Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 

 

 

BIBLIOTECI

 

 

 

Pe lângă cele 17 biblioteci şcolare, în municipiul Giurgiu există şi o bibliotecă publică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean. Este vorba despre Biblioteca Judeţeană I.A. Bassarabescu, cu cele trei ramuri ale sale: Sala de lectură, situată pe B-dul. Bucureşti, chiar lângă Primărie, Secţia Împrumut adulţi/Împrumut copii, de pe strada Ştefan cel Mare, şi Filiala Bibliotecii, aflată la parterul blocului 66/2D de pe B-dul. Bucureşti.

 

Sala de Lectură oferă iubitorilor de carte peste 70.000 de volume din variate domenii, organizate sistematico-alfabetic, asigură accesul la baza de date informatizată a bibliotecii, cu sprijinul bibliotecarului, completează bibliografia locala şi oferă bibliografii tematice la cerere. În plus, organizează expoziţii tematice şi acţiuni, conform calendarului manifestărilor. Cititorilor li se eliberează un permisul de intrare, valabil 5 ani. Anual, sala de lectură înregistrează peste 50 de abonamente. Sala este deschisă publicului de luni până vineri, între orele 8,00 şi 18,00, şi sâmbăta, între 9,00 şi 13,00.

 

Secţia Împrumut Adulţi dispune de un fond de peste 75.000 volume, cu 1/5 exemplare per titlu, asigurând împrumutul la domiciliu pe baza fişei contract a cititorului. Fondul de carte cuprinde toate domeniile cunoaşterii de largă circulaţie, cu accent pe bibliografia şcolară pentru clasele IX – XII. Cititorii pot împrumuta maximum trei cărţi pe o perioada de 14 zile, cu posibilitatea prelungirii acestui termen. De asemenea, în cadrul acestei secţiuni se organizează expoziţii tematice, vitrine cu noutăţi şi acţiuni culturale.

 

Secţia Împrumut Copii are un fond de peste 30.000 volume cu 1/5 exemplare per titlu, oferind cărţi cu caracter enciclopedic destinate preşcolarilor, şcolarilor mici şi mari. Copiii pot împrumuta la domiciliu maximum trei cărţi, pe o perioada de 14 zile, cu posibilitatea prelungirii acestui termen. În plus, pot primi informaţii şi bibliografii la cerere. Şi la nivelul acestei secţiuni  se organizează manifestări culturale specifice în care sunt implicaţi în mod direct cititorii înşişi (lecturile copilăriei, audiţii, recitări), precum şi acţiuni de popularizare a cărţilor noi şi a evenimentelor culturale.

 

 

Program de lucru al Secţiei Împrumut adulţi/copii

este acelaşi cu cel al Sălii de lectură.

 

 

Filiala Bibliotecii deţine un fond enciclopedic de peste 30.000 de volume cu 1/3 exemplare per titlu şi un mic fond de referinţă prin consultarea lui în incinta secţiei. Această filială asigura cu prioritate împrumutul la domiciliu cititorilor din zona Bd. Bucureşti – cartierul Tineretului a maximum două volume pe o perioada de 14 zile, cu posibilitatea prelungirii termenului. Program de lucru este de luni până vineri între 8,00 şi 16,00.

 

 

Actualizat in - 03.12.2012, la ora 17:38; de catre: administrator