Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 

 Acces către pagina de LICITATII PUBLICE ALE DIRECTIILOR  ȘI ENTITĂȚILOR COMERCIALE SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL GIURGIU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU

nr/data document denumire data postării detalii
25576 / 18.07.2017 Anunț privind achiziția de lucrări cu denumirea ”Excecuție scară exterioară, recompartimentare mansardă pentru îndeplinire cerințe ISU la Școala Generală Nr. 7 Giurgiu  

anunț

 

documentație de atribuire

 

adresă prelungire dată depunere oferte

 

raspunsuri / clarificări

 

adresă dată deschidere oferte

punsuri25615 / 18.07.2017 Anunț privind achiziția de lucrări cu denumirea ”Sistem de detecție și semnalizare ISU - Școala Generală Nr. 7” 18.07.2017

anunț

documentație de atribuire

parte desenată

 

FN / 14.06.2017
 Anunț privind contractarea unui credit pentru refinantarea datoriei publice locale
14.06.2017

OFERTA FINANCIARĂ CÂȘTIGĂTOARE
Decalare termen

anunț

documentație

22.05.2015 prelungirea perioadei de depune a ofertelor până la data de 25.05.2017 orele 16:00 22.05.2017 vezi informațiile
15.05.20107 Sistematizare pe verticală, bl 20 ap. locuințe sociale 15.05.2017 vezi anunțul
14613/25.04.2017 Reparații Mausoleul Eroilor 25.04.2017 Vezi anuntul
14611/25.04.2017 Achiziție sistem supraveghere zona 240 G 25.04.2017 Vezi anuntul
2135/23.08.2016 Licitație publică deschisă cu strigare pentru închiriere spații și active din incinta Pieței de Pește aflată în Giurgiu, strada Aleea Plantelor, nr. 4 23.08.2016 Anunțul
16094/15.04.2016 Invitație la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: ”Execuție locuri de joacă pentru copii și zone de recreere – str. 1 Decembrie 1918, bl 8  Vechi (Tipografie)” 15.04.2016

Anunțul

 

Documentația (.rar)

16099/15.04.2016 Invitație la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: ”Modernizare Aleea Fabricii de Zahăr” 15.04.2016

Anunțul

 

Documentația (.rar)

16095/15.04.2016 Invitație la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: ”Execuţie terenuri de sport” 15.04.2016

Anunțul

 

Documentația (.rar)

16103/15.04.2016 Invitație la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: ”Expertiză tehnică clădire Centrul Social de Zi pentru copii, inclusiv actualizare deviz general”
 
15.04.2016

Anunțul

+ documentație

16105/15.04.2016 Invitație la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: ”Actualizare expertiză tehnică Casa Tineretului” 15.04.2016

Anunțul

+ documentație

16082/15.04.2016 Invitație la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru:
”Sistematizare verticală zona bazin de înot Steaua Dunării”
 
15.04.2016

Anunțul

 

Documentația(.rar)

16077/15.04.2016 Invitație la procedura de achizitie directa având ca obiect atribuirea contractului de achizitie publică pentru:„Elaborare documentație tehnică-Sistematizare pe verticală bl. 20 ap. locuinte sociale, cartier Istru” 15.04.2016

Anunțul

 

Documentația

13018/28.03.2016 Invitație la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: "Lucrări de evacuare și de reparații la instalațiile de apă și canal pentru spațiile comerciale situate în incinta Halei Centrale din Municipiul Giurgiu" (echivalentul a 1200 mc de apă menajeră și grosier si instalația aferentă) 28.03.2016

Anunțul

 

12723/25.03.2016 Invitație la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: "Extindere rețele de iluminat public - iluminat public Bd. N. Titulescu"

25.03.2016

 

 

 

29.03.2016

Anunțul

 

Documentația (.rar)

 

Completare documentatie de atribuire (.rar)

630/24.03.2016 Licitație publică deschisă cu strigare pentru închiriere spații și active din incinta Pieței de Pește aflată în Giurgiu, strada Aleea Plantelor, nr. 4 24.03.2016 Anunțul
01.03.2016 Invitație la procedura de achiziție directă având ca obiect ”Elaborarea documentației tehnică - Sistematizare pe vertical bl. 20 apartamente locuințe sociale, cartier Istru” 01.03.2016

anunțul

 

