Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 

SITUAȚIA VENITURILOR SALARIALE LA DATA DE 31 MARTIE 2020

SITUAȚIA VENITURILOR SALARIALE LA DATA DE 31 MARTIE 2019

SITUAȚIA VENITURILOR SALARIALE LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2018

 

Declarația de avere și interese 2018 -  Manager Pețanca Virgilcontabil șef Hristescu Georgeta 

Declarația de avere și interese 2019 -  Manager Pețanca Virgilcontabil șef Hristescu Georgeta 

Declarația de avere și interese 2020 - Manager Pețanca Virgilcontabil șef Hristescu Georgeta 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
>> Director
>> Regulament de functionare
>> Organigrama
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREZENTARE
 
 
Centrul Cultural Local „Ion Vinea” se află în Municipiul Giurgiu.
Giurgiu, centrul politic, administrativ, economic şi cultural al judeţului cu acelaşi nume este aşezat la 60 de kilometri sud de capitală, pe malul stâng al Dunării. Dintotdeauna Giurgiu a reprezentat unul dintre importantele porturi internaţionale dunărene, învecinându-se la sud cu unul dintre porturile importante ale Bulgariei – Russe.
Aria totală a Municipiului Giurgiu este de 49km2 din care suprafaţa construită – 13 km2.
Populaţia Municipiului Giurgiu este de cca. 70 000 de locuitori; în ultimele două secole fiind – constant – al douăzeci şi cincilea oraş din România.
 
 
CENTRUL CULTURAL LOCAL „ION VINEA”
 
 
Centrul Cultural Local „Ion Vinea” Giurgiu este o instituţie publică, aflată sub autoritatea Consiliului Local şi Primăriei Giurgiu.
Atenţia pe care Consiliul Local şi Primăria Giurgiu o acordă culturii în general, manifestărilor culturale de amatori cât şi de profesionişti , se vădeşte prin fondurile pe care acestea le alocă de la bugetul local în scopul susţinerii şi dezvoltării acestora.
 
 
CENTRUL CULTURAL LOCAL „ION VINEA”
GIURGIU ARE CA OBIECT DE  ACTIVITATE:
 
 
1        elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă;
2        conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii pe raza căreia funcţionează, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;
3        păstrarea şi cultivarea specificului local;
4        stimularea creativităţii şi talentului;
5        revitalizarea şi promovarea îndeletnicirilor specifice zonei (municipiului Giurgiu) şi susţinerea celor care le practică;
6        cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative profesioniste şi neprofesioniste, în toate genurile: muzică, coregrafie, teatru, etc.;
7        dezvoltarea schimburilor culturale pe plan local, judeţean, naţional şi internaţional;
8        formarea profesională a adulţilor.
 
 
 
ÎN CADRUL CENTRULUI CULTURAL LOCAL „ION VINEA” GIURGIU
SE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI CULTURAL ARTISTICE ŞI EDUCATIVE,
PRIN DOUĂ STRUCTURI PROFESIONISTE:
 
 
1        Orchestra de suflători „Valahia Brass”,
2        Ansamblul de cântece şi dansuri populare „Doina Dunării”.
Tot aici se desfaşoară şi activităţi extraşcolare prin  clase de:
1        canto (muzică uşoară, muzică populară, corul „Amedeo”,grup vocal „Cantabile”),
2        coregrafie (dansuri moderne, dansuri populare),
3        pictură „Constantin Artachino”, 
4        literatură şi teatru „Ex toto corde”.
 
Instituţia noastră desfăşoară cursuri de calificare profesională în următoarele meserii:
1        contabilitate
2        resurse umane
Aceste cursuri sunt autorizate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale,  iar la finalizarea cursului se eliberează diploma acreditată.
 
