Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

>>>> contact   telefon 0246 211.627; 0246.214.485; 0246 213 587; 0246 213.588; 0372735329; 0372735333;  

>>>     Compartiment  Fond Locativ

 

Art. 29.  Compartiment Fond Locativ  are următoarele atribuţii principale:
1. Asigură inventarierea şi evidenţa fondului locativ aflat în proprietatea municipiului Giurgiu;
2. Asigură administrarea, gestionarea, întreţinerea şi exploatarea fondului locativ din proprietatea publică şi privată a municipiului Giurgiu;
3. Asigură protecţia şi conservarea construcţiilor care fac parte din fondul locativ, protejarea fondului locativ şi punerea în valoare a acestuia;
4. Formulează propuneri pentru elaborarea normelor şi regulamentelor privind administrarea, gestionarea şi exeploatarea fondului locativ a municipiului;
5. Asigură preluarea şi recepţia spaţiilor noi;
6. Asigură preluarea contractelor de închiriere exeistente, încheierea de contracte noi şi urmăreşte executarea acestora;
7. Asigură încheierea şi prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale şi ANL;
8. Asigură modificarea unui contract prin includerea în spaţiu a unei persoane;
9. Asigură transcrierea unui contract în urma decesului, divorţului, renunţării, părăsirii;
10. Asigură întocmirea contractelor de vânzarea cumpărare pentru locuinţele deţinute de persoanele fizice beneficiare de contracte de închiriere ;
11. Asigură eliberarea de adeverinţe de plată integrală pentru contractele de vânzare cumpărare cu plata în rate şi adeverinţe către notariatele publice în vederea efectuarii succesiunii;
12. Urmăreşte gradul de uzură a construcţiilor din administrarea municipiului Giurgiu împreună cu celelalte servicii de specilitate din Primărie;

Actualizat in - 11.10.2017, la ora 09:13; de catre: prim_giurgiu