Tema de proiectare

26.02.2016 Invitație la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru Expertiza tehnica cladire Centrul Social de Zi pentru copii, inclusive actualizare deviz general 26.02.2016 anunt
26.02.2016 Invitație la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru Actualizare expertiza tehnica Casa Tineretului 26.02.2016 anunt
26.02.2016
Primaria Municipiului Giurgiu, cu sediul in Sos. Bucuresti nr. 49-51, cod postal: 080044, Giurgiu, cod fiscal 4852455, va invita la procedura de achizitie directa avand ca obiect atribuirea contractului de achizitie publica pentru:
„Lucrări pentru creșterea eficienţei energetice pentru clădirea PT71”
26.02.2016

anunt

 

DOCUMENTAȚIA 1 (.rar)

 

Documenția 2 (.rar)

 

05.02.2016 Invitație la procedura de achiziție direct având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru Servicii pentru mijloace de telecomunicații din cadrul Primăriei Mun. Giurgiu 05.02.2016 vezi document
01.02.2016
   Primãria Municipiului Giurgiu, cu sediul în Sos. Bucuresti nr. 49-51, cod postal: 080044, Giurgiu, cod fiscal 4852455, va invita la procedura de achizitie directa avand ca obiect atribuirea contractului de achizitie publica pentru:„Evaluarea factorilor de risc la securitatea fizică, paza bunurilor, valorilor și protecţia persoanelor angajate”.
01.02.2016 vezi document
 28.01.2016 Invitaţie de depunere oferte financiare pentru sistem electronic de management şcolar  28.01.2016  vezi invitatia și caiet de sarcini
       
       

 

 

