Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 

PROIECTE CU CARACTER NORMATIV - anul 2018

 

PROIECT - privind completarea și modificarea Regulamentului de organizare și executare a transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi în Municipiul Giurgiu si a Contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi

 

PROIECT - privind modificarea și completarea HCL   / 2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019

 

PROIECT - cu privire la instituirea taxei speciale pentru promovare turistică a Municipiului Giurgiu

 

PROIECT - Privind aprobarea taxelor pentru utilizarea domeniului public și a domeniului privat al Municipiului Giurgiu pentru anul 2019

 

PROIECT - Privind stabilirea cuantumului chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât accea de locuință din Municipiul Giurgiu

 

PROIECT - Privind aprobarea Regulamentului Comisiei sociale de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin A.N.L. administrarea, exploatarea  și închirierea acestora, aflate pe raza Municipiului Giurgiu

 

PROIECT - pentru completarea Regulamentului privind activitatea de blocare, ridicare, transport și eliberare a autovehiculelor/vehiculelor staționate, parcate neregulamentar/abandonate pe domeniul public al Municipiului Giurgiu, precum și prevederi privind respectarea normelor de parcare pe domeniul public în parcările de domiciliu/reședință sau sediu/punct de lucru, de pe raza Municipiului Giurgiu, forma consolidată, aprobată prin HCLM nr.323/29.08.2018.

 

PROIECT - cu privire la acordarea reducerii cu 1% a impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile nerezidențiale situate pe teritoriul Municipiului Giurgiu care au arborat steagul României pe perioada întregului an calendaristic, aflate în proprietatea persoanelor juridice sau concesionate ori închiriate acestora

 

PROIECT - privind majorarea impozitelor pe clădiri și terenuri pentru clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza Municipiului Giurgiu, pentru anul fiscal 2019

 

PROIECT - cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019

 

PROIECT - privind menținerea în anul 2019 a tarifelor pentru utilizarea domeniului public și a domeniului privat al Municipiului Giurgiu aprobate prin HCLM 450/2017

 

PROIECT - cu privire la aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii

 

PROIECT - cu privire la modificarea Documentației de licitație publică cu strigare și negociere directă a spațiilor și activelor din incinta Pieței de pește din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană

 

PROIECT - privind modificarea taxelor de închiriere a spațiilor și activelor din incinta Pieței de Pește din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană

 

PROIECT - cu privire la aprobarea tarifelor practicate de S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A. în insolvență, pentru serviciul de ridicări autovehicule 

 

PROIECT - cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind regimul concesionării bunurilor imobile aflate în proprietatea privată a Municipiului Giurgiu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 93 din data de 09 martie 2016

 

PROIECT - cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind activitatea de blocare, ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor/vehiculelor staționate, parcate neregulamentar/abandonate pe domeniul public al Municipiului Giurgiu aprobat prin HCLM Giurgiu Nr. 302/31 august 2017

 

PROIECT - cu privire la instituirea taxei speciale de salubrizare de către utilizatori, persoane fizice care locuiesc în Municipiul Giurgiu, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază, fără contract încheiat cu operatorul serviciului de salubrizare

 

PROIECT - privind modificarea H.C.L. nr. 498/28.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2018 și încetarea aplicabilității H.C.L. nr. 72 / 22.02.2018

 

PROIECT - referitor la reactualizarea tipurilor de servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și tarifele acestora aprobate prin HCLM nr. 48/2009

 

PROIECT -  privind aprobarea Regulamentului de organizare și executare a trensportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi în Municipiul Giurgiu

PROIECT -  privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare 

 

PROIECT -  privind aprobarea Regulamentului privind închirierea bicicletelor electrice, modificarea Regulamentului privind închirierea spațiilor în incinta Pieței de Pește, a taxei la fulgii de gheață și modificarea Regulamentului de închiriere a înbarcațiunilor fără motor pentru Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană

 

PROIECT -  privind actualizarea Planului Local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole la nivelul Municipiului Giurgiu

 

PROIECT  - privind aprobarea Regulilor și măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor corelate cu nivelul și natura riscurilor locale

 

PROIECT  - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 317/29.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru instiuirea unor restricții de circulație în anumite zone ale municipiului Giurgiu și a Contractului de colaborare privind eliberarea autorizațiilor de liberă trecere în municipiul Giurgiu

 

PROIECT - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 71/27.03.2014, referitoare la Regulamentul de organizare și executare a transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi în Municipiul Giurgiu

 

PROIECT - privind aprobarea Proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și a Listei de investiții aferente

Actualizat in - 27.12.2018, la ora 12:51; de catre: prim_giurgiu