Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

*Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de functionare a Mecanismului de Bugetare Participativa”

*Proiect de hotărâre privind alocarea financiara a unei sume din bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2022, pentru finantarea mecanismului de bugetare participativa”

*Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.354/28.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a ”Bazelor Sportive din Municipiul Giurgiu”

*Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru utilizarea domeniului public și a domeniului privat al Municipiului Giurgiu pentru anul 2022.

* Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință din Municipiul Giurgiu, pentru anul 2022.

* Proiect de hotărâre pentru aprobare nivelului minim al taxelor de închiriere spații/active/terenului din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană, pentru anul 2022.

* Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentației  de licitație publică cu strigare privind închiriere spații/active/teren din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană.

*Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind închiriere spații/active/teren prin licitație publică cu strogare și negociere directă din cadrul Direcței Administrare Active din proiecte cu Finanțare Europeană

*Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale la nivelul Municipiului Giurgiu

*Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bazelor Sportive din Municipiul Giurgiu 

*Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Întocmire PUZ și RLU teren adiacent Vama Nouă destinat construirii Complexului Județean de Sănătate Giurgiu, prin realizarea infrastructuriiîn domeniul sănătății și asistenței sociale”, beneficiar CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

*Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență, conform Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

*Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022

* Proiect de hotarare cu privire la aprobarea tarifelor practicate de societatea GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.  in insolventa - Serviciul Cimitire

*Proiect privind aprobarea Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 si a Listei de Investitii aferente

*Proiect privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022

*Proiect privind prelungirea termenului de valabilitate a planului urbanistic general al municipiului Giurgiu in vederea actualizarii, benenficiar MUNICIPIUL GIURGIU

*Proiect privind majorarea taxei de inchiriere a spatiilor din inceinta Centrului de afaceri din cadrul Directiei Administrare Active din Proiecte cu Finantare Europeana

* Proiect pentru aprobarea Regulamentului privind obligatiile si raspunderile care revin Primariei Municipiului Giurgiu, institutiilor publice, operatorilor economici si persoanelor fizice si juridice pentru buna gospodarie a localitatii

*Proiect privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” Complex comercial Aurora Mall”, beneficiar SC COMETEX SRL

* Proiect privind completarea Regulamentului de inchiriere a ambarcatiunilor de adrement fara motor din incinta Centrului de Agrement Canal Cama

 

Actualizat in - 21.12.2021, la ora 13:57; de catre: Cezar Inoll