Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €
 
Extras din  ”REGULAMENT de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Giurgiu”
 
 
ART. 20.  Compartiment Cultura Religie Tineret si Sport
             
1. Elaborează documentație (expunere motive, proiect de hotărâre, raport de specialitate, acord parteneriat, contract, ALOP), în vederea acordării sprijinelor financiare pentru: Unități învățământ (cap 65.02.), ONG- uri,  Asociații, Fundații, Muzee, Instituții Publice, Tineret, Cărți - Publicații - Reviste, Culte, Sport, Mediu, Social (cap.67.02.), urmărește ducerea la îndeplinire a acestora.
2. Elaboreaza documentatie necesara acordarii sprijinelor financiare : Regulamente/ proceduri .
3. După aprobarea H.C.L.-urilor privind acordarea sprijinelor financiare / aprobarea sumelor necesare, încheie contracte și urmărește plata acestora și centralizează documentele justificative înaintate de beneficiarii sprijinului acordat/sumelor aprobate. 
4. Elaborează programe cultural-artistice, ştiinţifice, de învăţământ şi cu  caracter   religios.
5. Organizează, împreună cu alte instituţii, actiuni, spectacole, simpozioane şi expoziţii            documentare, de artă plastică şi artă tradiţională, precum şi lansări de carte.
6. Organizează întâlniri cu personalităţi ale vieţii culturale, artistice, ştiinţifice, religioase, şi din învăţământ.
7. Elaborează programe sportive şi activităţi recreative şi organizează, împreună cu alte instituţii, activităţi sportive
 
Actualizat in - 12.09.2017, la ora 12:27; de catre: prim_giurgiu