 
ORCHESTRA DE SUFLĂTORI VALAHIA
 
 
În anul 2003, Consiliul Local Giurgiu şi Primăria Giurgiu prin Centrul Cultural Local “Ion Vinea” au dorit să reînvie o mai veche şi frumoasă tradiţie a concertelor de promenadă în Giurgiu. În acest sens a fost înfiinţată  Orchestra de suflători “Valahia Brass” fondată şi condusă de  profesor Virgil Peţanca.
Într-un timp relativ scurt, Valahia Brass a reuşit să se impună şi să câştige respect, fiind cotată la această oră ca una dintre cele mai valoroase  orchestre de gen din ţară.
 Orchestra – având o structură flexibilă care-i permite abordarea  repertoriului şi a spaţiului de concert în funcţie de nevoile comunităţii – a participat la multe festivaluri naţionale şi internaţionale, la diverse manifestări locale, a susţinut numeroase concerte în ţară şi peste hotare în Polonia, Ungaria, Bulgaria, Olanda. Este aproape întotdeauna însoţită de formaţia de majorete a Centrului Cultural Local “Ion Vinea”.
Primul CD masterizat al orchestrei cuprinde lucrări din toate genurile muzicale.
Orchestra îşi desfăşoară activitatea prin susţinerea a două microstagiuni de concerte anuale:
-         o microstagiune de vară – concerte în aer liber (iunie - septembrie)
-         - o microstagiune de concerte educative pentru copii (noiembrie - mai)
Prin concertele pe care le susţine, reuşeşte să se exprime în faţa unui public larg şi să aducă în inimile ascultătorilor cele mai îndrăgite pagini din muzica românească şi universală.
Profesorul Virgil Peţanca – dirijorul orchestrei şi directorul Centrului Cultural
 - a pătruns în tainele muzicii studiind cornul la şcolile de muzică din Giurgiu şi Bucureşti, apoi a activat 4 ani ca instrumentist în orchestre ale MAPN;
  - a absolvit Şcoala de Ofiţeri şi apoi Facultatea de Muzică în cadrul Universităţii Spiru Haret din Bucureşti;
- Este maior în rezervă şi profesor în învăţământul preuniversitar, având un master în arta dirijorală;
- are o experienţă de 10 ani ca manager al unor instituţii culturale şi  peste 20 de ani la pupitrul dirijoral al unor fanfare şi orchestre de suflători;
- a dirijat nenumărate concerte în Bulgaria, Ungaria,  Polonia, Italia, Germania, Olanda, Danemarca;
- a realizat cu Orchestra Valahia 2 CD-uri ce conţin toate genurile muzicale.
 
 
ANSAMBLUL DE CÂNTECE ŞI DANSURI POPULARE
„DOINA DUNĂRII”
 
 
 Începând cu luna martie 2007, o dată cu aderarea României la UE a fost posibilă îndeplinirea unei dorinţe mai vechi, aceea de înfiinţare a unui ansamblu de cântece şi dansuri populare cu statut permanent.
 Ansamblul este structurat pe o formulă constantă iar evoluţia sa în peisajul cultural – artistic local, naţional şi internaţional oferă indubitabil paradigma ethosului Câmpiei Dunării. La Giurgiu şi în zona folclorică Vlaşca pulsaţia estetică a vieţii, a frumosului se transformă în muzică şi dans. Pentru că istoria nu a fost niciodată favorabilă  acestor meleaguri şi celor care le locuiesc, românul a căutat frumosul în el însuşi şi l-a cultivat arându-l cu fluierul sau cu arcuşul şi grăpându-l cu paşi de dans.
  Din noaptea veacurilor ne sunt transmise cântece de caval ciobănesc, cântece de leagăn şi semnalele de luptă ale trâmbiţelor, dar ne este transmis şi mesajul unui spirit aprig, eroic, muncitor şi pregătit pentru jertfa supremă atunci când timpul a cerut-o.
 Din aceste motive muzica şi dansul din zona folclorică Giurgiu (Vlaşca) poartă o amprentă inconfundabilă a artei modelate de istorie, obiceiuri şi tradiţii.
 Aici se cântă cu multă pasiune şi temperament iar dansatorii bat pământul în ritmuri care parcă ar vrea să îngroape sub picior amintirea unor timpuri încrâncenate. Aşa se poate explica virtuozitatea instrumentiştilor reuniţi în cadrul Centrului Cultural Local „Ion Vinea” Giurgiu şi vitalitatea grupului de dansatori care „plutesc” şi „zboară”  pe cele mai rapide tempo-uri ale muzicii româneşti.
 Pentru ca filonul artistic să poată fi reprezentat la nivelul autenticului, fondatorul şi directorul ansamblului prof. Virgil Peţanca a avut nevoie de o mână de muzicieni solişti vocali, instrumentişti şi dansatori serioşi şi bine pregătiţi.
 Nobila lor misiune este aceea ca, prin multă muncă pe acest tărâm, să conserve şi să transmită tezaurul folcloric moştenit, să-l introducă în circuitul valorilor europene şi să onoreze cartea de vizită a oraşului şi a judeţului Giurgiu.
 Maestru coregraf   Petrică Moga şi dirijorul orchestrei  prof.  Ştefan Stoica sunt într-o efervescenţă creatoare de reconsiderare a tezaurului nostru folcloric printr-o activitate susţinută şi pertinentă. Ansamblul a susţinut şi susţine spectacole locale, naţionale şi internaţionale. Prin evoluţii în ţări cum ar fi Turcia, Belgia, Grecia, Macedonia, Franţa, Polonia, Siria şi Bulgaria, s-a reuşit realizarea unei imagini şi unei percepţii pozitive referitoare la tradiţia şi cultura românească. Spectacolele, oferite locuitorilor aşezărilor giurgiuvene, şi nu numai, reamintesc faptul că suntem creatorii şi depozitarii unei arte prestigioase şi de excepţie, iar istoria artistică arată că tot aşa au cântat şi au dansat străbunii.
 
