Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 

               
Lista certificatelor de urbanism emise 
Situaţie actualizată la data de 28.02.2017
               
Nr. Crt. CU Nr./data  Scopul pentru care s-a emis CU Adresa imobilului Nr. cadastral şi nr. carte funciară Numele şi prenumele solicitanţilor Adresa solicitantului Termenul de valabilitate CU
1 19/
01.02.2017
Pachet extindere reţea gaze naturale medie presiune şi branşamente aferente etapa I 2017  Conform anexei care face parte din certificatul de urbanism Teren dom. Public SC Wirom Gas SA
repr. SC Expert Construct Gas SRL
Str. Prelungirea Ghencea
nr. 28, bl. C5
Bucureşti
12 luni
2 20/
01.02.2017
Amenajare farmacia Dona Str. Gheorghe Doja nr. 42 1131/33933 SC SIEPCOFAR SA
repr. Lăban
Alexandru
Calea Şerban nr. 282, bl. 3B, ap. 36
Bucureşti
12 luni
3 21/
02.02.2017
Dezmembrare teren-3 loturi Şos. Alexandriei
nr. 125
37798/37798 Roceanu Liviu Şos. Alexandriei
nr. 125
12 luni 
4 22/
03.02.2017
Locuinţă S+P, garaj şi împrejmuire Intrarea Oltului nr. 25B 34624/34624 Florican Ionela Str. Biruinţei nr. 27 12 luni
5 23/
07.02.2017
Desfiinţare totală clădiri existente C1 şi C2 Str. Căminului
nr. 21
33738/33738 Coteţ
 Elena
Str. Căminului
nr. 21A
12 luni
6 24/
07.02.2017
Autorizaţie de construire locuinţă S+P+M şi împrejmuire Uliţa Lupeni nr. 4 35767/35767 Popa Alexandrina B-dul. Bucureşti
 bl. 107,
ap. 60
12 luni
7 25/
07.02.2017
Schimbare de destinaţie din spaţiu comercial în garaj auto fără modificări structurale Str. Cărămidarii Noi nr. 3 37930/37930 Pituru Florian Str. Cărămidarii Noi nr. 3 12 luni
8 26/
08.02.2017
Operaţiuni notariale -dezmembrare teren B-dul. C.F.R. nr. 55 35169/35169 Covaci Octavian B-dul. C.F.R. nr. 55 12 luni
9 27/
08.02.2017
Locuinţă P+1E Str. Neajlovului
nr. 7C
31040/31040 Marcea Viorel şi Marcea Lucia Florica Str. Tineretului bl. M/240CF, sc. B, et. 1, ap. 27 12 luni
10 28/
 08.02.2017
Schimbare parţială de destinaţie parter din birouri în bucătărie şi dormitor (locuinţă) fără modificări constructive Str. Gării
 nr. 64
37191/37191 Topală Neacşu Aurelian Str. Gării
 nr. 64
12 luni
11  29/
 08.02.2017
Branşament electric monofazat subteran Str. Marin Gelea nr.40 Teren domeniu public SC Enel Distribuţie Muntenia SA
repr. Buşcu Gheorghe
Str. Marin Drăcea nr. 2 12 luni
12  30/
08.02.2017
Branşament electric trifazat subteran –utilizator SC FDTKEY SRL B-dul. Mihai Viteazul nr. 3B Teren domeniu public SC Enel Distribuţie Muntenia SA
repr. SC MWM GAS&ENERGY
Comuna Buturugeni
Sat
Buturugeni
12 luni
13 31/
08.02.2017
Branşament electric subteran –utilizator Năstase Ionuţ Bogdan Şos. Sloboziei
 nr. 23
Teren domeniu public SC Enel Distribuţie Muntenia SA
repr. SC Prime Mih Corporation SRL
Şos. Olteniţei nr. 181 Cămin 3 Popeşti Leordeni 12 luni
14 32/
08.02.2017
Operaţiuni notariale - dezmembrare teren Str. Drumul Plopilor nr. F.N. 37727/37727 Coscai Marius Iulian Str. 23 August bl. U2, ap. 2 12 luni
15 33/
 08.02.2017
Desfiinţare locuinţă corp C1 B-dul. 1907
nr. 59
35981-C1/
35981
Ştefan Nicolae Str. Dunării nr. 142 12 luni
16 34/
 08.02.2017
Construire locuinţă în regim P+1E cu garaj inclus şi împrejmuire stradală Str. Pictor Grigorescu
nr. 5
37510/37510 Iofcea Aurelian Florin Str. Lacului  nr. 7 12 luni
17 35/
 08.02.2017
Desfiinţare clădiri existente C1 şi C2 Str. Pictor Grigorescu
nr. 5
37510/37510 Iofcea Aurelian Florin Str. Lacului  nr. 7 12 luni
18 36/
 09.02.2017
Construire locuinţă P+1E şi împrejmuire stradală Str. Gloriei nr. F.N. 36731
36731
Rebleanu Adiel Str. Gloriei
nr. 7
12 luni
19 37/
 09.02.2017
Construire locuinţă P+1E şi împrejmuire stradală Str. Gloriei nr. F.N. 36730
36730
Rebleanu Ionuţ Str. Gloriei
nr. 7
12 luni
20 38/
09.02.2017
Construire locuinţă P+1E Str. Dunării nr. 56 2090/32022 Chelu Elena Iuliana B-dul. Bucureşti bl. 11/2S, ap. 20, sc. B 12 luni
21 39/
09.02.2017
Branşament electric subteran  Str. Drumul Fermei nr. 3B Teren domeniu public SC Enel Distribuţie Muntenia SA
repr. SC Electroconstruct SRL
Şos. Bucureşti bl. 207/3S1, ap. 22 12 luni
22 40/
14.02.2017
 