 nota: postarile noi se gasesc in partea de jos a tabelului

Nr si data document  Denumire invitatie de participare  data postarii  
   Invitație de participare la Licitație  14.03.2014  
  licitaţie  publică cu strigare    
  Licitație publică deschisă privind ”Atribuirea contractului de delegarea gestiunii serviciului public de transport local” și anunt    
  invitaţie de participare la licitatie - servicii paza    
   invitație de participare la licitație pentru achiziția ”Prestări servicii de paza la cimitire”  13.01.2015  emitent: S.C. INTREȚINERE PEISAGISTICĂ A SPAȚIILOR VERZI S.A. Giurgiu
  invitație la procedura de achiziție directă: ELABORARE PLAN DE MOBILITATE URBANA A MUNICIPIULUI GIURGIU 15.04.2015  
  invitație la procedura de achiziție directă:ELEBORAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICĂ (SF,DTAC, PT,DE) - MODERNIZAREA Bd. NICOLAE TITULESCU TRONSON str: GĂRII -str. 23 AUGUST 15.04.2015  
  invitație la procedura de achiziție direct: DALI - MODERNIZARE STRĂZI ASFALTATE ȘI / SAU BETONATE DIN MUNICPIUL GIURGIU 15.04.2015  
  invitație la procedura de achiziție directă:MODERNIZAREA UNOR STRĂZI DIN MUNCIPIUL GIURGIU - ADIACENT str VLAD ȚEPEȘ ȘI ADIACENT B-dul 1907 - sTR DINICU GOLESCU 15.04.2015  
  invitație la procedura de achiziție directă: MODERNIZAREA SISTEM DE TRANSFER TERMIC LA PT32, PT LICEUL DE MARINA SI PT52 16.04.2015  
   Invitație de participare la procedura de achiziție directă pentru: ”Servicii de asistență tehnică pentru obiectivul de investiții AMENAJARE SPAȚIU DE AGREMENT PE CANAL CAMA, ADIACENT POD BIZETZ - MUNCIPIUL GIURGIU  24.04.2015  
   Invitație de participare la procedura de achiziție directă pentru: Întocmirea documentației tehnico-economică - EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APA  24.04.2015  
  Invitație de participare la procedura de achiziție directă pentru:Întocmirea documentației tehnico-economică - MODERNIZAREA REȚELEI CANALIZARE MENAJERĂ ȘI PLUVIALĂ  24.04.2015  
  Invitație de participare la procedura de achiziție directă pentru:Elaborare DALI- Consolidare, rabilitare și modernizare Școala generală Nr.1 Sf. Gheorghe  27.04.2015  
  Invitație de participare la procedura de achiziție directă pentru:Elaborare DALI-Modernizare Parcul Tineretului - Municipiul Giurgiu 28.04.2015  
  Invitație de participare la procedura de achiziție directă pentru:Elaborare DALI-Modernizare Parcul Elevilor - Municipiul Giurgiu 28.04.2015  
  Invitație de participare la procedura de achiziție directă pentru: Executatre de măsurători topografice necesare întocmirii documentațiilor cadastrale pentru intabulare în Cartea Funciară a unor imobile și terenuri aflate în proprietatea, administrarea sau teritoriul administrative al Municipiului Giurgiu 05.05.2015  
  Invitație de participare la procedura de achiziție directă pentru: Elaborarea documentației cadastrale pentru intabulare în Cartea Funciară a unor imobile și terenuri aflate în proprietatea , adminstrarea sau teritoriul adminstrativ al Municipiului Giurgiu 05.05.2015  
  Invitație de participare la procedura de achiziție directă pentru:Elaborare DALI-Modernizare Parcul Tineretului - Municipiul Giurgiu 06.05.2015  
  Invitație de participare la procedura de achiziție directă pentru:Elaborare DALI-Modernizare Parcul Elevilor - Municipiul Giurgiu 06.05.2015  
  Invitație de participare la procedura de achiziție directă pentru: Servicii având ca obiect ”Medicina Muncii pentru salariații din cadrul Primăriei Muncipiului Giurgiu” 08.05.2015  
  Invitație de participare la procedura de achiziție directă pentru: Servicii de consultant în managementul proiectului ”Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 1  08.05.2015  
  Invitație de participare la procedura de achiziție directă pentru: Asistență tehnică, consultant - constructive hidrotehnică regularizare Canal Cama 12.05.2015  
  Invitație de participare la procedura de achiziție directă pentru: Elaborare documentație tehnico-econimică (SF DTAC, PT, DE) - Terenuri de sport 12.05.2015  
  Invitație de participare la procedura de achiziție directă pentru: Asistență tehnică, diriginte de șantier - constructive hidrotehnică regularizare Canal Cama 12.05.2015  
  Invitație de participare la procedura de achiziție directă pentru: Servicii de promovare și vicibilitate proiect ”Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Muncipiul Giurgiu, Ansamblul 1 12.05.2015  
  Invitație de participare la procedura de achiziție directă pentru: Elaborarea documentației tehnico-econimică (SF, DTAC, PT, DE) - Modernizare str. BERZEI și str. LINIȘTEI  12.05.2015  
  Invitație de participare la procedura de achiziție directă pentru: Servicii de diriginte de șantier, în vederea realizării obiectivului de investiții ”lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Muncipiul Giurgiu, Ansamblul 1  19.05.2015  
   Invitație de participare la procedura de achiziție directă pentru: Elaborare documentatie tehnico-economica (SF, DTAC, PT, DE) - Locuri de joacă pentru copii și zone de recreere  19.05.2015  
   Invitație de participare la procedura de achiziție directă pentru:Servicii de promovare și vizibilitate proiect ” Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Muncipiul Giurgiu, Ansamblul 2  19.05.2015  
   Invitație de participare la procedura de achiziție directă pentru: Actualizare studio de fezabilitate - Imbunătățire condiții de trafic prin amplasare system de supraveghere și modernizare video în Muncipiul Giurgiu.  19.05.2015  
   Invitație de participare la procedura de achiziție directă pentru: Servicii de consultant în managementul proiectului ”Lucrăeri de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Muncipiul Giurgiu, Ansamblul 1  20.05.2015  
   Invitație de participare la procedura de achiziție directă pentru: Servicii de consultant în managementul proiectului ”Lucrăeri de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Muncipiul Giurgiu, Ansamblul 2  20.05.2015  
20.486 / 28.05.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind :Servicii de asistenta tehnica - diriginte de șantier - pentru realizarea obiectivului de investiții ”Lucrări de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 2 29.05.2015  vezi anunțul
