Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 

 
Ocrotirea sănătăţii
 
           În municipiul Giurgiu îşi desfăşoară activitatea instituţii de sănătate aparţinând atât sectorului public, cât şi celui privat, care acoperă, în mare parte, necesarul de asistenţă de specialitate pentru cetăţenii municipiului şi pentru un procent semnificativ din populaţia judeţului.
          Medicina primară este reprezentată de cabinetele medicilor de familie situate în toate cartierele municipiului, şi în plus în clădirea fostei Policlinici.    Asistenţa medicală de specialitate este asigurată prin intermediul cabinetelor medicilor specialişti, al cabinetelor de specialitate care formează ambulatoriul spitalului şi prin unitatea cu paturi, respectiv Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu.
          În municipiu îşi au sediile şi funcţionează Direcţia de Sănătate Publică şi Casa de Asigurări de Sănătate ale judeţului Giurgiu.
         
Instituţii şi unităţi sanitare publice în municipiul Giurgiu
Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Giurgiu
1
Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Giurgiu
1
Spital Judeţean de Urgenţă (404 paturi)
1
Serviciul Judeţean de Ambulanţă
1
Ambulatoriu integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă
1
Compartiment spitalizare de zi HIV/SIDA
1
Centrul de Transfuzie Sanguină
1
Dispensar TBC
1
Cabinete medici de familie
27
Cabinete medicale de specialitate
15
Cabinete medicale şcolare
2
Cabinete stomatologice
4
Cabinet stomatologic şcolar
1
Laboratoare medicale
9
Farmacie
1
 
Unităţile sanitare private în municipiul Giurgiu
Clinici medicale
4
Cabinete ale medicilor de familie
1
Cabinete medicale de medicină generală
4
Cabinete stomatologice
17
Cabinete medicale de specialitate
26
Laboratoare medicale
10
Laboratoare de tehnică dentară
14
Farmacii
31
 
Actualizat in - 08.11.2012, la ora 16:50; de catre: administrator