Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 

Extras din  ”REGULAMENT de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Giurgiu”

 

Art. 17. Compartiment Întocmire Devize

  1. Întocmirea antemăsurătorilor şi devizele aferente pentru lucrări de reparaţie şi întreţinere.
  2. Elaborează documente de corespondenţă cu instituţii centrale şi locale privind investiţiile realizate cu fonduri din programe naţionale.
  3. Elaborează răspunsuri şi corespondenţa referitoare la lucrările de investiţii şi reparaţii privind diverse solicitări ale persoanelor fizice şi juridice.
Actualizat in - 12.09.2017, la ora 12:22; de catre: prim_giurgiu