Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

În conformitate cu directivele Comunității Europene cererile sau formularele tipizate se vor posta și în format ”Deschis”. Formatul deschis se referă la faptul că aceste documente pot fi descărcate în format electronic și ulterior completate. Programul recomadat este OpenOffice care este distribuit gratuit și poate fi instalat accesând  pagina oficială https://www.openoffice.org/download/. Programul OpenOffice este similar programului Office realizat de Microsoft. 

 

TIPIZATE

Nr. crt. denumirea tipizatului formatul
1
CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism
2
CERERE pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism
3
CERERE pentru emiterea autorizației de construire/ desființare
4
ANEXĂ la Cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire/ desființare
5
CERERE
pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/ desființare
6
CERERE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI
pentru lucrările de racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu
7
COMUNICARE privind începerea execuţiei lucrărilor
8
COMUNICARE privind încheierea execuţiei lucrărilor
9
DECLARAŢIA privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de  construire
10
CERERE pentru emiterea Certificatului de Atestare a Edificării/ Extinderii Construcției
11

CERERE pentru eliberarea adresei  care certifică informații ce vizează terenurile agricole situate în extravilanul municipiului

 

Actualizat in - 19.05.2022, la ora 14:45; de catre: prim_giurgiu