 
ORCHESTRA ANSAMBLULUI DE CÂNTECE SI
DANSURI POPULARE “DOINA DUNĂRII”
 
 
Orchestra evoluează în această formulă începând cu data de 01.01.2007 şi este alcătuită dintr-un nucleu de 9 instrumentişti de valoare cu studii medii şi superioare de muzică, cu experienţă bogată în evoluţii concertistice şi de spectacol de gen.
Instrumentiştii sunt împărţiţi pe partide astfel:
- 4 viori, 2 instrumente de suflat, 1 ţambal, 1 contrabas, 1 acordeon
Structura orchestrei este flexibilă, numărul instrumentiştilor avînd posibilitatea să varieze în funcţie de repertoriul abordat existând posibilitatea permanentă de a funcţiona într-o formulă de 16 instrumentişti (6 viori, 1 ţambal, 1 acordeon, 1 violă, 1 violoncel, 1 contrabas, 5 instrumente de suflat). 
 
 
ORCHESTRA ANSAMBLULUI DE CÂNTECE ŞI
DANSURI POPULARE “DOINA DUNĂRII”
 
 
REPERTORIU
Repertoriul ce poate fi abordat este amplu şi diversificat incluzând:
1        muzică populară din toate zonele ţării;
2        colinde autentice de sărbători;
3        muzică de petrecere;
4        muzică lăutărească;
5        muzică de ambianţă;
6        muzică din repertoriul internaţional.
Câteva exemple:
6        Muntenia: Horă, Sârbă, ca la Breaza, Brâul pe 6, Brâul pe 8
7        Dobrogea: Geampara, cadenească
8        Moldova: Doină, Horă mare bătrânească, Horă, Sârbă, Bătuta
9        Ardeal: Haţegana, Tropotita, Învârtita
10     Banat: Doina, Brâu, Horă, Joc de doi
11     Oltenia: Hăulita, Doină, Horă, Sârbă, Căluşul
 Tipuri de spectacole:
12     concert folcloric instrumental 1 oră: 12 – 16 instrumentişti
13     integral folcloric 1h30' : 4 -  solişti vocali, 3 solişti instrumentişti  + orchestră
14     spectacol muzical – coregrafic 2 ore: 4 -  solişti vocali, 3 solişti instrumentişti, 16 dansatori populari + orchestră
 
 
REPERTORIU ABORDAT
 
 
Paleta dansurilor populare abordate este largă şi diversificată şi cuprinde cele mai importante zone folclorice ale ţării: Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, Ardeal, Banat.
 