20.468 / 28.05.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind :Actualizare studio de fezabilitate - Îmbunătățire condiții de traffic prin amplasare system de supraveghere și monitorizare video în Municipiul Giurgiu 29.05.2015  vezi anunțul
20466 / 28.05.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind :Servicii de diriginte șantier, în vederea realizării obiectivului de investiții ” Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocuirlor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 1  29.05.2015 vezi anunțul
22020 / 09.06.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind : Executarea de măsurători de servicii de inginerie necesare întocmirii documentațiilor cadastrale a unor imobile și terenuri aflate în proprietate, adminstrare sau teritoriu administrativ al Municipiului Giurgiu 10.06.2015 vezi anunțul
 22031 / 09.06.2015  Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind : Executarea de măsurători de servicii de arhitectură și de măsurare necesare întocmirii  documentațiilor cadastrale a unor imobile și terenuri aflate în proprietate, adminstrare sau teritoriu administrativ al Municipiului Giurgiu  10.06.2015  vezi anunțul
 22040 / 09.06.2015  Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind : Achiziție 3 foișoare de gradină  10.06.2015  vezi anunțul
22988 / 15.06.2015  Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind: Documentație tehnico-economică (DALI) necesară depunerii proiectului ” Dezvoltarea sistemului de transport în cadrul Eurogiunii Ruse-Giurgiu pentru o mai buna conectivitate cu rețeaua de transport TEN-T” 15.06.2015 vezi anunțul
22989 / 15.06.2015  Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind: Desființare cămin C Istru  15.06.2015 vezi anunțul
22990 / 15.06.2015  Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind: ”Asistență tehnică, diriginție de șantier - Monitorizarea unor străzi din Muncipiul Giurgiu - str. Horea, Cloșca, Crișan, Comana, Griviței I”  15.06.2015 vezi anunțul
22991 / 15.06.2015  Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind:”Asistență tehnică, diriginție de șantier - Monitorizarea unor străzi din Muncipiul Giurgiu - str. Dinicu Golescu, Albinelor, Cluj”  15.06.2015 vezi anunțul
23465 / 18.06.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind: Asistență tehnică, diriginte de șantier - pista de atletism Steaua Dunării” 18.06.2015 vezi anunțul
23558 / 18.06.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind:”Elaborare documentație tehnico-economica - Modernizare clîdire din str. Mircea cel Bătrân nr. 24” 18.06.2015 vezi anunțul
23560 / 18.06.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind:”Elaborarea documentației tehnico-economică - Modernizare străzi cuprinse între str. Cărămidarii Vechi și str. Negru Vodă” 18.06.2015 vezi anunțul
23696 / 19.06.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind:”Achiziție a 3 foișoare de grădină” 22.06.2015 vezi anunțul
23781 / 19.06.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind:”Elaborarea documentației tehnico-economică - Rețea de transpot agent termic str N.Titulescu” 22.06.2015 vezi anunțul
24487 / 25.06.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind:”Servicii privind realizarea studiilor tehnico-econiomice necesare depunerii proiectului ”Centrul comun de reacție la situații de risc în zona transfrontalieră” 26.06.2015 vezi anunțul
24489 / 25.06.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind:”Servicii privind realizarea studiilor tehnico-economice necesare depunerii proiectului ”Valorificarea zonei adiacente Cetății Giurgiu și integrarea acesteia întru-un circuit turistic transfrontalier” 26.06.2015 vezi anunțul
24497 / 25.06.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind:”Reparație fântână arteziană parc Mihai Viteazu” 26.06.2015 vezi anunțul
25050 / 30.06.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind:”Extindere rețele de alimentare cu apă” 30.06.2015 vezi anunțul
25343 / 01.07.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind:”servicii privind realizarea unor material informative, în cadrul proiectului ”Înființarea unei piețe de gross pentru pește în Municipiul Giurgiu” 02.07.2015 vezi anunțul
25349 / 01.07.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind:”servicii privind realizarea unui panou pentru afișare permanentă, în cadrul proiectului ”Înființarea unei piețe de gross pentru pește în Municipiul Giurgiu” 02.07.2015 vezi anunțul
25788 / 03.07.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind:”Realizarea studiilor tehnico-economice necesare depunerii proiectului ” Amenajarea și dotarea spațiului situate în Giurgiu, str. Mircea cel Bătreân, bl 48 parter, în scopul promovării patrimoniului cultural intangibil”  03.07.2015  vezi anunțul
 25790 / 03.07.2015  Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind:”Realizarea studiilor tehnico-economice necesare depunerii proiectului ” Amenajarea unui sector al Canalului Sfântul Gheorghe în scopul îmbunătățirii conectivității în Euroregiunea Ruse-Giurgiu”  07.07.2015   vezi anunțul
26390 / 08.07.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind:”Elaborare documentație tehnico-economică - Modernizare clădire str. Mircea cel Bătrân , nr 24” 08.07.2015  VEZI ANUNȚUL
26394 / 08.07.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind:”Elaborare documentație tehnico-economică - ;odenizare cuprinsă între str. Cărămidarii Vechi și str. N.Vodă” 08.07.2015 VEZI ANUNȚUL
26395 / 08.07.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind:”Elaborare documentație economică - Rețea de transport agent termic str. N. Titulescu” 08.07.2015 VEZI ANUNȚUL
26623 / 09.07.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind:”Expertiză tehnică clădire Tipografie” 09.07.2015 VEZI ANUNȚUL
26628 / 09.07.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind:”Elaborarea documentației pentru reparative capital Mausoleul Eroilor” 09.07.2015 VEZI ANUNȚUL
27185/14.07.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind:”Asistență tehnică, diriginție de șantier -Modenizarea străzi Muncipiul Giurgiu, str. Griviței II, Progresului, Dezrobirii” 14.07.2015

