Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 

*Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire Complex Comercial” beneficiar S.C. Entire Real Estate Solution S.R.L. + Memoriu

*Proiect de hotărâre privind stabilirea cunatumului chiriilor pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Municipiul Giurgiu, pentru anul 2021

*Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru utilizarea domeniului public si a domeniului privat al Municipiului Giurgiu pentru anul 2021

*Proiect  de hotarare privind actualizarea Planului Local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole la nivelul mun.Giurgiu

*Proiect de hotărâre cu privire la reactualizarea tipurilor de servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și tarifele acestora aprobate prin HCL nr.325/29 august 2018

*Proiect de hotarare privind instituirea unor facilitati fiscale la nivelul municipiului Giurgiu

*Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind functionarea Compartimentului Administrare Piata de Peste din cadrul Directiei Administrare Active din Proiecte cu Finantare Europeana, in vederea comercializarii si depozitarii alimentelor de catre agentii economici

*Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului si a Documentatiei privind inchiriere/spatii/active/ teren prin licitatie publica cu strigare si negociere directa

*Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind functionarea Centrului de Afaceri din cadrul Directiei Administrare Active din Proiecte cu finantare europeana

*Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului de inchiriere a ambarcatiunilor de agrement fara motor in incinta Centrului de Agrement Canal Cama

*Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezmembrare teren în 7 loturi”, beneficiar SC PALAS SRL

                                                                            - PUZ SC PALAS SRL

*Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a ajutorului pentru plata bonelor

*Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Regulamentului pentru instituirea unor restricții de circulație în anumite zone ale Municipiului Giurgiu + Cereri

*Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Cimitir Bălănoaia”, beneficiar Primăria Municipiului Giurgiu

                                                                          - PUZ ”CIMITIR BĂLĂNOAIA” -

*Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere, pentru copii înscriși la Creșa nr.1 Giurgiu, pentru anul 2020

*Proiect de Hotărâre privind aprobarea comunicării actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local, prin mijloace electrinice de transmitere la distanță și/sau tipărirea acestora prin intermediul unui centru de imprimare masivă

*Proiect de Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021

*Proiect de Hotărâre privind modificarea Regulamentului privind înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor de pe raza municipiului Giurgiu, pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii

Actualizat in - 17.11.2020, la ora 16:42; de catre: Cezar Inoll