Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 

Conținutul anunțului emitentul anunțului data postării observații
ANUL 2022
Anunț: CONCURS/EXAMEN de promovare în clasă în limita funcțiilor rezervate promovării cu încadrarea în fondurile bugetare alocate Direcția Poliției  Locale

16.05.2022

 

24.05.2022

 

08.06.2022

 

08.06.2022

    Anunt

  Rezultat selecție dosar

   Rezultat probă scrisă

 

Rezultat final

ANUL 2021
       
Anunt: CONCURS CONSILIER DEBUTANT DIN CADRUL BIROULUI JURIDIC Biroul Juridic al Directiei Juridice  si Administratiei Locale 05.11.2021 Anunt
Anunt: CONCURS CONSILIER SUPERIOR DIN CADRUL DIRECTIEI PATRIMONIU Compartimentul Fond Locativ din Directia Patrimoniu 05.11.2021 Anunt
Anunt:Directia Administrare Active din Proiecte cu Finantare Europeana organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale Sef Birou la Biroul Turism Agrement Directia Administrare Active din Proiecte cu Finantare Europeana 07.10.2021 Anunt
Anunt:Directia de Asistenta Sociala  Giurgiu organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale vacante: Coordonator Personal de Specialitate, Asistent social debutant  Directia de Asistenta Sociala 06.09.2021 Anunt
Anunt:Directia de Asistenta Sociala  Giurgiu organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de Consilier, clasa I, grad profesional Superior la Biroul Resurse Umane Salarizare si Relatii cu Publicul Directia de Asistenta Sociala 18.08.2021 Anunt
Anunt:Directia de Asistenta Sociala  Giurgiu organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de muncitor calificat(bucatar) - Cantina Sociala Directia de Asistenta Sociala 22.07.2021 Anunt
Anunt: Directia de Asistenta Sociala  Giurgiu organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de Referent, clasa III, grad profesional Superior la Biroul Financiar Contabilitate. Directia de Asistenta Sociala 15.06.2021 Anunt
Anunt: Directia de Asistenta Sociala organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarei functii contractuale vacante : Asistent medical-Centrul de primire in regim de urgenta Directia de Asistenta Sociala 11.06.2021 Anunt
Anunț privind examenul de promovare în grad profesional la Direcția Poliției Locale Giurgiu Direcția Poliției Locale Giurgiu 26.05.2021 Anunt

Plan de selecție - Componenta inițială pentru desemnarea directorului juridic-administrativ  al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A

 

Scrisoare de așteptare + Profilul candidaților

 

Anunț de selecție pentru postul de director Juridic-Administrativ la Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A

S.C Uzina Termoelectrica Production S.A

16.04.2021

 

22.04.2021

 

23.04.2021

Vezi planul de selectie

 

Vezi scrisoarea si profilul

 

Vezi anunt selectie

Anunț privind recrutarea și selecția pentru postul de director general adjunct la Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A 03.03.2021 Anunt
ANUL 2020      
Anunț angajare pe perioada determinată personal contractual, fara concurs, pe perioada stării de alertă Direcția de Asistență Socială 14.09.2020

 anunț + documentație

Sport Club Municipal Dunarea 2020 Giurgiu organizeaza selectie dosare si interviu pentru ocuparea unui post de instructor sportiv lupte Sport Club Municipal ”Dunarea 2020” Giurgiu 16.07.2020 vezi anunțul

Plan de selecție - Componenta inițială pentru desemnarea directorului general, tehnic, economic și comercial la Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A

 

Scrisoare de așteptare + Profilul candidaților

 

Anunț de selecție pentru posturile de directori la S.C UTP GIURGIU S.A

 S.C Uzina Termoelectrica Production S.A

07.07.2020

 

 

 

09.07.2020

 

 

13.07.2020

vezi planul de selecție

 

vezi scrisoarea și profilul

 

vezi anunțul de selecție

Directia de Asistenta Sociala Giurgiu organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de Consilier, grad I superior din cadrul Biroului Resurse Umane, Salarizare  si Relatii cu Publicul Directia de Asistenta Sociala Giurgiu 21.02.2020 Vezi anuntul
Sport Club Municipal ”Dunarea 2020” Giurgiu organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe o perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacanta - economist Sport Club Municipal ”Dunarea 2020” Giurgiu 31.01.2020

Vezi anunțul

Rezultat selecție dosar

Centrul Cultural Local Ion Vinea Giurgiu, organizeaza la sediul sau din str.Hristo Botev, nr.2, Giurgiu, concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual de executie vacant - Ingrijitor - Compartiment Financiar Contabil - Administrativ. Centrul Cultural Local "Ion Vinea" Giurgiu 23.01.2020 Vezi anuntul
       
ANUL 2019      
În condiţiile prevăzute de art. 469 alin3 și 6 și art. 470 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad superior din cadrul Compartimentului Stare Civilă a Direcției de Evidență a Persoanelor, prin recrutare . Compartimentul Stare Civilă al Direcției de Evidență a Persoanelor 24.12.2019

Vezi anuntul
Rezultat selecție dosar

Borderou rezultat proba scrisa

Rezultat final

 

Centrul Cultural Local Ion Vinea Giurgiu, organizează la sediul său din Str. Hristo Botev nr.2, Giurgiu, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual de execuție, vacant de:

Referent casier Tr. I - Compartiment Financiar Contabil - Administrativ

CENTRUL CULTURAL LOCAL “ION VINEA” GIURGIU   11.11.2019

Vezi anuntul

Rezultat proba scrisă

Conform Dispoziției Primarului Municipiului Giurgiu nr. 1273/2019 Primăria Municipiului Giurgiu și art. 43^1 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru al contractului de management Primaria Municipiului Giurgiu 05.11.2019