VEZI ANUNȚ și Tema de proiectare

27187/14.07.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind:”asistență tehnică, diriginție de șantier - infrastructură Șos. Alexandriei” 14.07.2015

VEZI ANUNȚ și Tema de proiectare

27189 /14.07.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind:”Dirigenție de șantier - Desființare cămin C - Istru” 14.07.2015

VEZI ANUNȚ și Tema de proiectare

27192 / 14.07.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind:”asistență tehnică, diriginție de șantier - Modernizare străzi Municipiul Giurgiu, str.Aurel Vlaicu” 14.07.2015

VEZI ANUNȚ și Tema de proiectare

27600/ 16.07.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind:”executarea de măsurători topografice necesare întocmiruu documentațiilor cadastrale pentru ridicarea topografică a unor immobile și terenuri aflate în proprietatrea, adminstrarea sau teritoriul adminstrativ al Muncipiului Giurgiu” 16.07.2015

VEZI ANUNȚ și situatie

 27.602 / 16.07.2015  Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind:”elaborare documentație tehnico economică ( DALI, DTAC, PT, DE) - Piața agroalimentară str. Tineretului”  16.07.2015  

VEZI ANUNȚ și informatie

28.477 / 22.07.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind:”Dirigenție de șantier - desființare cămin C Istru” 22.07.2015

VEZI ANUNȚ

Tema de proiectare

28.478 / 22.07.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind:”asistență  tehnică , dirigenție de șantier - Modernizare străzi Municipiul Giurgiu - str. Aurel Vlaicu 22.07.2015

VEZI ANUNȚ

Tema de proiectare

30.510 / 06.08.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind:”Modernizare reșele de canalizare menajeră și pluvială - str. Tineretului” 06.08.2015 VEZI ANUNȚ
       
31.229 / 11.08.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă privind:”Elaborarea documentației tehnico-economică - Realizare locuri de joacă în curtea grădinițelor” 11.08.2015