 
CERCUL DE COREGRAFIE
 
 
Cercul de coregrafie   a luat naştere odată cu înfiinţarea Casei de Cultură  Giurgiu, în cadrul acesteia.
Este un cerc care de-a lungul anilor, a avut succese  atât pe plan local cât şi naţional şi internaţional.
Copiii înscrişi la acest cerc au participat la numeroase spectacole şi acţiuni ale Centrului Cultural Local „Ion Vinea” : Ziua mărţişorului, 8 Martie, Ziua oraşului Giurgiu, Ziua Europei,  Ziua Dunării, spectacole de Crăciun, dar şi spectacole internaţionale în :Turcia, Italia, Ucraina, Bulgaria, Polonia, Ziua Ungariei
Dansul este o artă complexă care datează de secole şi care :
-  ajută la coordonarea mişcărilor şi îmbunătăţeşte echilibrul;
 -  contribuie la menţinerea sănătăţii;
-  păstrează flexibilitatea;
-  îmbunătăţeşte capacitatea de comunicare şi dezvoltă capacitatea de lucru în echipă.
În mod special, cursurile vin în sprijinul părinţilor prin cultivarea aptitudinilor artistice ale copiilor. Acestea contribuie cu succes la formarea unei educaţii deosebite. Cursurile au ca scop nu numai obţinerea unor abilităţi la nivel de excelenţă în arta dansului, şi educarea elevilor să lucreze într-un mediu competitiv şi disciplinat. 
  În cadrul cercului există  formaţii de dans modern, dans sportiv,majorete şi gimnastică de întreţinere.
Cursurile acestui cerc oferă tinerilor şansa de cunoaştere a artei coregrafice, relaxare şi buna dispoziţie. Sunt  înscrişi copii cu vârste cuprinse  între 4 şi 18 ani.  
În prezent urmează cursurile de coregrafie –dans modern din cadrul Centrului Cultural Local “Ion Vinea “ Giurgiu un număr de peste 100 de copii şi tineri.
 
 
CERCUL DE PICTURĂ “CONSTANTIN ARTACHINO”
 
 
 Din anul 1993 funcţionează un cerc de arte plastice la care sunt înscrişi elevi din oraşul Giurgiu şi din localităţile limitrofe sau chiar mai îndepărtate de oraş.
 Numele acestui cerc este dat în memoria artistului giurgiuvean Constantin Artachino care s-a născut în noiembrie 1870 în oraşul nostru, el a fost fiul lui Domenico Artachino cu descendenţi în portul Artachi de la Marea Marmara.
 Cercul de pictură iniţial a avut un număr de 8 elevi apoi numărul a crescut până la 40.  Sunt înscrişi elevi cu vârste cuprinse între 4 ani şi 15 ani.
 Elevii cercului de pictură au participat la numeroase activităţi finalizate cu expoziţii şi concursuri naţionale şi internaţionale  unde au fost remarcaţi de cei care au realizat jurizarea lucrărilor şi au fost răsplătiţi cu diplome şi medalii.
 