Construire balcon la parter cu acces din interior B-dul. Bucureşti
bl. 35/511, ap. 18, sc. B, et. P
30143-C1-U20
30143-C1-U20
Pencea Marian şi Pencea Mariana  B-dul. Bucureşti
bl. 35/511, ap. 18, sc. B, et. P
12 luni
23 41/
14.02.2017
Operaţiuni notariale – înstrăinare teren Şos. Alexandriei
  nr. F.N. (C.V. 71P-25)
33353/33353 Negru Marcel Str. I.L.Caragiale nr. 10 12 luni
24 42/
14.02.2017
Racord la canalizare menajeră Str. Călugăreni nr. 15 35882/35882 Pieleanu Albert Str. Călugăreni nr. 15 12 luni
25 43/
14.02.2017
Locuinţă în regim parter Str. Tufănicii nr. 3 34665/34665 Niculae Natalia Str. Unirii bl. Cazarmă
ap. 11
12 luni
26 44/
15.02.2017
Racordarea la reţeaua de apă potabilă a scării ,,A,, din bl. C9 separat de scara ,,B,, în vederea branşării pe orizontală Str. 1 Decembrie 1918 bl. C9,
sc. A
Teren domeniu public Asociaţia de proprietari bl. C9, sc. A+B
repr. Zane Fane
Str. 1 Decembrie 1918 bl. C9, sc. B 12 luni
27 45/
15.02.2017
Desfiinţare corp C1 şi C2, construire locuinţă în regim P+M Str. Ştefan Cel Mare nr. 6 2361/36607 Dumitrescu Silviu Andrei Şos. Bucureşti bl. 202/5D, sc. A, et. 1, ap.4 12 luni
28 46/
15.02.2017
Schimbare de destinaţie spaţiu comercial S+P+2E în locuinţă şi spaţiu comercial subsol - în subsol tehnic, parter- în spaţiu comercial şi grup sanitar, etaj 1 –în living (locuinţă), etaj 2-locuinţă existentă, fără modificări constuctive Str. Gării
 nr. 83
35921/35921 Goia Ion Uliţa Rarău nr. 4 12 luni
29 47/
15.02.2017
Realizare construcţie magazin în regim Travel Free – (construcţie în regim provizoriu) Str. Vama Giurgiu 35951/35951 SC Heinrig Impex SRL Fil Bucureşti
repr. Cojocaru Dragoş
Str. Vasile Alecsandri nr. 11 12 luni
30 48/
15.02.2017
Locuinţă P+M, garaj auto şi împrejmuire stradală Str. 1 Decembrie 1918 nr. 181 36524/36524 Remuş Marioara  Str. Tineretului bl. 70G,
sc. A, ap. 34
12 luni
31 49/
15.02.2017
Branşament electric monofazat subteran Str. Decebal nr. 10 Teren domeniu public SC Enel Distribuţie Muntenia SA
repr. SC MWM GAS&ENERGY SRL
Str. Marin Drăcea nr. 2  12 luni
32 50/
16.02.2017
Operaţiuni notariale alipire terenuri Extravilan Taralua 6 Giurgiu 5071,5072,/35661,35662 Bârjoveanu Răzvan Str. Privigheto-rilori nr. 12A Comuna Corbeanca Judeţul Ilfov 12 luni
33 51/
16.02.2017
Desfiinţare totală imobil parter şi construire imobil în regim P+M şi spaţiu comercial parter Str. Rozelor nr. 43 542/31205 Geantă Mărţişor Str. Rozelor nr. 43 12 luni
34 52/
20.02.2017
Construire locuinţă P+M Str. Nucului nr. 17 35125-C1/35125 Gogoaşe Marinel Mureşel Str. Nucului nr. 17 12 luni
35 53/
20.02.2017
Desfiinţare locuinţă C1 şi anexă C2 Str. Toporaşi nr. 9 33770/33770 Răduca Valentin Vasile B-dul. Bucureşti bl. 66/1D, ap. 80, sc. E 12 luni
36 54/
20.02.2017
Locuinţă unifamilială Str. Toporaşi nr. 9 33770/33770 Răduca Valentin Vasile B-dul. Bucureşti bl. 66/1D, ap. 80, sc. E 12 luni
37 55/
21.02.2017
Operaţiuni notariale - constituire drept de superficie Extravilan Taralua 6 Giurgiu 5071,5072,nou 38022/ 35661,35662 Bârjoveanu Răzvan Str. Privigheto-rilori nr. 12A Comuna Corbeanca Judeţul Ilfov 12 luni
