Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

>>>> contact   telefon 0246 211.627; 0246.214.485; 0246 213 587; 0246 213.588; 0372735329; 0372735333;  

 

DIRECTOR EXECUTIV  Adelina PAVEL   interior 147

 

 Art.19.  DIRECTIA SERVICII PUBLICE
    19.1. Este subordonată unui viceprimar
    19.2. Este compartimentul funcţional care asigură;
a. Îndrumarea şi sprijinerea asociaţiilor de proprietari.
b. Coordonarea sistemelor informatice din cadrul primăriei
c. Funcționalitatea aparatului de specialitate al primarului din punct de vedere al logisticii și utilităților
d. Asigură monitorizarea serviciilor de utilitate publică.
e. Asigură atribuţiile stabilite prin lege primăriei privind situaţiile de urgenţă.
f. Realizarea atribuţiilor privind autorizarea activităţilor economice ;
  19.3. Îşi desfăşoară activitatea prin următoarele compartimente:      
• Compartiment Tehnologia Informatiei, monitorizare
• Biroul Administrativ
• Birou, Coordonare Asociaţii de Proprietari
• Serviciul Administrare şi Monitorizare Servicii utilitate Publică
• Biroul Situaţii de Urgenţă

Actualizat in - 05.01.2017, la ora 13:12; de catre: prim_giurgiu