Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 

2020

* Hotarare+Regulament+Declaratie privind metodologia de atribuire a terenurilor tinerilor conform Legii nr.15/200

 

 

>>>> contact   telefon 0246 211.627; 0246.214.485; 0246 213 587; 0246 213.588; 0372735329; 0372735333;  

>>>     Compartiment Patrimoniu    interior 150

 Art. 27. Compartiment Patrimoniu are următoarele atribuţii principale:

 

1. Evidenţa fondului imobiliar şi operarea modificărilor survenite.
2. Tine evidenta fondului imobiliar si opereaza modificările survenite ca urmare a   vanzarilor, restituirilor si demolarilor.
3. Face propuneri pentru demolarea imobilelor care nu mai indeplinesc condiţiile de funcţionare sau efectuarea reparațiilor imobilelor din patrimoniul
4. Întocmeşte documentaţia pentru transmiterea in administrare a imobilelor.
5. Face propuneri de prelungire a valabilitatii protocoalelor de transmitere în administrare sau folosință gratuită conform prevederilor legale.
6. Întocmeşte şi asigură evidenţa dosarelor depuse pentru obţinerea unei locuinţe sociale, ANL.
7. Întocmeşte repartiţia pentru persoanele care figurează în lista de priorităţi pentru obţinerea unei locuinţe.
8. Face propuneri pentru casarea unor bunuri care aparțin domeniului privat.
9. Ține evidența modificărilor făcute în baza legilor proprietății.

 

 

 

Actualizat in - 04.02.2020, la ora 10:06; de catre: prim_giurgiu