Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €
 
 
 
 
 Extras din  ”REGULAMENT de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Giurgiu”
 
Art. 45.   Biroul Buget are următoarele atribuţii principale:
  1. Elaborarea proiectului bugetului local şi a rectificărilor acestuia:
  1. Urmărirea şi raportarea execuţiei bugetului local în conformitate cu prevederile legale
  1. Asigură şi răspunde de exercitarea în condiţiile legii a controlului financiar preventiv;
  2. Asigură întocmirea decontului de T.V.A. , şi evidenţa sintetică încasării din chirii, concesiuni şi vânzări;
  3. Asigură alimentarea cu mijloace băneşti (dispoziţii bugetare sau OP) precum şi evidenţa angajamentelor pe capitole bugetare.
  4. Verifică şi vizează documentele generate de personalul din subordine.
  5. Prelucrarea personalului din cadrul birolui Buget cu noile prevederi legislative.
Actualizat in - 12.09.2017, la ora 13:23; de catre: prim_giurgiu