Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 

 

R E G U L A M E N T stabilt prin HCM / data
 Regulament privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile și terenurile neîngrijite din Muncipiul Giurgiu  3/ 15.01.2016
Regulament privind închirierea spațiilor ddin incinta Pieței de Gross de Pește - Muncipiul Giurgiu, a tarifelor de începere a licitațiilor pentru închirierea spațiilor, a pasului de licitație și a documentației de licitație publică cu strigare 51 / 15.01.2016
Regulament privind închirierea spațiilor din incinta Pieței de Pește  - Muncipiul Giurgiu 58 / 09.03.2016
Regulament privind regimul concesionărilor bunurilor imobile aflate în proprietatea privată a Municipiului Giurgiu 93/09.03.2016
aprobarea Regulamentului pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță 103 / 18.03.2016
Regulamentului pentru instituirea unor restricții de circulație în anumite zone ale Municipiului Giurgiu și a Contractului de colaborare privind eliberarea autorizațiilor de liberă trecere în Municipiul Giurgiu 317/29.09.2016
hcl cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Loca nr. 103 din data de 18 martie 2016 privind aprobarea Regulamentului pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădinițe 342/29.09.2016
Regulament cu privire la regimul vânzăriibunurilor aparținând domeniului privat de interes local al Muncipiului Giurgiu 361 / 27.10.2016
Regulamentului de stabilire a unor măsuri pentru prevenirea incendiilor în domeniul lucrărilor cu foc deschis și a fumatului în Municipiului Giurgiu 369 / 27.10.2016
   
   
   

 

 

 

*

Actualizat in - 26.01.2018, la ora 09:16; de catre: prim_giurgiu