumpărătorilor subsecvanți

3 Regulamentul pentru ocuparea temporară a domeniului public si privat al municipiului 

4. Regulamentul privind analiza și soluționarea cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin A.N.L. , administrarea, exploatarea și închirierea acestora, aflatepe raza Municipiului Giurgiu

 

 

 

Actualizat in - 28.12.2018, la ora 10:30; de catre: prim_giurgiu