Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

Regulamente 2017

 

HCL 330 - privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea TÂRGULUI AUTO ȘI TALCIOCULUI în Municipiul Giurgiu

HCL 140 - modificare Regulament de eliberare a acordului și al avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare și reparații realizate pe domeniul public sau privat al Municipiului Giurgiu (prevăzut în anexă la HCL nr 17 din 17.01.2017)

HCL 74 - Regulamentul de acordare a ajutoareleor de urgență, conform Legii nr. 416 / 2001 și a Comisiei speciale de verificare a condițiilor de acordare

HCL 72 -  Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare în parcările de domiciliu / reședință sau sediul / punct de lucru din Municipiul Giurgiu

HCL 71 - Regulamentul pentru activitatea de blocare, ridicare, transport și eliberare a autovehiculelor/vehiculelor staționate, parcate neregulamentar/abandonate pe domeniul public al Municipiului Giurgiu, precum și prevederi privind respectarea normelor de parcare pe domeniul public în parcările de domiciliu/reședință sau sediu/punct de lucru, de pe raza Municipiului Giurgiu

HCL 58 -  Regulamente  privind regimul finanțărilor nerambursbile din fondurile Bugetului Local al Municipiului Giurgiu alocate pentru activități nonprofit de interes local în domeniul Educație- Tineret- Mediu, domeniul Sport, domeniul Culte, domeniul Social și a Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la Bugetul Local al Municipiului Giurgiu, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2017 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 459 din data de 21 decembrie 2016

HCL 17 - Regulamentul de eliberare a acordului și al avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitate și reparații realizate pe domeniul public sau privat al Municipiului Giurgiu

HCL 11  - Metologia privind acordarea cardului de călătorie pentru elevii înmatriculați în unitățile de învățământ din Muncipiul Giurgiu, conform Hotărârii Consiliului Local nr.409 din data de 24 noiembrie 2016 (modificat prin HCL 140/2017)

 

Actualizat in - 26.01.2018, la ora 09:15; de catre: prim_giurgiu