Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 

LISTA PRIMARILOR
Pentru perioada 1831 - 1848 avem următorii preşedinţi ai Magistratului:
 

1831 – 1832
Alexandru Marişevschi
1832 – 1833
Stoian Toma
1833 – 1839
Petre Serghie
1840
Gheorghe Lascăr
1841 – 1843
Grigore Popovici
1844 – 1845
Eustaţie Ion
1846 – 1847
Atanase Stanof
1848
Anton A. Tomulescu
 
În perioada revoluţiei:
 
1848
Grigore Popovici
1848
Gheorghiţă Neculae
 
Pentru perioada septembrie 1848 - ianuarie 1859 nu cunoaştem (deocamdată) numele conducătorilor oraşului:
 
1859 – 1863
loan Sibineanu (Sebeni Micaseşanu)
 
După reforma administrativă a lui AI. I. Cuza, funcţia de primar a fost ocupată până în 1918 de următorii:
 
1864 – 1866
Niculaiţă Alexescu
1866
loan Sibineanu
1867
Niţă Gh. Gogoaşă
1868
Cana Popescu
1868 - 1870
Mihail Petcuş
1871
Niţa Gh. Gogoaşă
1872 – 1874
Dumitru Bădulescu
1875
Alexandru Scurtu
1876 -1877
Dumitru Bădulescu
1878
Gheorghe Alexescu
1879    
Mitică Dumitrescu
1880 – 1886
Rose Ştefănescu
1887 – 1888
Cana Popescu
1889 – 1892
Anghel I. Ulubeanu
1893 – 1895
Alecu Miculescu
1896 – 1898
Gheorghe Partenescu
1899
Mitică Dumitrescu
1900
Nicolae I. Lăzărescu
1901 – 1902
Mitică Dumitrescu
1903 – 1904
Gheorgne Partenescu
1905
Paraschiv Gh. Parisianu
1906
Nicolae I. Lăzărescu
1907 – 1910
Gheorghe Partenescu
1910
Tănase Guran
1911 – 1914
Nicolae Marinescu
1914 – 1918
Scarlat Stăncescu
 
În perioada interbelică:
 
1919 – 1920
Gheorghe Stelaru
1920    
Alexandru Calotă *
1921 – 1922
Nicolae R. Panţu *
1922 – 1926
Nicolae Pascal *
1926
Eftimie Bădulescu
1927
Petre Popescu
1928
Eftimie Bădulescu
1929 – 1930     
Nicolae R. Panţu *
1931 – 1932
Nicolae Pascal
1933
Haralambie Borici *  
1934 – 1937     
Vasile I. Kordella
1937
Vasile Cochinescu
1938
Theodor Munteanu **
1938
Haralambie Borici **
1939 – 1940
Alexandru Navrea
 
În perioada 1941 – 1950:
 
1941
Marin Dem. Popescu
1941
Ion Popescu
1942 – 1944
Calin Toader
1944
Marin Dem. Popescu
1944    
Gheorghe Mândreanu
1945 – 1946
Mihail Zamfirescu
1947    
Gheorghe Orzea
1947    
Mihail Zamfirescu
1948
Gheorghe Orzea
1949    
Petre Nemţescu
1950
Jean Ilie
 
În perioada 1950 - 1989 preşedinţi de Sfat (Consiliu) Popular:
 
1950 – 1951
Petre Nemţescu
1952
Dumitru Mihail
1952 – 1953
Dumitru Neagu
1953 – 1955
Gheorghe Dincă
1956 – 1957
Tudor Stancu
1958    
Ion Perşoiu
1959
Florin Teodorescu
1960 – 1963
Anghel Ştefănescu
1964 – 1968
Ion Pârvuică
1969 – 1971
Vasile Tronaru
1971 – 1985
Stoian Stoian
1985 – 1989
Dumitru Popescu
1990    
Cristian Marciu
1990 – 1992
Nicolae Mărculescu
1992 – 1996
Remus Tunaru
1996 – 2012
Lucian Iliescu
2012
Nicolae Barbu
 
 
Legendă:
* preşedinte Comisie interimară
 
** primar delegat

             
 
Actualizat in - 13.12.2012, la ora 11:08; de catre: administrator