VEZI ANUNȚ ȘI 

TEMA DE PROIECTARE

31.976 /14.08.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție direct având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru Rețele de distribuție PT 54 14.08.2015 VEZI ANUNȚ ȘI DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE
32.323 / 18.08.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție direct având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru Retele de distribuție PT 12 18.08.2015 VEZI ANUNȚ ȘI DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE
32.321 / 18.08.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru Retele de distribuție PT 15 18.08.2015 VEZI ANUNȚ ȘI DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE
 33.460 / 26.08.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru Întocmire documentație tehnico-economică (SF, DTAC, PT, DDE) - extindere rețele de alimentare cu apă  26.08.2015 VEZI ANUNȚ ȘI DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ
 33.464 / 26.08.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru Asistență tehnică, dirigenție de șantier - Modernizare rețele de canalizare menajeră și pluvială - str. Tineretului  26.08.2015 VEZI ANUNȚ ȘI DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ
 33.463 / 26.08.2015  Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru Elaborare documentație tehnico-economică (SF, DTAC, PT, DDE) - extindere rețele de canalizare menajeră și pluvială  26.08.2015 VEZI ANUNȚ ȘI DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ
 35.944 /11.09.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă a contractului de achiziție publică pentru: ”Expertiză tehnică bloc REPCHIM ZONA ISTRU”  11.09.2015 Vezi anunț și tema de proiectare 
 36.125 / 14.09.2015  Invitație de participare la procedura de achiziție directă a contractului de achiziție publică pentru: ”ELaborare documentație tehnico-economică Modernizarea str. Indulstriala Nord și Str. Gloriei”  15.09.2015 Vezi anunț și tema de proiectare 
 36.679/17.09.2015   Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: ”Asistență tehnică-Dirigenție de șantier-Rețele de distribuție PT12”  17.09.2015

Vezi Anunț

Vezi Tema de proiectare

 36.680/17.09.2015  Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: ”Asistență tehnică-Dirigenție de șantier-Rețele de distribuție PT15”  17.09.2015  

Vezi Anunț

Vezi Tema de proiectare

 36.681/17.09.2015  Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: ”Asistență tehnică-Dirigenție de șantier-Rețele de distribuție PT54”  17.09.2015  

Vezi Anunț

Vezi Tema de proiectare

37.886 / 25.09.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: ”Ealborare DALI-Modernizare Centrul Cultural Ion Vinea” 28.09.2015

Vezi Anunț și Tema de proiectare

38.218 / 28.09.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: ”Asistență tehnică - Diriginte de șantier- Rețele de distribuție PT 12 ” 28.09.2015

Vezi Anunț și Tema de proiectare

38.222 / 28.09.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: ”Asistență tehnică - Diriginte de șantier- Rețele de distribuție PT 15 ” 28.09.2015

Vezi Anunț și Tema de proiectare

38.227 / 28.09.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: ”Asistență tehnică - Diriginte de șantier- Rețele de distribuție PT 54 ” 28.09.2015

Vezi Anunț și Tema de proiectare

39.438 /06.10.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: ”Dirigenție de șantier - Modernizare rețele de canalizare menajeră și pluvială” 06.10.2015

Vezi Anunț și documentație

 39.440 / 06.10.2015  Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: ”Dirigenție de șantier - Modernizare puncte termice” 06.10.2015

Vezi Anunț și documentație

 39.444/ 06.10.2015  Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: ”Dirigenție de șantier-extindere rețele de alimentare cu apă” 06.10.2015

Vezi Anunț și documentație

40787 / 14.10.2015  Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: ”asistență tehnică - Dirigenție de șantier -constructive bloc 20 ap - locuințe sociale cartier ISTRU” 14.10.2015

Vezi Anunț și documentație

40171/16.10.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: ”Studiu geotehnic ans. 240 gars. ICMUG” 16.10.2015 Vezi anunț și tema de proiectare
42335/26.10.2015  Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: Studiu geotehnic Școala Gimnazială ”Sf. Gheorghe”  26.10.2015  Vezi anunț și tema de proiectare
42338/ 26.10.2015  Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: Studiu geotehnic locuințe ANL - 55 ap Obor”  26.10.2015  Vezi anunț și tema de proiectare
42340/ 26.10.2015  Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: Studiu geotehnic locuințe ANL - 44 ap Bd. Mihai Viteazu”  26.10.2015  Vezi anunț și tema de proiectare
42581/27.10.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: atribuirea contractului multianual de achiziție publică ”Modernizare str. Berzei și Str Liniștei” 27.10.2015

Vezi anunt

 

DOCUMENTATIE( .rar)

42731/28.10.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: Actualizare SF - Sistematizare pe vertical ans. gars.ICMUC 28.10.2015  vezi anunt
42838 / 28.10.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru:Executie loc de joaca pentru copii Tipografie 28.10.2015 vezi anunt
44270/06.11.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului multianual de achiziție publică pentru: Execuție loc de joacă pentru copii Parc Tipografie 06.11.2015

