Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

*Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitului/taxei pe cladiri pentru anul fiscal 2023 

*Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Imobil locuințe colective cu spații comerciale la parter” beneficiar TC CONSTRUCT S.R.L..

* Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire ansamblu locuințe colective cu dotări de servicii complementare” beneficiar TOFF RESIDENCE GIURGIU S.R.L.

* Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor imobile, aparținând domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu

* Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciile publice prestate și a taxelor pentru închiriere percepute de către centru cultural local Ion Vinea

* Proiect de hotărâre privind aprobarea completării documentației de licitație publică cu strigare privind închiriere spații/active /teren din cadrul Direcției Administrare Active  din Proiecte cu Finanțare Europeană.

*Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Pieței Centrale din Muncipiul Giurgiu

*Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor practicate în activitatea de transport persoane în regim de taxi în Municipiul Giurgiu 

* Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii Centrului Național de Informare și Promovare Turistică din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană și nivelul minim al taxei de închiriere, pentru anul 2022

* Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului de administrare, întreținere și exploatare a parcarilor cu plată din Municipiul Giurgiu

* Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii prin atribuire directă a serviciului public local de persoane prin curse regulate in Municipiul Giurgiu, catre S.C Tracum S.A Giurgiu

* Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire spații depozitare beneficiar AZOCHIM S.R.L.

* Proiect de hotărâre privind sabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023

* Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind gospodărirea Municipiului Giurgiu - obligațiile și răspunderile instituțiilor publice, operatorilor economici,  persoanelor fizice și juridice

* Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe.

*Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului Comisiei sociale de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin A.N.L. administrarea, exploatarea și închirierea acestora, aflate pe raza Municipiului Giurgiu

* Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului Comisiei de analiză și  soluționare a cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv specialiștilor din sănătate, construite  prin A.N.L. aflate în administrarea, exploatarea și închirierea acestora, pe raza Municipiului Giurgiu

Actualizat in - 30.08.2022, la ora 15:32; de catre: Cezar Inoll