Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

>> Regulament privind acordarea de scutiri la plata impozitului pe clădiri proprietarilor de apartamente din blocurile de locuințe și de immobile cu destinația locuințe care au executat lucrări de intervenție pentru creșterea performaței energetice pe cheltuială proprie august 2012 ( HCLM 207/30.08.2012)

 >> Regulamentului de organizare si functionare a Cimitirelor din Municipiul Giurgiu, aprobat prin HCL nr.7 din data de 31 ianuarie 2013

>> Regulament privind  stabilirea TAXELOR PENTRU UTILIZAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI GIURGIU

>> Regulament privind   REACTUALIZAREA CHIRIILOR PENTRU SPATIILE CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA

>> Regulament local privind   AMPLASAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE IN MUNICIPIUL GIURGIU

>> PROCEDURA de adoptie a cainilor fara stapan

>> REGULAMENT de desfasurare a activitatii Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan

>> REGULAMENT privind cresterea si detinerea cainilor fara stapan

>> REGULAMENT intern privind regimul vizelor la adapostul CFS

>> Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau private a Municipiului Giurgiu în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice

>> Regulamentul  de organizare şi executare a transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi în Municipiul Giurgiu, a contractului de atribuire în gestiune delegată a Serviciului de transport de taxi şi Caietul de sarcini anexat contractului.

 

>> Regulamentului de desfasurare a activitatii serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan

>> Regulament privind cresterea si detinerea cainilor de domiciliu

 >> Regulament de organizare și executarea a transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi în Municipiul Giurgiu, a Contractului de atribuire în gestiune delegate a Serviciului de transport în regim de taxi și Caietul de sarcini anexat contractului

>>Regulament de acordare a unui sprijin financiar persoanelor aflate în dificultate pentru realizarea instalatiilor interioare de încălzire prin distribuție pe orizontală în condominiile din Municipiul Giurgiu

 

>> Regulamentul cadru de închiriere a spațiilor disponibile excendentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Giurgiu

 

>> Regulament de vânzare a terenurilor curți aparținînd domeniului privat al Muncipiului Giurgiu, în favoarea proprietarilor de locuințe cumpărate în condițiile Legii 112/1995, ale Decretului -Lege nr.61/1990 și ale Legii 85/1992 a moștenitorilor acestora sau cumpărătorilor subsecvenți - HCL 260 / 21.08.2014

>> Regulament privind stabilirea taxei de habitat

 

>> Regulament de acordare a unui sprijin financiar asociațiilor de proprietari din municipiul Giurgiu în vederea igenizării subsolurilor 

 

>> Regulament de stabilire și încadrare în categoria imobilelor degradate, neîngrijite și neîntreținute

  

>> Regulament de funcționare al cimiterelor din municipiul Giurgiu- august 2015 - HCL 297 / 21.08.2015

>> Regulament privind activitarea de ridicare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Giurgiu - august 2015 - HCL 282 / 21.08.2015

 

>>Regulament pentru ocuparea temporară a domeniului public și privat al municipiului Giurgiu - decembrie 2015 - HCL 502 / 17.12.2015

Actualizat in - 26.01.2018, la ora 09:15; de catre: prim_giurgiu