Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 

 

 

Extras din  ”REGULAMENT de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Giurgiu”

DIRECŢIA TEHNICĂ cu următoarele compartimente funcţionale :

 · Biroul Investiţii, Întocmire Devize şi Autorizare Lucrări Publice de Investiţii

  1. Compartiment Investiţii şi Autorizare Lucrări Publice de Investiţii
  2. Compartiment Întocmite Devize

·  Biroul Achiziţii Publice

·  Compartiment Învăţământ

Directia tehnica este subordonată unui viceprimar si asigură:

a. Elaborarea proiectului programului de investiţii şi a programelor de lucrări de reparaţii şi întreţinerea domeniului public şi privat al municipiului Giurgiu.

b. Organizarea, coordonarea şi urmărirea lucrărilor de investiţii, a lucrărilor de reparaţii şi întreţinere şi organizarea recepţiilor.

c. Organizarea procedurilor de achiziţii publice, concesionări, vânzări, închirieri, asocieri şi parteneriate publice private şi încheierea contractelor.

 d. Fundamentează, analizează şi verifică, împreună cu unităţile de învăţământ, activitatea economico-financiară a acestora.

 e. Elaborează documentaţiile aferente desfăşurării diverselor programe cultural artistice, ştiinţifice, etc. precum şi sprijinelor financiare.

Actualizat in - 12.09.2017, la ora 12:22; de catre: prim_giurgiu