 
CERC DE LITERATURĂ ŞI TEATRU
 
 
Clasa de literatură şi teatru a Centrului Cultural Local „Ion Vinea” poartă un nume adecvat : Ex toto corde.
De ce susţinem acest lucru? Pentru că această expresie latinească înseamnă „din toată inima”, iar activitatea ce se desfăşoară aici aşa este făcută : din toată inima...
„Ex toto corde” a fost, iniţial, trupa de teatru a Seminarului Teologic din Giurgiu, de la 1 iulie 2007 devenind clasă a Centrului Cultural Local.
Între timp, cercului i s-au adăugat aproximativ 25  de copii şi adolescenţi, dar şi iubitori ai literaturii şi teatrului care au depăşit de mult vârsta şcolară.
Clasa de literatură-teatru a organizat împreună cu clasa de muzică folk a Centrului câteva spectacole : „Poezia toamnei”, „Adevărata Lumină”, „Cum e să fii îndrăgostit”, „Omagiul lui Eminescu”, „Primăvara şi Ziua mamei”.
De asemenea, au pus în scenă scurte piese de teatru :
„Nişte Ţărăncuţe” – cu care au participat la Festivalul Naţional „Nişte ţărani” din judeţul Olt;
„Pasărea fericirii” – cu care au participat la Festivalul Naţional „Joy Art” Braşov, unde „Felinăriţa” Miruna Savu a obţinut Premiul pentru cea mai bună interpretare feminină;
„Privighetoarea şi trandafirul” al cărei text a fost tradus în limba bulgară în vederea participării la evenimentele culturale româno-bulgare desfăşurate de instituţia noastră în colaborare cu instituţiile similare din Russe.
Pe tărâm literar, sunt de menţionat întîlnirile de Cenaclu dedicate poeţilor Mihai Eminescu, Nichita Stănescu, Lucian Blaga, Ion Vinea, precum şi succesele în domeniul creaţiei obţinute de Crina Dora Brănistăreanu : Marele Premiu la Concursul Naţional „Petre Ghelmez” Giurgiu, premiul al III-lea la Festivalul Naţional „Mihai Eminescu” Bucureşti, o menţiune specială la concursul „Nopţi de Sânziene” Bucureşti precum şi un premiu, foarte important, pentru proză, la Festivalul Naţional „Alexandru Odobescu” Călăraşi, unde a stabilit şi o performanţă : aceea de a fi singura elevă care a reuşit să ia vreodată un premiu. La cele 26 de ediţii anterioare premiile au fost adjudecate de medici, profesori, bibliotecari...
Ce condiţii trebuie să întrunească un posibil nou membru al acestei clase ?
Să iubească literatura, să-i placă să urce pe scenă, să „fure” din timpul dedicat odihnei sau „mess”-ului sau alergatului pe role şi să-l dedice întrunirilor, repetiţiilor, muncii destul de grele.
Să accepte că „arta cere sacrificii”
şi să facă toate acestea „ex toto corde”.
 
 
CERC CANTO
 
 
“Imi e deajuns să stiu că … pot”
Acesta este motto-ul celor ce frecventează cercul de canto şi, e bine de ştiut că ei niciodată nu se dau batuţi. Chiar dacă nu întotdeauna au reuşit ce şi-au propus, nu s-au oprit, ba chiar mai mult, au mers mai departe cu şi mai multă îndârjire.
Vreţi să îi cunoaşteţi?
Totul a început în anul 2006 când, în cadrul  Centrului Cultural “Ion Vinea”a luat fiinţă catedra de canto sub îndrumarea d-nei prof. Carmen-Mihaela Peţanca.
Cu mic cu mare (adică au vârste cuprinse între 4 şi 17 ani),au muncit cot la cot să se facă cunoscuţi atât în oraş cât şi în toată ţara (ba chiar şi  peste hotare!), fie individual, fie în duet sau în grupuri mai mari, şi să ştiţi că
 
AU REUŞIT!!!
 
 Efortul a fost mare dar şi răsplata a fost pe măsură. Să vă împărtăşim câteva dintre   experienţele lor:
- „Steluţele cetăţii” , Deva  – Marele trofeu
- “Greieraşul vesel“, Lugoj  – premiul întâi
- “Steluţele mării”, Constanţa  – premiul trei
- “Portativul veseliei”, Craiova  – premiu special + menţiune specială
- “Steluţele mării”, Constanţa  – premiul trei
- “Stelele Dunării”, Giurgiu  – premiul doi şi premiul special al juriului                                                                                                         
- Ghiocelul de argint”, Bârlad  – două premii special
 
Corul “AMEDEO” este un cor de voci egale, cor de fete, ce abordează diferite genuri ale muzicii (cultă, uşoară, populară). Are în componenţă peste douăzeci de fete.
Corul “Amedeo” a participat la preselecţia Festivalului Internaţional din Cantonigros, Spania şi cu această ocazie a realizat un DVD.
De asemenea, în perioada sărbătorilor de iarna a fost invitat să concerteze în Catedrala “Adormirea  Maicii Domnului” din oraşul nostru.
 
 

 
Actualizat in - 07.07.2020, la ora 12:50; de catre: prim_giurgiu