Vezi Anunt

Memoriu tehnic

Liste cantități

Parte desenată

44658 / 10.11.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului multianual de achiziție publică pentru: execuție terenuri de sport 10.11.2015

Vezi Anunt

Documentație ( .rar)

  45276/12.11.2015 Clarificare referitoare la procedura de achiziție direct contract lucrări: Execuție loc de joacă pentru copii Parc Tipografie 12.11.2015 Vezi Clarificare
45470/13.11.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: Modernizare rețele transport agent termic și instalații de alimentare cu energie termică - punct termic Grădinița nr. 9 13.11.2015

Vezi Anunț

Documentație (.rar)

45649/13.11.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: Modernizare rețele transport agent termic și instalații de alimentare cu energie termică - rețea C20 - PT Digului 13.11.2015

Vezi Anunț

Documentație (.rar)

 

45466/13.11.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: Modernizare rețele transport agent termic și instalații de alimentare cu energie termică - rețea C7 - PT 54 13.11.2015

Vezi Anunț

Documentație (.rar)

45464/13.11.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: Modernizare rețele transport agent termic și instalații de alimentare cu energie termică - rețea Pod Bizetz-Voestalpine 13.11.2015

Vezi Anunț

Documentație (.rar)

45463/13.11.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: Modernizare rețele transport agent termic și instalații de alimentare cu energie termică - punct termic Colegiul Național Ion Maiorescu 13.11.2015

Vezi Anunț

Documentație (.rar)

45461/13.11.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: Modernizare rețele transport agent termic și instalații de alimentare cu energie termică - punct termic Scoala nr. 7 13.11.2015

Vezi Anunț

Documentație (.rar)

45574/16.11.2015 Clarificare suspendare procedură de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări: Execuție terenuri de sport 16.11.2015 Vezi Clarificare
47155 / 25.11.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: ”Servicii de auditare financiară pentru proiectul - ”Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 1” 25.11.2015

vezi anunt

si Caiet de sarcini (.rar)

grafic rambursare

47156 / 25.11.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: ”Servicii de auditare financiară pentru proiectul - ”Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 2” 25.11.2015

vezi anunt

si Caiet de sarcini (.rar)

grafic rambursare

48187 / 03.12.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: ” Servicii de auditare financiară pentru proiectul -CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROPMOVARE TURISTICĂ GIURGIU ” 03.12.2015

VEZI ANUNȚUL

și

DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ

49165 / 09.12.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: ” Modernizare canalizare pluvială Str. Titulescu tronson Str. Gării  - 23 August” 09.12.2015

ANUNȚUL

și

DOCUMENTAȚIE (.rar)

49527 / 10 12 2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: ” Expertiza tehnica pentru modernizare strazi - zona cuprinsa intre str. Caramidarii Vechi si str. Negru Voda “ 10.12.2015

ANUNȚUL

și

DOCUMENTAȚIE (.rar)

50424/16 12 2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: ”Expertiza tehnica cladire Tipografie“ 16.12.2015

anunț

și

documentație

 

Tema de proiectare Expertiză tehnică clădire Tipografie

50426/ 16 12 2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: ” Elaborare documentatie pentru reparatie Mausoleul Eroilor “ 16.12.2015

anunț

și

documentație

 

50429 / 16 12 2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: ”Elaborare documentatie tehnico-economica (SF, DTAC, PT, DE)-Piata agroalimentara str.Tineretului  “ 16.12.2015

anunț

și

documentație

50949/18.12.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: ”Lucrări pentru creșterea eficienței energetice pentru clădirea PT 71“ 18.12.2015

anunț

și

documentație

51032/18.12.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: ”Modernizare rețele de transport și instalații de alimentare cu energie termica zona Parc Alei“ 18.12.2015

anunt

și

documentație

51028/18.12.2015 Invitație de participare la procedura de achiziție directă având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru: ”Modernizare rețele de transport agent termic și instalații de alimentare cu energie termica - system de dispecerizare SACET“ 18.12.2015

anunț

și

documentație

 

Actualizat in - 17.01.2020, la ora 09:15; de catre: prim_giurgiu