Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €
 
 
 
 
 Extras din  ”REGULAMENT de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Giurgiu”
 
Art.44.  Direcţia economică
 Este subordonată primarului.
 Direcţia Economică îşi desfăşoară activitatea prin:
- Biroul Buget,
- Compartimentul Financiar – Contabilitate,
- Compartimentul Resurse Umane
 Prin biroul şi compartimentele de specialitate, asigură:
  1. Selecţia, încadrarea şi promovarea personalului, precum şi aplicarea legislaţiei cu privire la stabilirea drepturilor salariale.
  2. Relaţia directă cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor publici.
  3. Organizarea activităţii de evidenţă şi mişcare a personalului.
  4. Elaborarea proiectului bugetului local, precum şi a proiectelor de eşalonare sau modificare a acestuia.
  5. Încadrarea strictă a cheltuielilor în prevederile bugetelor de venituri şi cheltuieli, precum şi evidenţa decontărilor cu debitorii şi creditorii.
  6. Întocmirea bilanţului contabil şi a anexelor prevăzute de lege la acesta, precum şi întocmirea şi înaintarea spre aprobare consiliului local a contului de execuţie bugetară.
  7. Organizarea şi conducerea contabilităţii în conformitate cu actele normative în vigoare.
     
Actualizat in - 12.09.2017, la ora 13:22; de catre: prim_giurgiu