38 56/
21.02.2017
Constituiri de servitute de trecere asupra lotului cu nr. cad. 35274 , situat în Giurgiu Str. Pictor Andreescu
nr. F.N.
35272/35274 Guţu Ştefan Str. Pictor Andreescu
nr. 43B
12 luni
39 57/
21.02.2017
Construire hală depozitare piese auto Str. Gloriei nr. F.N. 35594/35594 Ţăranu Elena Str. Nicolae Titulescu bl. U30, sc. B, ap.9 12 luni
40 58/
21.02.2017
Modernizare LES20KV centru-reconfigurare traseu cablu MT, municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu - unitatea operativă MT/JT Giurgiu Str. 23 August, Alexandriei, Gării, B-dul. C.F.R., B-dul. Bucureşti  Teren domeniu public SC E Distribuţie Muntenia SA Regiunea Muntenia repr. Marian Mărgean B-dul. Ion Mihalache nr. 41-43 Bucureşti Sector 1 12 luni
41 59/
21.02.2017
Modernizare şi automatizare PT 2922 BancPost, municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu - unitatea operativă MT/JT Giurgiu B-dul. Bucureşti, Str. Vasile Alecsandri Teren domeniu public SC E Distribuţie Muntenia SA Regiunea Muntenia repr. Marian Mărgean B-dul. Ion Mihalache nr. 41-43 Bucureşti Sector 1 12 luni
42 60/
28.02.2017
Baza tehnico - materială pentru creşterea vitezei de răspuns în situaţii de urgenţă - în faza proiectare şi execuţie Str. Uzinei nr. 48 (lot2) 36404/36404 Consiliul Judeţean Giurgiu repr. prin dl. Marian Mina Str. Bucureşti nr. 10 12 luni
43 61/
28.02.2017
Construire locuinţă P+M Str. Cătunului nr. 22A 37682/37682 Turuianu Elena Daniela B-dul. 208/3S, sc. D, et. 4, ap. 16 12 luni
44 62/
28.02.2017
Extindere locuinţă, modificare şarpantă, reparaţii curente, înlocuire împrejmuire şi racord la utilităţi  Şos. Sloboziei nr. 66B  37939/37939 Speriatu Marilena Cristina şi Dedeu Constantin P-ţa. Gării nr. 4 12 luni
45 63/
28.02.2017
Amplasare indicatoare publicitare direcţionale- construcţii cu caracter provizoriu 1. Bd. Bucureşti-inters. Cu str. Stejarului, 2. bd. Bucureşti-după inters. Cu str. Gloriei, 3. bd. Bucureşti, inters. Alee acces Kaufland, 4. bd. Bucureşti la inters. Cu str. Ierusalim (bl. 61/1D), 5. bd. Bucureşti la inters. cu str. Tineretului (bl. 66/1D), 6. şos. Prieteniei ad. staţie ITP, 7.şos. Prieteniei în zona inters. cu str. Alianţei, 8. şos. Prieteniei la inters. cu str. 1Decembrie 1918, 9. str. 1Decembrie 1918, inters. cu str. Tineretului, 10. str. Tineretului ad. magazin Billa, 11. bd. Bucureşti ad. bl. 9/2S (str. Dăiţei), 12. bd. Bucureşti la inters. cu bd. Miron Nicolescu (bl. 6/1S), 13. bd. Bucureşti (bl. 68/1D), 14. bd. Bucureşti  -str. Tineretului (ad. bl. B4/1S), 15. str. Tineretului-ad. magazin Divers Prod Com, 16. str. Tineretului - ad. bl. 206, 17. str. 1Decembrie 1918- complex Danubius, 18. str. 1Decembrie 1918 ad. clinica Funivet, 19.  bd. Miron Nicolescu-intrarea Mereni, 20. bd. Miron Nicolescu-parc, 21. bd. Miron Nicolescu-inters. str. Unirii, 22. str. 1 Decembrie 1918- ad. bl. 8 vechi Teren domeniu public SC Fairway Media SRL Str. Ceremuşului nr. 17 Bucureşti Sector 1 12 luni
               
