Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €
 
 
 
Extras din  ”REGULAMENT de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Giurgiu”
 
Art.35. DIRECTIA PATRIMONIU
 
      33.1. Este subordonată unui viceprimar   
      33.2. Este compartimentul funcţional care asigură:
            (1) Evidenţa şi gestionarea fondului imobiliar din proprietatea publică şi privată a municipiului Giurgiu;
            (2) Urmărirea, executarea contractelor de concesiune, asociere, colaborare şi închiriere;
            (3) Inventarierea,  evidenţa, administrarea, gestionarea, întreţinerea şi exploatarea fondului locativ din proprietatea publică şi privată a municipiului Giurgiu ;
(4) Evidenţa, gestionarea şi valorificarea patrimoniului imobiliar ( terenuri şi clădiri) care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Giurgiu precum şi mişcarea lor;
(5)   Evidenţa proprietăţilor agricole prin completarea la zi a registrelor agricole;
(6) Evidenţa şi gestionarea sistemului informaţional geografic a lucrărilor de cadastru edilitar – imobiliar pentru U.A.T.M. Giurgiu;
(7) Evidență și nomenclator stradal.
      33.3. Îşi desfăşoară activitatea prin următoarele compartimente:
-   Compartiment Patrimoniu,
-  Compartiment Agricol,Fond Funciar şi Aplicarea Legilor Proprietăţii,
-  Compartiment Cadastru și Evidență Străzi,
-  Compartiment Urmărire Executare Contracte,
-  Compartiment Fond Locativ.
Actualizat in - 12.09.2017, la ora 13:08; de catre: prim_giurgiu