Vezi anuntul

Dispoziția Primarului

Anexa nr.1

Anexa nr.2

Centrul Cultural Local Ion Vinea Giurgiu, organizeaza la sediul său din Str. Hristo Botev nr. 2, Giurgiu, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual de execuție vacant, de :

Inspector Specialitate Gr.I - Compartiment Financiar Contabil - Administrativ

CENTRUL CULTURAL LOCAL “ION VINEA” GIURGIU   24.09.2019

Vezi anunțul

Selecție dosare de înscriere

Rezultat probă scrisă

Rezultat interviu

Centrul Cultural Local Ion Vinea Giurgiu, organizeaza la sediul său din Str. Hristo Botev nr. 2, Giurgiu, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 posturi contractuale de executie, vacante de:

  • Consilier juridic Gr. IA – Compartiment juridic

  • Inspector specialitate Gr. I – Compartiment Financiar Contabil - Administrativ

CENTRUL CULTURAL LOCAL “ION VINEA” GIURGIU  

 

23.08.2019

vezi anunțul

Erată anunț

Selecție dosare de înscriere

Selecție dosare de înscriere - Inspector specialitate Gr. I

Rezultat probă scrisă Consilier Juridic Gr.IA

Rezultat interviu Consilier Juridic Gr. IA

Rezultat final Consilier Juridic Gr IA

ANUL 2018      
UATM Giurgiu anunță reluarea procesului de recrutare și selecție pentru membrii Consiliului de Administrație, în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016, pentru următoarele întreprinderi publice:
1. S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu SA;
2. S.C. Giurgiu Servicii Locale SA;
3. S.C. Giurgiu Servicii Publice SA.

Primăria Municipiului Giurgiu

 

02.04.2018 vezi anunțul
 ANUL 2017

În condiţiile prevăzute de art. 7 alin. 1 din H.G. nr. 286/2011 modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014,  Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de execuție, pe durată nedeterminată, cu timp parțial.

Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană 22.08.2017 Vezi anunțul
În condiţiile prevăzute de art. 7 alin. 1 din H.G. nr. 286/2011  modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014,  Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de execuție, pe durată determinată de 22 de luni. Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană 03.08.2017 Vezi Anunțul
În condiţiile prevăzute de art. 7 alin. 1 din H.G. nr. 286/2011  modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014,  Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană organizează concurs pentru ocuparea unei  funcții contractuale vacante de execuție, pe durată determinată de 24 de luni Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană 09.06.2017 anunțul

În condiţiile prevăzute de art. 7 alin. 1 din H.G. nr. 286/2011  modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014,  Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană organizează concurs pentru ocuparea unei  funcții contractuale vacante.

Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană 22.02.2017 anuntul
Centrul Cultural Local Ion Vinea Giurgiu, organizează la sediul sau din Str. Hristo Botev nr. 2, Giurgiu, concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de execuţie de artişti instrumentişti, instrumentişti şi solişti vocali pe perioadă determinată 
Centrul Cultural Local ”Ion Vinea” 02.02.2017 ANUNȚUL
În condițiile prevăzute de art. 7 din H.G. nr. 286/2011 modificată de H.G. 1027/2014, Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană organizează CONCURS pentru ocuparea unei funcții contractuale vacantă: munictor -1 post la ”Centrul de agrement Canal Cama”  Direcția Adminstrare activelor din Proiecte cu Finanțare Europeană 01.02.2017 vezi anunț
 ANUL 2016

Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană organizează concurs pentru ocuparea unor  funcții contractuale vacante:

- Consilier - Compartiment Financiar Contabilitate

 Direcția Adminstrare activelor din Proiecte cu Finanțare Europeană 17.05.2016 vezi anunț

Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană organizează concurs pentru ocuparea unor  funcții contractuale vacante:

- Referent - Compartiment Financiar Contabilitate

- Consilier - Biroul Adminstrare Piață de Pește

 Direcția Adminstrare activelor din Proiecte cu Finanțare Europeană 26.04.2016 vezi anunțul

Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană organizează concurs pentru ocuparea unei  funcții contractuale vacantă: Consilier debutant
 

 Direcția Adminstrare activelor din Proiecte cu Finanțare Europeană

 12.04.2016 Anunțul
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin concurs a unei funcții publice de execuție vacante de referent clasa III grad superior  din Biroul Control Coordonare Asociații de Proprietari al Direcției Servicii Publice din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu. Primaria Giurgiu 11.03.2016 ANUNȚ
 În condiţiile prevăzute de art. 7 alin. 1 din H.G. nr. 286/2011  modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014, Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unor  funcții contractuale vacante din  Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană

 Direcția Adminstrare activelor din Proiecte cu Finanțare Europeană

09.03.2016 Vezi Anunțul

In conditiile prevazute de art.7 alin.1 din H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. nr. 1027/2014, Directia Administrare Active din Proiecte cu Finantare Europeana organizeaza concurs pentru ocuparea unor functii contractuale vacante.
Centrul de Agrement Canal Cama
pentru muncitor- 2 posturi 
referent IA – 1 post

 Direcția Adminstrare activelor din Proiecte cu Finanțare Europeană

-Centrul de Agrement Canal Cama

17.02.2016 ANUNȚUL
 PIATA DE GROSS PENTRU PEȘTE -Serviciu Administrare Piata de Peste ,Compartiment Achizitii , Licitatii, Contracte, Compartiment Financiar –Contabilitate si Compartiment Juridic si Resurse Umane, scoate la concurs 7 posturi

 Direcția Adminstrare activelor din Proiecte cu Finanțare Europeană

- Piața de Gross pentru pește

 08.02.2016 vezi ANUNȚ 

 

Actualizat in - 08.06.2022, la ora 13:56; de catre: prim_giurgiu