    Administrator public,       Arhitect şef,   
    Ghiţă Niculae     Vărzaru Ioana Cătălina  
               
Lista certificatelor de urbanism prelungite 
Situaţie actualizată la data de 28.02.2017
               
Nr. Crt. CU Nr./Data Scopul pentru care s-a emis CU Adresa imobilului Nr. cadastral şi nr. carte funciară Numele şi prenumele solicitanţilor Adresa solicitantului Termenul de valabilitate CU
1 124/
23.03.2016
Construire spaţii comerciale B-dul. Mihai Viteazul
nr. 57A
30293
30293
SC Kuantum SRL
repr. Vîrbănescu Petrică
Str. Soarelui
 nr. 7A
12 luni+
12 luni prelungire până la data de 22.03.2018
2 66/
26.02.2016
Spălătorie auto şi racorduri la utilităţi B-dul. Mihai Viteazul
F.N.
32518/32518 Fusu Elena Str. Alexandriei nr. 7 bl. B2, sc. A, et. 1, ap. 8 12 luni+
12 luni prelungire până la data de 25.02.2018
               
               
    Administrator public,       Arhitect şef,   
    Ghiţă Niculae     Vărzaru Ioana Cătălina  
               
Actualizat in - 26.07.2019, la ora 10:45; de catre: prim_giurgiu